Ανακλήσεις προσλήψεων διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Κατάθεση Αναφοράς προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων Αρ.Πρωτ.2570/10.12.2021

Μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία έχει προκαλέσει Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ανατρέπει το καθεστώς απασχόλησης των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και ισοδυναμεί με ανακλήσεις των προσλήψεών τους. Το ζήτημα αφορά συνολικά στους πρώην συμβασιούχους διδάσκοντες στα ΤΕΙ της χώρας, οι οποίοι βάσει της διάταξης αρ. 20 του Ν. 4452/2017 διορίστηκαν σε βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών (αντίστοιχη του Λέκτορα Πανεπιστημίου). Σχετική Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής προς την Υπουργό Παιδείας, με την οποία ζητά να ενημερωθεί για τις άμεσες ενέργειες του Υπουργείου ώστε να μην ανακληθούν οι προσλήψεις των μελών ΔΕΠ του ΠΑΔΑ και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΠΑΔΑ. 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Ανακλήσεις προσλήψεων διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής»

Μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία έχει προκαλέσει Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία ανατρέπει το καθεστώς απασχόλησης των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και ισοδυναμεί με ανακλήσεις των προσλήψεών τους. Το ζήτημα αφορά συνολικά στους πρώην συμβασιούχους διδάσκοντες στα ΤΕΙ της χώρας, οι οποίοι βάσει της διάταξης αρ. 20 του Ν. 4452/2017 διορίστηκαν σε βαθμίδα Καθηγητών Εφαρμογών (αντίστοιχη του Λέκτορα Πανεπιστημίου). Με τον Ν. 4521/2018, τον περιβόητο Νόμο Γαβρόγλου, τα παραπάνω μέλη ΔΕΠ από τα πρώην ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά απορροφήθηκαν στο ΠΑΔΑ. Τα νέα Τμήματα του ΠΑΔΑ απορρόφησαν όσα μέλη ΔΕΠ υπηρετούσαν και τα κατέταξαν σε βαθμίδες ΔΕΠ Πανεπιστημίου.

Στη διαδικασία αυτή εντάχθηκαν και όσα μέλη ΔΕΠ είχαν διοριστεί κατ’ εφαρμογή του Ν. 4452/2017 αλλά και όσοι κέρδισαν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και υπάχθηκαν στη συνέχεια στον συγκεκριμένο Νόμο. Η διαδικασία αυτή είναι μέχρι και σήμερα σε ισχύ και αφορά όσα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα απορρόφησαν ΤΕΙ (π.χ. ΠΑΔΑ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο κλπ). Να σημειωθεί ότι οι πράξεις διορισμού δεν έχουν σταματήσει έως σήμερα, ενώ για τις πράξεις αυτές και πριν τη δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ, απαιτείται έλεγχος νομιμότητας του ΥΠΑΙΘ και του Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Επίσης, τα εν λόγω μέλη ΔΕΠ, ως δημόσιοι λειτουργοί κατά το άρθρο 16 του Συντάγματος, υπηρετούν σε βαθμίδες Λέκτορα και Λέκτορα Εφαρμογών, ενώ ήδη κάποιοι εξ αυτών έχουν αιτηθεί την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι διδάσκοντες αυτοί έχουν στηρίξει και υπηρετούν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε όλη την ιστορική διαδρομή τους, με τα Τμήματα και τις Σχολές να έχουν στηρίξει σε αυτούς τις διοικητικές, ερευνητικές και διδακτικές τους δραστηριότητες.
Τον Οκτώβριο του 2020 το Γ’ Τμήμα ΝΣΚ (95/2020) γνωμοδότησε, με την παραδοχή ότι η παραπάνω επίμαχη διάταξη του Ν. 4452/2017 ήταν μεταβατική και, επομένως, δεν μπορεί να περιλαμβάνει όσους είχαν αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις μετά τη δημοσίευση του παραπάνω Νόμου. Η γνωμοδότηση καταλήγει ότι οι Πρυτάνεις δύνανται να ανακαλέσουν αναδρομικά τις πράξεις διορισμού και ότι τα εν λόγω μέλη ΔΕΠ πρέπει να προσληφθούν σε θέσεις «εκπαιδευτικού προσωπικού αορίστου χρόνου» όταν και εφόσον αυτές οι θέσεις θεσμοθετηθούν και συγκροτηθούν στα Πανεπιστήμια, σε συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση, και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει δυνατότητα συμμόρφωσης προς αυτήν!!

Σε συνέχεια των ανωτέρω ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε ώστε να μην ανακληθούν οι προσλήψεις των μελών ΔΕΠ του ΠΑΔΑ και να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του;
2. Σε ποιες πρωτοβουλίες θα προχωρήσετε ώστε να μην υλοποιηθεί η αντισυνταγματική μετακίνηση δημοσίων λειτουργών (Άρθρο 16 Συντάγματος) σε άλλη κατηγορία προσωπικού;
3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να καλυφθούν τα συνεχώς διογκούμενα κενά που υπάρχουν σε διδάσκοντες στα Πανεπιστήμια της χώρας;

Η Ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου