Χαρά Κεφαλίδου: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΠΕ02) κατά παρέκκλιση του αρθρ. 48 του ν. 4692/2020
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων Αρ.Πρωτ.5018/11.03.2021

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Τομέα Παιδείας προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων σχετικά με τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΠΕ02) κατά παρέκκλιση του αρθρ. 48 του ν. 4692/2020.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως

Θέμα: Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (ΠΕ02) κατά παρέκκλιση του αρθρ. 48 του ν. 4692/2020

Μετά τη δημοσίευση του ν.4692/12.06.2020 πραγματοποιήθηκαν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και παρά τη ρητή διάταξη του άρθρου 48 του παρόντος νόμου, μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, σε κενές οργανικές θέσεις των Τμημάτων Ένταξης Ειδικής Αγωγής, αφήνοντας ταυτόχρονα οργανικά κενά στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε..

Η ενέργεια αυτή είναι αντίθετη με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4692/12-06-2020, όπου προβλέπεται ότι: στο άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), μετά από την παρ. 3 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής: “3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης. Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση”.

Στην από 02.07.2020 εξώδικη διαμαρτυρία που υπέβαλε ο σύλλογος εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής προς το ΠΥΣΔΕ Δ’ Αθήνας, για το μη σύννομο των μεταθέσεων, έλαβε ως απάντηση το υπ.αριθμ. 16767/20-7-2020 έγγραφο (επισυνάπτεται) και την αιτιολογία ότι το ΠΥΣΔΕ στη συνεδρίασή του στις 23-6-2020 αποφάσισε να προβεί στις εν λόγω μεταθέσεις, με προγενέστερες διατάξεις, ελλείψει σχετικών γραπτών οδηγιών από το ΥΠΑΙΘ για τον νέο νόμο!

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το ίδιο το ΠΥΣΔΕ, με σχετικό έγγραφό του (υπ. αριθ. 15854/22-6-2020, επισυνάπτεται) κάλεσε τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν μέσα σε μία (1) μόνο ημέρα αιτήσεις μετάθεσης και τους ενημέρωσε – κατά συνέπεια δεσμεύθηκε – ότι οι τοποθετήσεις αυτές θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 48 του ν. 4692/2020, κάτι το οποίο στη συνέχεια δεν έπραξε, ως όφειλε.

Επειδή, μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, παρατηρήθηκαν παράνομες τοποθετήσεις μετατιθέμενων κατά προτεραιότητα σε τμήματα ένταξης, αφήνοντας κενά στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε.,
Επειδή, ο νόμος ρητά ορίζει ότι πρέπει πρώτα να εξαντλούνται οι θέσεις στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε., και μετά να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί στα διάφορα Τμήματα Ένταξης,
Επειδή, παρά την σαφήνεια της διατύπωσης της διάταξης παραβιάζονται οι εφαρμοζόμενες διατάξεις, για λόγους προφανούς πολιτικής σκοπιμότητας,
Επειδή, η αρχή της νομιμότητας επιτάσσει την υποταγή των πράξεων της διοίκησης στον τυπικό νόμο.
Επειδή, ως Δημόσια Αρχή υπέχετε υποχρέωση τήρησης της νομιμότητας, η οποία αποτελεί δημοκρατικό καθήκον κάθε δημόσιου λειτουργού,

ερωτάται η Υπουργός:

1. Πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο σας τις αδικίες (παρανομίες) που πραγματοποιήθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ;
2. Τι προτίθεστε να κάνετε για την αποκατάσταση της νομιμότητας;
3. Έχετε ελέγξει αν υπάρχουν αντίστοιχες παράνομες αποφάσεις και στα υπόλοιπα ΠΥΣΔΕ της χώρας;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανάρτηση στο www.kinimaallagis.gr.

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων εδώ.