Χαρά Κεφαλίδου: Υπολειτουργούν οι Σχολικές Βιβλιοθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων Αρ.Πρωτ.795/20.10.2020

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής, μαζί με τον Δημήτρη Μπιάγκη, βουλευτή Κέρκυρας προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με τη μη στελέχωση των Σχολικών Βιβλιοθηκών από το προβλεφθέν, εξειδικευμένο, καταρτατισμένο προσωπικό τους Βιβλιοθηκονόμους, σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: «Υπολειτουργούν οι Σχολικές Βιβλιοθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας»

Ο ρόλος των Σχολικών Βιβλιοθηκών είναι ιδιαίτερα πολυσήμαντος, πολυδιάστατος, επιμορφωτικός κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες προάγουν γνώσεις, προβάλλουν την πνευματική ελευθερία, λειτουργούν ως μέσο και εργαλείο εξοικείωσης των μαθητών με διαδικασίες ενεργούς αναζήτησης της γνώσης και της πληροφορίας, ενώ παράλληλα αποσκοπούν στην διαμόρφωση της κριτικής «γνώσης» και «αξιολόγησης» των μαθητών. Αξίζει δε να υπογραμμιστεί ότι στα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό, οι Σχολικές Βιβλιοθήκες αποτελούν «κεντρικό», «κομβικό» τμήμα της συνολικότερης «παίδευσις» των νέων, όπου η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επενδύει στη στελέχωση, στον εξοπλισμό τους αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τόσο τον επιμορφωτικό τους ρόλο όσο και τη συμβολή τους στην κοινωνικοποίηση των νέων: η μελέτη, η εύρεση βιβλίων, άρθρων σε συνδυασμό με την διαντίδραση των μαθητών μεταξύ τους και την ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων αποτελούν βασικές αρχές των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του σύγχρονου κόσμου.

Με βάση το άρθρο 11 του Νόμου 2986/2002 (ΦΕΚ 24Α) : «Για τη λειτουργία των κατά το άρθρο 43 του Ν.1566/1985 Σχολικών Βιβλιοθηκών, συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας. Τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις του κλάδου ΠΕ ορίζονται το πτυχίο Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και του κλάδου ΤΕ το πτυχίο Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Στην περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα προσόντα αυτά μπορεί να γίνονται δεκτοί και οι έχοντες τα προσόντα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) για το διορισμό υποψηφίων σε θέσεις του κλάδου βιβλιοθηκονόμων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να αυξάνονται οι συνιστώμενες θέσεις ανάλογα με τις ανάγκες των Σχολικών Βιβλιοθηκών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τοποθετούνται οι διοριζόμενοι στις θέσεις βιβλιοθηκονόμων σε σχολικές μονάδες, στις οποίες λειτουργούν Σχολικές Βιβλιοθήκες».

Εντούτοις, διαπιστώνεται συνεχώς, σε πολλές περιοχές της χώρας η μη στελέχωση των Σχολικών Βιβλιοθηκών από το προβλεφθέν, εξειδικευμένο, καταρτατισμένο προσωπικό τους Βιβλιοθηκονόμους, ενώ η λειτουργία τους οφείλεται αποκλειστικά στην αμισθί προσφορά των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες.

Επειδή, η Σχολική Βιβλιοθήκη είναι «βασικό», «εκπαιδευτικό» τμήμα του σχολείου και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και σήμερα από την Πολιτεία.

Επειδή, σκοπός και στόχος είναι η παροχή υψηλών υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας πληροφόρησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη στελέχωση του κατάλληλου και εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού

Επειδή, δεν έχετε απαντήσει ακόμη στην από 07.05.2020 Ερώτηση (αριθμ. πρωτ. 6272) που κατάθεσε η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής. Στην Ερώτηση σας είχε επισημανθεί η απαξίωση στην οποία έχουν περιέλθει οι σχολικές βιβλιοθήκες της χώρας και η απουσία εδώ και ένα χρόνο της αναγκαίας χρηματοδότησης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Εάν σκοπεύετε να προχωρήσετε στη στελέχωση των Σχολικών Βιβλιοθηκών ανά την Επικράτεια με το προβλεπόμενο από το άρθρο 11 προσωπικό;

2. Εάν ναι, πότε αναμένεται να γίνει η στελέχωση των Σχολικών Βιβλιοθηκών; Με ποιόν τρόπο και ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της απόφασης αυτής;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Μπιάγκης

Χαρά Κεφαλίδου