Εκπαιδευτικές άδειες ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Κατάθεση Αναφοράς προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων Αρ.Πρωτ. 613/02.12.2020

Σημαντικό πρόβλημα υπάρχει με τις εκπαιδευτικές άδειες ιδιωτικών εκπαιδευτικών που δεν έχουν ακόμη υπογραφεί από την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων. Σχετική Αναφορά κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής προς την Υπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως. Συγκεκριμένα, υπήρξαν καταγγελίες σχετικά με την ομάδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Στις 7 Ιουλίου 2020 με απόφαση της Υπουργού ανακοινώθηκε ο αριθμός έως 47 Εκπαιδευτικών Αδειών με αποδοχές που θα χορηγηθούν για το σχολικό έτος 2020-2021 σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Στις 17 του ίδιου μήνα δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας. Εν συνεχεία και μετά τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ αρχές Σεπτεμβρίου πρότειναν  την έγκριση των αδειών και συνέταξαν τον σχετικό κατάλογο για την αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή την Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Στις 21 Σεπτεμβρίου βάσει των πρακτικών του ΚΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης απέστειλε τον σχετικό κατάλογο για έγκριση και υπογραφή στην Υπουργό. Μέχρι σήμερα και παρ’ ότι έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα, πλέον του 40 ημέρου, το θέμα εκκρεμεί ακόμη.

Ακολουθεί το κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Σε ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας που αιτήθηκαν χορήγηση ή ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης»

Μετά από καταγγελίες που ήρθαν σε γνώση μας, όσον αφορά στην ομάδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 – 2021, αναφέρουμε ότι:

Στις 7 Ιουλίου 2020 με απόφαση (ΑΔΑ: Ψ9Ω646ΜΤΛΗ-2ΩΞ) της Υπουργού ανακοινώθηκε ο αριθμός έως 47 Εκπαιδευτικών Αδειών με αποδοχές που θα χορηγηθούν για το σχολικό έτος 2020-2021 σε ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς. Στις 17 του ιδίου μηνός δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Χορήγηση – Ανανέωση Άδειας Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικούς Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας (ΑΔΑ: ΩΑ9446ΜΤΛΗ-1ΟΙ). Εν συνεχεία και μετά τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ αρχές Σεπτεμβρίου που πρότειναν  την έγκριση των αδειών και συνέταξαν τον σχετικό κατάλογο για την αρμόδια υπηρεσία, δηλαδή την Αυτοτελή Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Στις 21 Σεπτεμβρίου βάσει των πρακτικών του ΚΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ η Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης απέστειλε τον σχετικό κατάλογο για έγκριση και υπογραφή στην Υπουργό.

Επειδή έχει παρέλθει ικανό χρονικό διάστημα, πλέον του 40 ημέρου, και το θέμα εκκρεμεί ακόμη.

Επειδή πολλά σχολεία λόγω του ότι θα εγκριθεί η άδεια και για να συντάξουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα προχωρούν σε πρόσληψη αναπληρωτών, που δεν μπορούν όμως να διοριστούν αν δεν υπογραφεί η άδεια.

Επειδή για τους εκπαιδευτικούς που προτείνονται από το ΚΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ για τη σχετική άδεια δεν τους καταβάλλεται μισθός και είναι αναγκασμένοι να διαβιούν χωρίς μισθό.

Επειδή για τους εκπαιδευτικούς αυτούς δεν καταβάλλονται και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές τους και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα με τον ασφαλιστικό τους φορέα.

Επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτοί βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα αβέβαιη κατάσταση με άμεσο αντίκτυπο στη μεταπτυχιακή τους εργασία, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον Νόμο παροχής αδειών, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μετά τα ανωτέρω παρακαλώ να επιμεληθείτε του ζητήματος και να μας ενημερώσετε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Η Αναφέρουσα βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου