Χαρά Κεφαλίδου: Επιστολή Κτηνοτροφικών Συλλόγων ΑΜΘ για τη νέα ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική)
Κατάθεση Αναφοράς προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αναφορά κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του Κινήματος Αλλαγής, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, με αφορμή Επιστολή των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σχετικά με τις αιτιολογημένες και λεπτομερώς καταγραφείσες θέσεις, προτάσεις, αλλά και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τον καταμερισμό των άμεσων ενισχύσεων για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022 και για την περίοδο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 2023-2027.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς: Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Σπήλιο Λιβανό
Θέμα: Επιστολή Κτηνοτροφικών Συλλόγων ΑΜΘ για την νέα ΚΑΠ

Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με επιστολή τους στις 23-02-2021 προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απέστειλαν τις αιτιολογημένες και λεπτομερώς καταγραφείσες θέσεις, προτάσεις, αλλά και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τον καταμερισμό των άμεσων ενισχύσεων για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022 και για την περίοδο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ 2023-2027.
Συνημμένα σας επισυνάπτω την επιστολή, ζητώ να την λάβετε υπόψιν και να προβείτε στις ενέργειες που θα βελτιώσουν την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα με στόχο μία δίκαιη και αναλογική κατανομή των ενισχύσεων με αναπτυξιακή προοπτική, και να με ενημερώσετε σχετικά.

Η Αναφέρουσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εδώ.