Μεγάλος κίνδυνος να μείνουν σημαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων εκτός της νέας ΚΑΠ με ζημιά στους κτηνοτρόφους και στις ενισχύσεις που καταβάλλονται σε αυτούς από ολιγωρία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κατάθεση Ερώτησης ΑΚΕ προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αρ.Πρωτ.43/140/06.10.2020

Ερώτηση – ΑΚΕ κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας μαζί με βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφορικά με τον κίνδυνο να μείνουν σημαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων εκτός της νέας ΚΑΠ με ζημιά στους κτηνοτρόφους και στις ενισχύσεις που καταβάλλονται σε αυτούς από ολιγωρία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ
Προς: Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ.Βορίδη

Θέμα: Μεγάλος κίνδυνος να μείνουν σημαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων εκτός της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) με ζημιά στους κτηνοτρόφους και στις ενισχύσεις που καταβάλλονται σε αυτούς από ολιγωρία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κύριε Υπουργέ

Τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2020 με δύο Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΕΔ) τέθηκε οριστικά τέλος σε μια μακροχρόνια διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της ερμηνείας του επιλέξιμου βοσκότοπου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχθηκε την ερμηνεία των ελληνικών αρχών, ότι στους επιλέξιμους βοσκότοπους της χώρας μπορεί πέρα από την ποώδη και θαμνώδη βλάστηση (που είναι συνηθισμένη στις βόρειες χώρες) να περιλαμβάνεται και η ξυλώδης βλάστηση (μεσογειακός βοσκότοπος). Αποτέλεσμα αυτών των αποφάσεων του Ε.Δ. ήταν η δικαίωση της χώρας και η υποχρέωση της ΕΕ να επιστρέψει στη χώρα το ποσό των 460 εκ ευρώ, καταλογισμών που είχε επιβάλει για τα έτη 2009-2013.

Όμως πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τα χρόνια εξέλιξης αυτής της διαφοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ζητήσει από τις ελληνικές αρχές ένα action plan που εξαιρούσε την ξυλώδη βλάστηση και έτσι οι επιλέξιμοι ελληνικοί βοσκότοποι από 24,3 εκ στρέμματα το 2013 να μειωθούν σε 14,7 εκ στρέμματα από το 2015 και μετά. Αυτό είχε ως συνέπεια από το 2014 σε ορισμένες Περιφέρειες της χώρας να μην επαρκούν οι εκτάσεις βοσκοτόπων για τους κτηνοτρόφους της περιφέρειας και να εφαρμόζεται η λεγόμενη «τεχνική λύση» κατανομής των δημόσιων βοσκοτόπων μεταξύ περιφερειών με όσα προβλήματα συνεπαγόταν αυτή η λύση.

Στο τέλος του 2017 και ενώ η διαδικασία της προσφυγής της χώρας στο ΕΔ βρισκόταν σε εξέλιξη, ο κοινοτικός κανονισμός 1703/2013 τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2393/2017- OMNIBUS και περιέλαβε την ξυλώδη βλάστηση, πράγμα που η ελληνική πολιτεία είχε ρυθμίσει για πρώτη φορά με νόμο από το 2014. Ο κανονισμός OMNIBUS συνεπαγόταν άμεσα την ενσωμάτωση αυτόματα από το 2018 των επί πλέον 9,6 εκ εκτάσεων στρεμμάτων βοσκοτόπων που είχαν εξαιρεθεί στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πληρωμή ενισχύσεων σε κτηνοτρόφους που τυχόν δεν είχαν καταβληθεί από το 2015 και μετά εξ αιτίας του action plan. Αυτή η ενέργεια δεν έγινε ούτε το 2018 και 2019 από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ούτε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα. Η σημαντική αυτή παράλειψη οδήγησε στην αδικαιολόγητη συνέχιση της «τεχνικής λύσης» κατανομής των δημόσιων βοσκοτόπων μεταξύ Περιφερειών τα έτη 2018, 2019 αλλά και σήμερα το 2020 μετά μάλιστα και την έκδοση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τον Φεβρουάριο και Απρίλιο του 2020.

Επομένως λόγω μη ενσωμάτωσης των 9,6 εκ στρεμμάτων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ η διανομή δημόσιων εκτάσεων βοσκοτόπων παρέμεινε τα έτη 2018, 2019 και 2020 στα 14,7 εκ. στρέμματα με αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι και νέοι αγρότες να μην μπορούν να τυγχάνουν κατανομής επιλέξιμων βοσκότοπων σύμφωνα με τις ανάγκες τους και κυρίως να τύχουν κατανομής εθνικού αποθέματος. Αυτές είναι και οι εκτάσεις που αναγνώριζε ως επιλέξιμες η ΕΕ πριν την αλλαγή του κανονισμού το 2017 αλλά και των αποφάσεων του ΕΔ το 2020 που δικαίωσαν την χώρα.

Η ολιγωρία αυτή τόσο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όσο και της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί σοβαρότατο κίνδυνο η αλλαγή του κανονισμού του 2017 και οι αποφάσεις του ΕΔ να μείνουν «γράμμα κενό» για την χώρα στην εφαρμογή της νέας ΚΑΠ. Έτσι η χώρα διατρέχει σημαντικό κίνδυνο να μην μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις εκτάσεις του φυσικό πόρου των βοσκοτόπων για την λήψη ενισχύσεων, τη στήριξη της οικονομίας της υπαίθρου και των κτηνοτρόφων καθώς επίσης και τα περιβαλλοντικά οφέλη μια και οι βοσκότοποι προσμετρώνται στις εκτάσεις που έχουν θεοτική συμβολή στην δέσμευση του CO2, στοιχείο που αποτελεί ένα από τα κρίσιμα κριτήρια της νέας ΚΑΠ. Ο κίνδυνος αυτός είναι σοβαρός εξαιτίας και των πρόσφατων δηλώσεων σας ότι ως βάση για τις εκτάσεις βοσκοτόπων που θα χρησιμοποιήσει η χώρα για την νέα ΚΑΠ 2021-2027 θα αποτελέσει το έτος 2018, όταν στην ΕΕ η χώρα εξαιτίας των ολιγωριών που αναλύθηκαν παραπάνω, δήλωσε και χρησιμοποίησε για κατανομή τα 14,7 εκ στρέμματα. Τα ίδια μειωμένα στοιχεία για τους βοσκοτόπους φαίνεται ότι έχουν λάβει υπόψη και οι μελέτες που ετοιμάζονται για λογαριασμό του ΥΠΑΑΤ, την πρόταση της Ελλάδας για το Εθνικό Σχέδιο Εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ 2021-2027.

Ο κίνδυνος όμως για την χρήση των βοσκοτόπων της χώρας στην Νέα ΚΑΠ προκύπτει και από την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των μελετών των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης που προέβλεπε ο νόμος του 2014 να έχουν ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια με την συμμετοχή και των οργανώσεων των κτηνοτρόφων. Η μόνη πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε αυτό το θέμα είναι ότι με νόμο του 2015 εξαιρέθηκαν οι οργανώσεις των κτηνοτρόφων και οι κτηνοτρόφοι από την συμμετοχή στην εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.

Οι ελληνικοί βοσκότοποι αποτελούν τον φυσικό παραγωγικό πόρο με βάση τον οποίο παράγεται η ξεχωριστή η ΠΟΠ Ελληνική φέτα και σημαντικά άλλα κτηνοτροφικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και παραγωγής με φιλο-περιβαλλοντολογικό τρόπο. Για αυτό και η ανησυχία των κτηνοτρόφων και τω οργανώσεων τους είναι μεγάλη και ζητούν, η αβεβαιότητα αυτή να εκλείψει άμεσα ενόψει της Νέας ΚΑΠ πριν να είναι αργά.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1) Ποιες είναι οι επιλέξιμες εκτάσεις βοσκότοπων σε κάθε μια από τις 13 Περιφέρειες της χώρας τα έτη 2018,2019,2020 και πώς θα μεταβληθούν αυτές όταν ενσωματωθούν και τα επί πλέον 9,6 εκ στρέμματα που εξαιρέθηκαν με το action plan; Να κατατεθούν οι σχετικοί πίνακες.

2) Πότε θα γίνει η λειτουργική ενσωμάτωση των 9,6 εκ στρεμμάτων στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

3) Ποια στοιχεία θα αποσταλούν στην ΕΕ με βάση έτος αναφοράς το 2018, αυτά που μέχρι σήμερα λανθασμένα χρησιμοποιούνται ή τα επικαιροποιημένα μετά το Omnibus και τις αποφάσεις του ΕΔ και ποια θα είναι αυτά τελικά;

4) Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης σε κάθε μια από τις 13 περιφέρειες της χώρας και πως θα επιταχυνθεί η ολοκλήρωση τους σε κάθε περιφέρεια;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΡΑΝ ΜΠΟΥΡΧΑΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΑΓΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΥΛΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ