Συμπληρωματικές ενέργειες για τη λειτουργία δομών που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία
Κατάθεση Αναφοράς προς τους Υπουργούς Εργασίας, Εσωτερικών & Παιδείας Αρ.Πρωτ.2885/02.10.2020

Αναφορά κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Παιδείας, μαζί με βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής προς τους Υπουργούς Εργασίας, Εσωτερικών & Παιδείας, προκειμένου να εξετάσουν τις προτάσεις και τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία που δεν δύνανται λόγω της πανδημίας να φιλοξενηθούν στις ανοικτές δομές φιλοξενίας, και οι γονείς τους δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. 

Ακολουθεί το κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:
Τους: 1) Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Βρούτση
2) Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θεοδωρικάκο
3) Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Κεραμέως

Θέμα: «Συμπληρωματικές ενέργειες για τη λειτουργία δομών που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία.»

Κύριοι Υπουργοί,

Σας καταθέτουμε ως αναφορά την επισυναπτόμενη με την παρούσα, επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία σχετικά με το αίτημά τους για διευκρινίσεις και συμπληρωματικές ενέργειες των υπ’ αριθμ πρωτ: Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.09.2020 και υπ’ αριθμ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ. 19881/691/22.05.2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, στην Επιστολή τους επισημαίνουν μια σειρά προβλημάτων και νομοθετικών ελλείψεων που αφορά στην εύρυθμη λειτουργία των δομών που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία όπως ζητήματα μετακίνησης, οικονομικής ενίσχυσης των δομών αυτών αλλά κυρίως τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από τον συνδυασμό των υπ’ αριθμ πρωτ: Γ.Π./Δ12/32819/1018/10.09.2020 και υπ’ αριθμ. Δ11/Φ.29/Γ.Π.οικ. 19881/691/22.05.2020 Εγκυκλίων του Υπουργείου Εργασίας, της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1856/τ.Β’/15.05.2020) και της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ.53080/29-8-2020 (Β΄ 3611) , άρθρο 19 παρ.3, αφού υπάρχει ορθώς μεν η απαγόρευση προσέλευσης στις δομές αυτές των παιδιών με υποκείμενα νοσήματα, πλην όμως δεν ορίζεται για τους γονείς των παιδιών αυτών το δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού.

Περαιτέρω, ιδίως για τους εκπαιδευτικούς γονείς των ενηλίκων τέκνων με αναπηρία που φιλοξενούνται σε αυτές τις δομές, θα πρέπει να προβλεφθεί κατ’ αναλογία ο ίδιος αριθμός ημερών χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού σε σχέση τις ημέρες άδειας των υπολοίπων εργαζομένων γονέων στο δημόσιο τομέα.

Παρακαλώ όπως μελετήσετε τις συγκεκριμένες προτάσεις και αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία, και προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες με σκοπό την κάλυψη των νομοθετικών κενών που έχουν ανακύψει για την κατηγορία αυτή των γονέων με ενήλικα τέκνα με αναπηρία και υποκείμενα νοσήματα, που δεν δύνανται λόγω της πανδημίας να φιλοξενηθούν στις ανοικτές δομές φιλοξενίας, και οι γονείς τους δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, με αποτέλεσμα την αδυναμία φροντίδας των παιδιών τους εκ μέρους τους, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση την οποία θα επωμισθούν προς το σκοπό αυτό.

Οι αναφέροντες Βουλευτές

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Μουλκιώτης

Ευαγγελία Λιακούλη

Χαρούλα (Χαρά) Κεφαλίδου

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Δείτε τη σχετική επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.κεΑ.) εδώ.