Η Χαρά Κεφαλίδου για την άρση αδικίας εις βάρος των Φυσικών με μεταπτυχιακό στη Ραδιοηλεκτρολογία, που μετά την μετάταξή τους έχασαν την αρχαιότητά τους στις σχολ.μονάδες
Κατάθεση Τροπολογίας στη Βουλή από τους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής

Τροπολογία κατέθεσαν με πρωτοβουλία της Χαράς Κεφαλίδου, βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
———————-
Θέμα: Άρση αδικίας εις βάρος των Φυσικών με μεταπτυχιακό στη Ραδιοηλεκτρολογία (ΠΕ12.10), που μετά την μετάταξή τους στον κλάδο ΠΕ04.01 έχασαν την αρχαιότητά τους στις σχολικές μονάδες

Αιτιολογική Έκθεση
Με τον ν. 4521/2018 (Α΄ 38) επήλθαν συγχωνεύσεις εκπαιδευτικών κλάδων, μεταξύ των οποίων και των Φυσικών με υποχρεωτικό μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Ραδιοηλεκτρολογία ΠΕ12.10. Μετά την κατάργηση του κλάδου των ραδιοηλεκτρολόγων, δόθηκε στους τελευταίους η δυνατότητα να ενταχθούν στο κλάδο των απλών Φυσικών ΠΕ04.01. Ωστόσο, στο άρθρο 29 παρ. 4 του ως άνω ν. 4521/2018, εισήχθη αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος των φυσικών με μεταπτυχιακό στη ραδιοηλεκτρολογία που επέλεγαν να μεταταχθούν στον κλάδο ΠΕ04.01, καθώς αυτοί -με τρόπο τιμωρητικό- έχασαν την αρχαιότητα στη σχολική μονάδα τους. Πρόκειται για μία «φωτογραφική» και εντελώς ανεδαφική διάκριση που δεν στηρίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα δεδομένα. Οδηγεί δε σε ακραία άδικες συνέπειες, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις εκπαιδευτικών που μετρούν δέκα ή και τριάντα χρόνια από την αρχική τους τοποθέτηση, χρόνος που κατ’ ουσίαν εξανεμίζεται με την εφαρμογή της ως άνω διάταξης.

Ήδη, το αντιστυνταγματικό περιεχόμενο της επίμαχης ρύθμισης έχει αναγνωρισθεί και δικαστικά, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 454/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, το οποίο, μετά από προσφυγή θιγόμενου εκπαιδευτικού, έκρινε ότι η ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 είναι πλήρως ανίσχυρη λόγω της αντίθεσής της στις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας. Η απόφαση αυτή έχει ήδη καταστεί τελεσίδικη και εκτελεστή, ενώ έχει παράξει δεδικασμένο περί της αντισυνταγματικότητας της διάταξης. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει την ως άνω δικαστική απόφαση, παρά τη σχετική υποχρέωσή του και για όλες τις ομοίου περιεχομένου διοικητικές πράξεις που αφορούν σε άλλα πρόσωπα που θα καταθέσουν σχετική αίτηση.

Με την προτεινόμενη τροπολογία σκοπείται η άρση αυτής της καταφανούς αδικίας και ανισότητας, που προσβάλλει κάθε έννοια αξιοκρατίας και πραγματικής αριστείας στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Τροπολογία – Προσθήκη
Στο σχέδιο νόμου προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής:
«Άρθρο ….
Η περ. β της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) για όσους επιλέξουν τον κλάδο ΠΕ04-01 υπολογίζεται από την αρχική τοποθέτηση, πριν τη μετάταξή τους στον κλάδο αυτό».

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Χαρά Κεφαλίδου

Βασίλης Κεγκέρογλου

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Δημήτριος Μπιάγκης

Μπορείτε να δείτε την Τροπολογία και εδώ.

Σχετικό δημοσίευμα στην ιστοσελίδα του Κινήματος Αλλαγής εδώ.