Ποια η επόμενη μέρα για το Αθλητικό Κέντρο (Ε.Α.Κ.Ν.) του Αγίου Κοσμά;
Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Την ανησυχία τους για το μέλλον του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά, εν όψει της έναρξης των εργασιών κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού, εκφράζουν οι βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Χαρά Κεφαλίδου με ερώτηση που κατέθεσαν προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι προβλέψεις της σχετικής σύμβασης για υλοποιημένη, κατά στάδια, αντικατάσταση των εγκαταστάσεων, με αντίστοιχες εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, και την απομάκρυνση λειτουργιών εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την πρόοδο του έργου, δεν διασφαλίζουν τη συνεχή, εν συνόλω, λειτουργία του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, τόσο ως προπονητικού κέντρου αθλητών/τριών αγωνιστικού αθλητισμού όσο και ως χώρου άθλησης και αναψυχής πολιτών.

Ασαφή, επίσης, παραμένουν το μελλοντικό καθεστώς του Κέντρου και η τύχη των εργαζομένων σε αυτό. Η ενδεχόμενη μεταφορά του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, σε εγκαταστάσεις εκτός Νοτίου Αττικής και εκτός παραλιακής ζώνης, όχι μόνο θα απογυμνώσει από άποψη αθλητικών υποδομών τη Νότια Αττική αλλά και θα αποστερήσει το Κέντρο από συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει η εκεί λειτουργία του στον τομέα του αθλητικού τουρισμού.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Θέμα: Μετεγκατάσταση Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά

Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (E.A.K.N.) Αγίου Κοσμά αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθ. 5580/22-07-1959 Υ.Α. και εγκαινιάσθηκε τον Ιούλιο του 1961, εδρεύοντας έκτοτε στο Δήμο Αλίμου της Περιφέρειας Αττικής. Σύμφωνα με το Π.Δ. 455/15-09-1988 (Φ.Ε.Κ. 209/Α΄/1988) περί οργάνωσης των υπηρεσιών του, σκοπούς του Κέντρου αποτελούν η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού, η εξασφάλιση δυνατότητας στους ενδιαφερόμενους πολίτες να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες, η αναβάθμιση του πολιτιστικού και αθλητικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου και γενικότερα η εξυπηρέτηση του αθλητισμού.

Στο E.A.K.N. Αγίου Κοσμά έχουν συγχωνευθεί με το Ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180/Α’/2011) το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά “Πέτρος Καπαγέρωφ”, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας “Ματθαίος Λιούγκος” και το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοΐας.

Σύμφωνα με τον αθλητικό σχεδιασμό του 2002, και, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά μετεξελίχθηκε σε σύγχρονο προπονητικό κέντρο που αφ’ ενός μεν φιλοξενεί, αφ’ ετέρου δε και παρέχει υποδομές για την προετοιμασία αθλητών/τριών υψηλού αγωνιστικού επιπέδου. Όσον αφορά στις αθλητικές υποδομές, κατασκευάσθηκαν, επτά κλειστά (Καλαθοσφαίρισης, Πάλης, Πυγμαχίας, Τζούντο, Ενόργανης και Ρυθμικής Γυμναστικής, Στίβου και Άρσης Βαρών) και τρία ανοικτά προπονητήρια (γήπεδο Χόκεϊ, γήπεδο Στίβου και γήπεδο Ρίψεων) και ένα κλειστό καταδυτήριο Ολυμπιακών προδιαγραφών ενώ όσον αφορά στις υποδομές διαμονής, κατασκευάσθηκαν εξήντα καινούργιοι ξενώνες δυναμικότητας 100 κλινών ενώ ανακατασκευάσθηκαν πλήρως τα, τότε, υπάρχοντα δωμάτια των ξενώνων δημιουργώντας ένα συγκρότημα κατοικιών από 98 δίκλινα δωμάτια και 13 σουίτες.

Σήμερα, παρά τα οργανωτικά και λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά παραμένει ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που υποστηρίζει ως ένα βαθμό ανάγκες αθλητών/τριών αγωνιστικού αθλητισμού ενώ παράλληλα παρέχει δυνατότητα δραστηριοτήτων άθλησης και αναψυχής σε πολίτες.

Με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού το καθεστώς του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, τόσο από οργανωτικής όσο και από λειτουργικής πλευράς παραμένει ασαφές. Σύμφωνα με το Παράρτημα II, Τροποποιητική Σύμβαση, Μέρος IV, παρ. 2 του Ν. 4422/2016 (Φ.Ε.Κ. 181/Α’/2016) “Οι υφιστάμενες σήμερα αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά με όλες τις δραστηριότητες, λειτουργίες και εγκαταστάσεις τους παραμένουν σε λειτουργία, έως την, υλοποιημένη κατά στάδια, αντικατάστασή τους, με αντίστοιχες εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής. Σε περίπτωση που για την πρόοδο του Έργου κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση κάποιων λειτουργιών, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται ότι θα προβεί σε κάθε ενέργεια με δική του ευθύνη, προκειμένου να απομακρυνθούν οι χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων”.

Είναι προφανές, ότι με την ανωτέρω ρύθμιση δεν διασφαλίζεται η μετεγκατάσταση του συνόλου των υποδομών και δραστηριοτήτων, ενώ θολά παραμένουν το μέλλον του Κέντρου ως Ν.Π.Δ.Δ. και η τύχη των εργαζομένων. Η φημολογούμενη, δε, εκδοχή της μεταφοράς του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά, στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Χωριού θα απογυμνώσει από άποψη αθλητικών υποδομών τη Νότια Αττική.

Κατόπιν τούτων,

Ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Ποιος ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά; Πρόκειται να λειτουργήσει σε περιοχή εκτός Νοτίου Αττικής; Ποιες οι προβλέψεις για τους, σήμερα, εργαζομένους σε αυτό;

2. Πώς ερμηνεύεται η έννοια των “αντιστοίχων εγκαταστάσεω픨εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου από πλευράς των συμβαλλομένων; Πρόκειται να μεταφερθεί το σύνολο των υποδομών και δραστηριοτήτων εντός του Πάρκου;

3. Ποιος ο σχεδιασμός για τις υποδομές διαμονής και προπόνησης αθλητών/τριών υψηλού επιπέδου και εθνικών ομάδων που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά;

4. Έχετε θέσει στον επενδυτή το θέμα της αξιοποίησης του αθλητικού τουρισμού για το οποίο προσφέρεται ιδιαίτερα η χώρα μας; Ειδικά οι αθλητικές εγκαταστάσεις στον νότιο πόλο της Αττικής μπορούν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο από άποψης φιλοξενίας ξένων ομάδων και αθλητών διαφόρων αθλημάτων και με αυτήν την προοπτική θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η αναπτυξιακή διάσταση της μετεγκατάστασης στο χώρο του Ελληνικού των εγκαταστάσεων και του προσωπικού του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Μαυρωτάς – Αττικής

Χαρά Κεφαλίδου – Δράμας

Μπορείτε να δείτε το δελτίο τύπου αναφορικά με την Απάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού εδώ και τη σχετική Απάντηση του Υφυπουργού Αθλητισμού εδώ.