Αποκλεισμός φοιτητριών/των από το πρόγραμμα των υποτροφιών του ΙΚΥ – ΕΚΟ 2018 – 2019
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων Αρ.Πρωτ.2500/09.12.2020

Σύμφωνα με σειρά καταγγελιών φοιτητριών/τών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα για το φοιτητικό επίδομα του ΙΚΥ – ΕΚΟ 2018 / 2019 η διαδικασία επιλεξιμότητας των υποτρόφων δεν είχε καμία διαφάνεια, αξιοκρατία κι είναι αυθαίρετη. Συγκεκριμένα, διαμαρτύρονται γιατί ενώ ήταν επιλεγέντες κατά την Α΄ Φάση διεξαγωγής του προγράμματος – πρόκειται για άτομα από ευπαθείς ομάδες – κατέληξαν να βρίσκονται εκτός του δικαιώματος λήψης της υποτροφίας, ενώ στη συνέχεια απορρίφθηκαν και οι ενστάσεις τους μετά από μια αδιαφανή διαδικασία αξιολόγησης και χωρίς να λάβουν λεπτομερή και εμπεριστατωμένη γνώση και αιτιολόγηση της απορριπτικής απόφασης. Σχετική Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής προς την αρμόδια Υπουργό Παιδείας. Στην Ερώτησή της ζητά να ενημερωθεί για τις άμεσες ενέργειες στις οποίες θα προβεί το Υπουργείο ώστε να διευκρινιστούν και να απαντηθούν τα εύλογα ερωτηματικά γονέων και φοιτητριών/ών και εάν η ηγεσία του προτίθεται να διορθώσει την όλη διαδικασία επιλογής φοιτητών για λήψη υποτροφιών του ΙΚΥ, (και ιδίως αυτών που ανήκουν και σε ευπαθείς ομάδες), ώστε να είναι σύννομη, με τις αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας ως προς τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και χωρίς αυθαιρεσίες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
Θέμα: «Αποκλεισμός φοιτητριών/των από το πρόγραμμα των υποτροφιών του ΙΚΥ – ΕΚΟ 2018 – 2019»

Σύμφωνα με σειρά καταγγελιών φοιτητριών/τών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα για το φοιτητικό επίδομα του ΙΚΥ – ΕΚΟ 2018 / 2019 η διαδικασία επιλεξιμότητας των υποτρόφων δεν έχει καμία διαφάνεια, αξιοκρατία κι είναι αυθαίρετη. Συγκεκριμένα, διαμαρτύρονται γιατί ενώ ήταν επιλεγέντες κατά την Α΄ Φάση διεξαγωγής του προγράμματος – πρόκειται για άτομα από ευπαθείς ομάδες – κατέληξαν να βρίσκονται εκτός του δικαιώματος λήψης της υποτροφίας, ενώ στη συνέχεια απορρίφθηκαν και οι ενστάσεις τους μετά από μια αδιαφανή διαδικασία αξιολόγησης και χωρίς να λάβουν λεπτομερή και εμπεριστατωμένη γνώση και αιτιολόγηση της απορριπτικής απόφασης.

Επειδή, υπάρχουν πολλά κενά και ασάφειες ως προς τον λόγο απόρριψης των ζητούμενων δικαιολογητικών των υποψηφίων που έλειπαν από τον αρχικό φάκελο, ενώ παράλληλα οι καταγγέλλοντες τονίζουν ότι τα δικαιολογητικά είχαν πλήρως υποβληθεί εξ αρχής και κατά συνέπεια θα πρέπει να είναι και αυτοί ωφελούμενοι του Προγράμματος.
Επειδή, κατά τη διαδικασία υποβολής των ενστάσεων δεν υπήρξε κανένα διευκρινιστικό στοιχείο για το ποιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, παρά μόνο ότι πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στη σχετική ανακοίνωση του ΙΚΥ για υποβολή ένστασης δεν γινόταν κανένας διαχωρισμός μεταξύ των λεγόμενων «διευκρινιστικών» και «ελλειπόντων» δικαιολογητικών.

Επειδή, η αιτιολογία απόρριψης των ενστάσεων με τον ισχυρισμό ότι τα ελλείποντα δικαιολογητικά δεν μπορούν να γίνουν εκ των υστέρων αποδεκτά, δεν μπορεί να υφίσταται καθότι η ένσταση είναι ούτως ή άλλως μια εκπρόθεσμη διαδικασία. Πώς λοιπόν κάποιες (107) ενστάσεις έγιναν δεκτές με την προσκόμιση των δικαιολογητικών κι οι άλλες που πληρούσαν αρχικά τα κριτήρια, και ήταν αποδεκτές, στη συνέχεια απορρίπτονται; Επίσης δεν υπάρχει καμία απόδειξη για το ποια είναι τα αποδεκτά δικαιολογητικά και ποια όχι, καθότι, όπως φαίνεται και από τους πίνακες, έγιναν δεκτές ενστάσεις με προσκόμιση πολλών μάλιστα νέων δικαιολογητικών, ενώ άλλες όχι.

Επειδή, ζητήθηκε να γίνει εκ νέου κατάθεση δικαιολογητικών από υποψήφιους που δεν είχαν καν επιλεχθεί στο πρώτο στάδιο και σε χρονικό διάστημα που δεν είχαν γνωστοποιηθεί ακόμη τα αποτελέσματα των ενστάσεων.
Επειδή, πρόκειται για φοιτητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες που βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική θέση, ιδιαίτερα λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, με το ποσό της υποτροφίας να είναι απολύτως αναγκαίο για τη συνέχιση των σπουδών τους,

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να διευκρινιστούν και να απαντηθούν τα εύλογα ερωτηματικά γονέων και φοιτητριών/ών ότι αδίκως απορρίφθηκαν οι ενστάσεις τους ενώ αρχικά ήταν στους επιτυχόντες και να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας των ενστάσεων, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους δόθηκε η δυνατότητα υποβολής δικαιολογητικών και σε υποψηφίους που δεν είχαν επιλεχθεί καν στο πρώτο στάδιο;
2. Προτίθεστε να διορθώσετε την όλη διαδικασία επιλογής φοιτητών για λήψη υποτροφιών του ΙΚΥ, (και ιδίως αυτών που ανήκουν και σε ευπαθείς ομάδες), ώστε να είναι σύννομη, με τις αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας ως προς τις προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και χωρίς αυθαιρεσίες;
3. Είναι στις προθέσεις σας η επανεξέταση του θέματος και να δοθεί το δικαίωμα είτε να γίνουν δεκτά τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν στις ενστάσεις των φοιτητριών/ών είτε να υποβληθούν εκ νέου οι φάκελοι μαζί με τους νέους εν δυνάμει υποψηφίους υποτρόφους με 75 έως 70 μόρια;

Η Ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου