Χαρά Κεφαλίδου: Ένταξη μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή & Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στη Γ’ βάθμια Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις.
Κατάθεση Αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας Αρ.Πρωτ.2280/07.04.2021

Αναφορά κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη τομέα Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής, προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια με θέμα: “Ένταξη των μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στις σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς εξετάσεις”.

Την Αναφορά συνυπογράφουν η Νάντια Γιαννακοπούλου, μέλος της Υποεπιτροπής της ΒτΕ για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, ο Ανδρέας Πουλάς υπεύθυνος Τομέα Υγείας και ο Μπουρχάν Μπαράν υπεύθυνος Τομέα Β’ Υγείας του Κινήματος Αλλαγής.

Ακολουθεί το κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια
Θέμα: Ένταξη των μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στις σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς εξετάσεις.

Επ’ ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας Αυτισμού σήμερα, και μετά από την με αρ.πρωτ.: 35586/Φ1ΕΞ/30.03.2021 απάντηση της Υπουργού Παιδείας, στην με αρ.πρωτ.: 1216/19.01.2021 Αναφορά μου, για το ζήτημα της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών με Σύνδρομο Asperger, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος χωρίς εξετάσεις, ότι αρμόδιο για την ένταξη στον Πίνακα Σοβαρών Παθήσεων είναι το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) στο οποίο παρά το ότι έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα δεν έχουν συμπεριληφθεί ακόμα οι παθήσεις αυτές στον Πίνακα.

Επειδή η αρμοδιότητα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.253/143554/Β6/12.11.2010 (ΦΕΚ 1794 Β΄) Υ.Α. με θέμα «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία “των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες”, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων, σύμφωνα με το άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄) όπως ισχύει», ανήκει στο ΚΕΣΥ.

Για τους παραπάνω λόγους επανακαταθέτουμε (ως συμβολική κίνηση σήμερα) και σε εσάς την επιστολή των 58 φορέων και συλλογικοτήτων της Ειδικής Αγωγής, με το σχετικό αίτημα και ζητούμε να το εξετάσετε με την πρέπουσα ευαισθησία και να προβείτε στις αναγκαίες και απαραίτητες ενέργειες ικανοποίησής του εντάσσοντας τις ως άνω παθήσεις στον Πίνακα Σοβαρών Παθήσεων, για να καταστεί δυνατή η είσοδος των μαθητών αυτών, στο ποσοστό του 5%, που εισάγονται χωρίς εξετάσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να μας ενημερώσετε σχετικά.

Οι αναφέροντες Βουλευτές

Χαρά Κεφαλίδου

Ανδρέας Πουλάς

Νάντια Γιαννακοπούλου

Μπουρχάν Μπαράν

Μπορείτε να δείτε τη σχετική επιστολή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Αναφοράς εδώ και την απάντηση της Υπουργού Παιδείας στην με αρ.πρωτ. 1216/19.01.2021 Αναφορά εδώ.