Αποχαρακτηρισμός αθλητικού τόξου ως όπλου
Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, η Βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Χαρά Κεφαλίδου κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (με α.π. 3607) σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό του αθλητικού τόξου ως όπλου, υπενθυμίζοντας ότι το 2016 είναι Ολυμπιακή χρονιά, άρα χρονιά υψηλών απαιτήσεων.

Η Βουλευτής ρωτά τον Υπουργό τα εξής: (α) Κατά πόσον πρόκειται να γίνει διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 43 στο σχέδιο νόμου «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις», το οποίο είχε αναρτηθεί στο http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=6148 προς διαβούλευση, (β) εάν θα καταργηθεί η ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ) σε ότι αφορά στα τόξα και την αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων για αθλητική τοξοβολία) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας), και (γ) σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο προκειμένου να διασφαλιστεί, ασχέτως του χρόνου συζήτησης του σχετικού σχεδίου νόμου στην Βουλή, η απρόσκοπτη συμμετοχή των αθλητών τοξοβολίας σε όλους τους αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς του Ρίο.

Tο πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΘEMA: Αποχαρακτηρισμός αθλητικού τόξου ως όπλου

Ένα πάγιο αίτημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας είναι ο αποχαρακτηρισμός του αθλητικού τόξου ως όπλου, ο οποίος ισχύει στις περισσότερες χώρες του κόσμου, γιατί διευκολύνει την ανάπτυξη και διεξαγωγή του αθλήματος. Δίνει τη δυνατότητα στην Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας να εναρμονιστεί με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τοξοβολίας, ακολουθώντας τις ίδιες προδιαγραφές που ισχύουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και σε όλες τις παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στο σχέδιο νόμου «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής Νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις», το οποίο αναρτήθηκε στο http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=6148 προς διαβούλευση, ενώ στο άρθρο 43 εισάγεται ο αποχαρακτηρισμός του αθλητικού τόξου ως όπλου, στη συνέχεια αυτοαναιρείται και αναφέρεται και πάλι σε άδειες κατοχής τόξου. Εάν αυτό ισχύσει θα δημιουργήσει μια σειρά από προβλήματα, όπως αναβολές αγώνων, παραπομπές αθλητών στον εισαγγελέα, αδυναμία γενικώς διοργάνωσης πρωταθλημάτων.

Επειδή για να συνεχίσει η ανάπτυξη και προώθηση της τοξοβολίας, που είναι ένα από τα αρχαιότερα ολυμπιακά αθλήματα, και ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη αυτή χρονική περίοδο όπου διεξάγονται οι αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο,

Επειδή, σε περίπτωση που καθυστερήσει η Κυβέρνηση να φέρει το σχετικό νομοσχέδιο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής προς συζήτηση, ενόψει της καταληκτικής ημερομηνίας διεξαγωγής των αγώνων πρόκρισης, με βεβαιότητα θα υπάρξουν προβλήματα στη συμμετοχή των αθλητών,

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:

  • Εάν προτίθεται να γίνει διαγραφή της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 43, καθώς και κατάργηση της ΚΥΑ 4325/1999 (χαρακτηρισμός όπλων ως σκοπευτικών, όροι προϋποθέσεις άδειας κατοχής κλπ) σε ότι αφορά στα τόξα και την αντικατάσταση της ΚΥΑ 19180/2006 (όροι προϋποθέσεις και άδεια λειτουργίας σκοπευτηρίων για αθλητική τοξοβολία) με την απόφαση Γ.Γ.Α. 5880 12/3/12 (‘Έγκριση Προδιαγραφών ανοιχτής και κλειστής εγκατάστασης τοξοβολίας).
  • Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο προκειμένου να διασφαλιστεί, ασχέτως του χρόνου συζήτησης του σχετικού ν/σ στην Βουλή, η απρόσκοπτη συμμετοχή των αθλητών τοξοβολίας σε όλους τους αγώνες πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς του Ρίο;

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Χαρά Κεφαλίδου

Δείτε την απάντηση του Υπουργείου εδώ.