Σχολικές Καθαρίστριες Νομού Δράμας: Εργαζόμενες Β’ κατηγορίας;
Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας

Την Δευτέρα 7 Μαρτίου η Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Χαρά Κεφαλίδου κατέθεσε Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (με Α.Π.  3606), σχετικά με την περικοπή κατά 10% της ήδη πενιχρής αμοιβής των σχολικών καθαριστριών, που αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία ως εργαζόμενες β΄ κατηγορίας.

Η Βουλευτής ρωτά τους Υπουργούς ποιες είναι οι ενέργειες που πρόκειται να αναλάβουν προκειμένου να υπάρξει ένα σύστημα δικαιοσύνης και ισοτιμίας με όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα των σχολείων. Επίσης ρωτά ποιες ενέργειες και ποια μέτρα θα ληφθούν σχετικά με την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την περικοπή κατά 10% του ελάχιστου μισθού των καθαριστριών στα δημόσια σχολεία και λήψης των δεδουλευμένων τους.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:
1. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
2. Οικονομικών
3. Παιδείας, έρευνας και θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Σχολικές Καθαρίστριες Νομού Δράμας. Υπάλληλοι Β’ κατηγορίας μετά την απόφαση της κυβέρνησης για περικοπή 10% του μισθού τους;

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ προέβαλε ως μείζον πολιτικό θέμα της χώρας την αποκατάσταση και μονιμοποίηση των καθαριστριών στο Υπουργείο Οικονομικών, προχωρεί στη μείωση της ήδη πενιχρής αμοιβής των καθαριστριών του Υπουργείου Παιδείας.

Η υγιεινή και η καθαριότητα στο χώρο του σχολείου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία του σχολείου και για την παραγωγή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και προτεραιότητα ως προς τη δημιουργία, τη διατήρηση και την καλλιέργεια ενός προτύπου στα παιδιά για ένα πολιτισμένο περιβάλλον, το οποίο συναρτάται άμεσα με την καθαριότητα του σχολείου και του περιβάλλοντος χώρου.

Η μεγάλη πλειοψηφία των καθαριστριών των σχολικών μονάδων, απασχολούνται με συμβάσεις έργου και αντίστοιχα χαμηλότατη αμοιβή, η οποία καλύπτει μικρό μόνο μέρος της παρεχόμενης δουλειάς τους. Ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες (όπως και οι εργαζόμενες με αορίστου χρόνου σχέση εργασίας), η πολιτεία μέχρι τώρα τις θεωρεί εργολάβους καθαριότητας κατ’ αποκοπή, χωρίς δικαιώματα.

  • Αμείβονται με 33,77 ευρώ μικτά τον μήνα για κάθε αίθουσα διδασκαλίας. Το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών τους δεν ξεπερνά συχνά τα 300 Ευρώ, ασχέτως ωραρίου και με την υποχρέωση να παραδίδουν κάθε ημέρα το σχολείο καθαρό και ασφαλές.
  • Αμείβονται μόνο για τις αίθουσες διδασκαλίας, χωρίς η αμοιβή αυτή να περιλαμβάνει την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων (αυλές, τουαλέτες, διαδρόμους, γραφεία καθηγητών, εργαστήρια, αμφιθέατρα κ.λπ.)
  • Δεν έχουν βασικά δικαιώματα ως εργαζόμενες/οι (άδεια κανονική, ασθενείας, μητρότητας, ούτε φυσικά τα αντίστοιχα επιδόματα των εργαζομένων)

Επειδή η καθαριότητα των σχολικών μονάδων είναι απαραίτητο στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας τους,

Επειδή οι εργαζόμενες καθαριότητας των σχολικών μονάδων επιτελούν τεράστιο κοινωνικό έργο αντιμετωπιζόμενες από την Πολιτεία ως εργαζόμενοι β΄ κατηγορίας,

Επειδή με βάση την απόφαση Κ.Υ.Α. 145586/17-09-2015/Κ1 (ΦΕΚ 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β΄) και 145582/17-09-2015/Κ1 (ΦΕΚ 2037 ΤΕΥΧΟΣ Β’) το εγκεκριμένο ποσό της δαπάνης για την χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών είναι μειωμένο σε σχέση με το περυσινό κατά ποσοστό 10%.

Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:

  • Ποιες είναι οι ενέργειες που πρόκειται να αναλάβουν προκειμένου να υπάρξει ένα σύστημα δικαιοσύνης και ισοτιμίας με όλους τους/τις εργαζόμενους/ες στην καθαριότητα των σχολείων και μιας συνολικότερης αξιοποίησής τους ως εργαζόμενους/ες με πλήρη δικαιώματα;
  • Ποιες ενέργειες και ποια μέτρα θα ληφθούν σχετικά με την επίλυση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, α) περικοπή κατά 10% του ελάχιστου μισθού των καθαριστριών στα δημόσια σχολεία, β) λήψης των δεδουλευμένων τους;

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Χαρά Κεφαλίδου

Δείτε την απάντηση των Υπουργείων εδώ και εδώ.