Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Κατάθεση Τροπολογίας στη Βουλή από την Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής

Τροπολογία-Προσθήκη στη Βουλή με θέμα «Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας με την Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
———————-

Θέμα: « Άδεια ειδικού σκοπού και λοιπές διευκολύνσεις σε γονείς Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη συμπληρώνεται ο κύκλος των προσώπων – υπαλλήλων δημόσιων υπηρεσιών , αποκεντρωμένων διοικήσεων ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού που δικαιούνται την ειδική άδεια και τις διευκολύνσεις του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020. Ειδικότερα, προτείνεται η προσθήκη στον ανωτέρω κύκλο προσώπων των υπαλλήλων που έχουν τέκνα ΑΜΕΑ , ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων αυτών, στα οποία λόγω υποκείμενου νοσήματος απαγορεύεται η προσέλευσή τους σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας . Οι ίδιες διευκολύνσεις προτείνεται να παρέχονται και στην περίπτωση αναστολής λειτουργίας των δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2020

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», προστίθεται διάταξη νόμου ως εξής:

Διάταξη νόμου
«Στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α55/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1 που έχουν τέκνα Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες, ανεξαρτήτως της ηλικίας των τέκνων αυτών, στα οποία λόγω υποκείμενου νοσήματος απαγορεύεται η προσέλευσή τους σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας, δύνανται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 3, να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 1 ή της διευκόλυνσής της παρ. 4 ή των διευκολύνσεων των περ. α΄ και β΄ του άρθρου 5Α της παρούσας. Τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των δομών παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας».

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Ευαγγελία Λιακούλη

Βασίλης Κεγκέρογλου

Γιώργος Αρβανιτίδης

Ιλχάν Αχμέτ

Κωνσταντίνα Γιαννακοπούλου

Χρήστος Γκόκας

Γιώργος Καμίνης

Χάρης Καστανίδης

Μιχάλης Κατρίνης

Χαρά Κεφαλίδου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γιώργος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτρης Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Πουλάς Ανδρέας

Κώστας Σκανδαλίδης

Γιώργος Φραγγίδης