Χορήγηση προσωρινής αναπηρικής σύνταξης σε συνταξιούχους με αναπηρία και ειδικά σε ψυχικά ασθενείς βάσει Ν.4144/2013 όπως ισχύει
Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Αρ.Πρωτ.1931/20.11.2020

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας, μαζί με βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά με τη χορήγηση προσωρινής αναπηρικής σύνταξης σε συνταξιούχους με αναπηρία και ειδικά σε ψυχικά ασθενείς. 
ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Ιωάννη Βρούτση

Θέμα: «Χορήγηση προσωρινής αναπηρικής σύνταξης σε συνταξιούχους με αναπηρία και ειδικά σε ψυχικά ασθενείς βάσει Ν.4144/2013 όπως ισχύει»

Πρόβλημα προκύπτει στην χορήγηση συντάξεων ατόμων με αναπηρία και ιδιαίτερα των ψυχικά ασθενών καθόσον η από 11 Μαρτίου 2020 Π.Ν.Π, που προέβλεπε την παράταση χορήγησης συντάξεων αναπηρίας, των οποίων η χορήγηση έληγε Μάρτιο- Απρίλιο του έτους 2020 κατά το οποίο αναβλήθηκαν οι συνεδριάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α (Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας), λόγω επιβολής μέτρων καθολικού lockdown στη χώρα, είχε ισχύ μέχρι την 31.10.2020.
Στην ανωτέρω κατηγορία συνταξιούχων, η σύνταξη, απονέμεται για χρονικό διάστημα διετίας, μετά τη λήξη του οποίου ο αιτών επανεξετάζεται από τα ΚΕ.Π.Α για τη συνέχιση χορήγησης της και εκδίδεται νέα απόφαση παράτασης αυτής για ακόμη μια διετία.
Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4144/2013, όπως ισχύει με τις μεταγενέστερες παρατάσεις και τροποποιήσεις του (άρθρο 28 του Ν. 4488/2017 και άρθρο 82 του Ν.4611/2019), προβλέφθηκε ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες. Η ανωτέρω ρύθμιση εφαρμόζεται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, με το προβλεπόμενο, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ποσοστό αναπηρίας καθώς και για τις συντάξεις με αιτία την αναπηρία, ενώ παράλληλα παρατείνεται και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Επειδή το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα από τη λήξη ισχύος της απόφασης συνταξιοδότησης μέχρι την επανεξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α και την παράταση συνταξιοδότησης, είναι αρκετά μεγάλο, δημιουργείται σοβαρό οικονομικό πρόβλημα στα ΑΜΕΑ και ιδιαίτερα στους ψυχικά ασθενείς, κάτι που επιδεινώνει την ήδη επιβαρυμένη ψυχική τους υγεία με εκδήλωση έντονων ψυχωσικών και καταθλιπτικών επεισοδίων κατά το διάστημα αυτό.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1.Εφαρμόζεται ο ανωτέρω νόμος 4611/2019 με τον οποίο, ήδη επεκτάθηκε σε όλα τα επιδόματα και συντάξεις αναπηρίας το δικαίωμα λήψης προσωρινής σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν ήδη κριθεί με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και πληρούν και τις λοιπές προϋποθέσεις των ανωτέρω νόμων, κατά το χρονικό διάστημα από τη λήξη της διάρκειας ισχύος της απόφασης των ΚΕ.Π.Α και μέχρι την έκδοση νέας απόφασης παράτασης και κρίσης από αυτά;
2. Είναι εν λειτουργία το απαιτούμενο λογισμικό του e-ΕΦΚΑ; Αν όχι, πότε θα τεθεί σε λειτουργία;
3. Θα παραταθούν οι χορηγήσεις των συντάξεων αναπηρίας, που λήγουν τον Νοέμβριο του 2020 μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2021, λόγω της έως την 30/11/2020 αναστολής λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α και της πιθανής παράτασης αυτής της αναστολής;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μπουρχάν Μπαράν

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Μουλκιώτης

Ανδρέας Πουλάς

Γιώργος Φραγγίδης

Γιώργος Αρβανιτίδης

Ιλχάν Αχμέτ

Νάντια Γιαννακοπούλου

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Μιχαήλ Κατρίνης

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ευαγγελία Λιακούλη

Ανδρέας Λοβέρδος

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Μπορείτε να δείτε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Κινήματος Αλλαγής εδώ.