Πρόταση Νόμου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και την Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης
Κατάθεση Πρότασης Νόμου

Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2016, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, μεταξύ των οποίων και η Χαρά Κεφαλίδου, κατέθεσαν Πρόταση Νόμου προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αντικείμενο το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και την Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και Ένταξης.

Με την Πρόταση Νόμου που κατέθεσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη επιδιώκεται η νομοθέτηση των ακόλουθων υποχρεώσεων για την Κυβέρνηση:

 • Του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος, από 1η Απριλίου 2016.
 • Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ, με την πλήρη αποκέντρωσή του στις Περιφέρειες της χώρας.
 • Της διασφάλισης προστασίας της Α΄ κατοικίας  για όσους εντάσσονται στο νόμο 3869/2010.
 • Της επαναφοράς στα 1500 ευρώ του ακατάσχετου λογαριασμού και η προστασία  προνοιακών, αναπηρικών  επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε ευπαθείς ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και αποζημιώσεων  που καταβάλλονται στους αγρότες, με βάση τους κανονισμούς ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ.
 • Της πρόσθετης στελέχωσης των ΚΕΠ για την υποστήριξη των δράσεων κοινωνικής προστασίας.
 • Της ανάκτησης αυτοτέλειας των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και ένταξη τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

 

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της πρότασης νόμου:

Αιτιολογική έκθεση στην Πρόταση Νόμου: «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα – Ενίσχυση Κοινωνικής Προστασίας και  Ένταξης»

Α. Γενικά

Η νέα περίοδος ύφεσης στην οποία εισήλθε η χώρα το 2015 έχει ήδη επιδεινώσει τα προβλήματα για τους οικονομικά αδύναμους και  τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.  Η Κυβέρνηση μπροστά σ’ αυτή τη δυσμενή εξέλιξη, αντί να εντείνει την προσπάθεια ενισχύοντας τους θεσμούς Κοινωνικής Προστασίας και τα αντίστοιχα προγράμματα, αδρανεί χαρακτηριστικά, ένα χρόνο τώρα, χαμένη μέσα στην αέναη συζήτηση για τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της πολιτικής της.

Η Κυβέρνηση αδρανεί και αναιρεί ακόμη και  συμφωνημένες  πολιτικές  στο πλαίσιο της  Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική ΄Ένταξη, όπως το θεσμό του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος για την υλοποίηση του οποίου χάθηκε ουσιαστικά ένας χρόνος, αφού  το πιλοτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε από τον Νοέμβριο του 2014 έως τον Απρίλιο του 2015, έπρεπε ήδη να έχει  επεκταθεί από τον Ιούλιο του 2015, αλλά η Κυβέρνηση δεν το επεδίωξε.

Αντίθετα, το Υπουργείο Εργασίας με διάφορα τεχνάσματα απαξίωσε το πιλοτικό πρόγραμμα και μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέμεινε για την εφαρμογή του θεσμού, αναγκάστηκε να δεχθεί την άποψη να υλοποιηθεί. Όμως πρόσφατα ο Υπουργός Εργασίας σε τηλεοπτική του παρουσία είπε: «Δεν καταλαβαίνω γιατί  να το εφαρμόσουμε, αφού δεν έχουμε χρήματα γι’ αυτό».

Την ίδια αδράνεια επέδειξε η Κυβέρνηση για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), από το οποίο το Δεκέμβριο του 2014 είχαμε έγκριση  330 εκ. ευρώ, βάσει του Επιχειρησιακού Προγράμματος  για επισιτιστική βοήθεια, από τα οποία ένα χρόνο τώρα, δεν έχει απορροφηθεί ούτε 1 ευρώ.

Με την παρούσα Πρόταση Νόμου νομοθετείται η υποχρέωση της Κυβέρνησης, με συγκεκριμένες διαδικασίες και προθεσμίες, για την υλοποίηση:

 • Του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος, από 1η Απριλίου 2016
 • Του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ, με την πλήρη αποκέντρωσή του στις Περιφέρειες της χώρας.

Επιπλέον προωθείται:

 • Η διασφάλιση προστασίας της Α΄ κατοικίας  για όσους εντάσσονται στο νόμο 3869/2010
 • Η επαναφορά στα 1500 ευρώ του ακατάσχετου λογαριασμού και η προστασία  προνοιακών, αναπηρικών  επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε ευπαθείς ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και αποζημιώσεων  που καταβάλλονται στους αγρότες, με βάση τους κανονισμούς ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ .
 • Η στελέχωση των ΚΕΠ και η υποστήριξη των δράσεων κοινωνικής προστασίας.
 • Η ανάκτηση αυτοτέλειας των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ και ένταξη τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Β. Επί των άρθρων

Άρθρο 1

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Με την προτεινόμενη διάταξη επεκτείνεται το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα  σε  όλη τη χώρα από 1 Απριλίου 2016.

Η Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 2015-2020, που επεξεργάστηκε το Υπουργείο Εργασίας και συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο του 2014  με σκοπό την ενδυνάμωση του Κοινωνικού Κράτους σε περίοδο οικονομικής κρίσης και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων  στους οικονομικά αδύνατους, καθώς και ο ν. 4093/12 (άρθρο πρώτο, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ3) προβλέπουν την εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ως βασικού μηχανισμού αντιμετώπισης της ακραίας φτώχειας και  της παιδικής φτώχειας.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 39892/ΓΔ1.2/14/07-11-2014 (Β’ 3018) : «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του εξάμηνου  πιλοτικού προγράμματος με το τίτλο ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ που άρχισε την 1 Νοεμβρίου του 2014.

Μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού Προγράμματος του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος προβλεπόταν η επέκταση του προγράμματος σ’ όλη τη χώρα, η οποία δεν έγινε γιατί η Κυβέρνηση δεν επιθυμούσε κατά δήλωση των αρμόδιων Υπουργών την πολιτική αυτή.

Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει εγκρίνει την Εθνική Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη εγκάλεσε την Ελλάδα για την άρνηση συνέχισης του σχεδιασμού για το Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και ουσιαστικά επανάφερε το σχεδιασμό μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας αυτή τη φορά προτείνεται το παρακάτω άρθρο για την έναρξη υποβολής αιτήσεων  από 01-03-2016 και του δικαιώματος από 1 Απριλίου 2016.

Με το προτεινόμενο άρθρο:

α. Καθορίζεται η δομή του προγράμματος όπως θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα από 1η Απριλίου 2016.

β. Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, Εσωτερικών  για να καθορίσουν όρους και τις προϋποθέσεις και όλα τα θέματα που απαιτούνται για την εφαρμογή του προγράμματος σε όλη τη χώρα.

Άρθρο 2

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

Η Ελλάδα υπέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην Ε.Ε και συγκεκριμένα στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους το επιχειρησιακό πρόγραμμα: Επισιτιστική βοήθεια και βασική υλική συνδρομή.

Την έγκριση του προγράμματος, που έγινε στις 15 Δεκεμβρίου του 2014 με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής CCI 2014GR05FMOP001  ακολούθησε η κατάθεση του συνολικού ποσού του προγράμματος σε λογαριασμό του ΕΙΕΑΔ, τον Δεκέμβριο του 2014. Μέχρι σήμερα, ένα ολόκληρο χρόνο μετά, το Υπουργείο Εργασίας -στην πολιτική ηγεσία του οποίου παραδόθηκαν:

α. Εγκεκριμένο από την Ε.Ε επιχειρησιακό σχέδιο

β. Το ποσό  (330 εκ) ευρω

γ. Οι Κοινωνικές Συμπράξεις που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα, όπως προέκυψαν από τη διαβούλευση που προηγήθηκε σε όλη τη χώρα- δεν έχει προχωρήσει στην εκταμίευση ούτε ενός (1) Ευρώ από τα 330 εκ.

Επειδή οι Περιφέρειες της χώρας και οι Κοινωνικές Συμπράξεις είναι απόλυτα έτοιμες να υλοποιήσουν το πρόγραμμα προτείνεται η παρούσα διάταξη που προβλέπει την 100% μεταφορά των ποσών στις Περιφέρειες και τις Κοινωνικές Συμπράξεις.

Άρθρο 3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3869/2010

Ακρογωνιαίος λίθος του ν. 3869/2010 είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας για τους εντασσόμενους υπερχρεωμένους οφειλέτες. Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβλεφθεί ότι δεν θίγονται οι ευνοϊκές για τον οφειλέτη ρυθμίσεις του νόμου 3869/2010 εάν επέλθει μεταβολή στο πρόσωπο ή στο κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας του δανειστή, δηλαδή της Τράπεζας.

Με τις ρυθμίσεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176) καθίσταται άμεσος, επικείμενος  και ομολογημένος πλέον ο κίνδυνος να περιοριστεί  δραστικά η προστασία του οφειλέτη που υπάγεται στο πεδίο του ν. 3869/2010, όπως ισχύει. Αυτό αφορά την πρώτη κατοικία αλλά και τη συνολική νομική κατάσταση του οφειλέτη (δανειολήπτη). Κατόπιν αυτού είναι αναγκαίο  τουλάχιστον να προβλεφθεί ρητά ότι οι ευνοϊκές για τον οφειλέτη ρυθμίσεις λόγω  υπαγωγής   στο πεδίο του ν. 3869/2010,   όπως ισχύει, ακριβώς επειδή αφορούν τον ίδιο, την οικογένεια του και την οικονομική του κατάσταση, δεν θίγονται λόγω της ανάθεσης της διαχείρισης ή της μεταβίβασης της απαίτησης  σε άλλο φορέα  καθώς και λόγω οποιασδήποτε μεταβολής στο πρόσωπο του δανειστή ή κάποιου από τους τυχόν περισσότερους δανειστές ή από οποιαδήποτε μεταβολή στο κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας επί του δανειστή ή κάποιου από τους τυχόν περισσότερους δανειστές ή επί του φορέα που αναλαμβάνει τη διαχείριση της απαίτησης ή στον οποίο μεταβιβάζεται η  απαίτηση κατά του οφειλέτη.

Άρθρο 4

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ 1500 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και  Προστασία προνοιακών, αναπηρικών επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε ευπαθείς ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 επιδιώκεται η διόρθωση της αιφνιδιαστικής, αναιτιολόγητης και κοινωνικά ανάλγητης μείωσης των ακατάσχετων ποσών των οφειλετών στο Δημόσιο: α. σε 1.000 ευρώ για μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα και β. σε 1.250 ευρώ σε καταθέσεις ατομικών ή κοινών λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα, που επιβλήθηκε με τις διατάξεις των περ.8α και 8β της υποπαρ.Δ1 της παρ. Δ, του αρθ.2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) και επαναφέρεται το ακατάσχετο όριο και για τις δύο περιπτώσεις στα 1.500 ευρώ που είχε τεθεί με τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. Α του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (Α’ 85). Επιπλέον προστίθενται στην κατηγορία των ακατάσχετων ποσών του άρθρου 31 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στο σύνολο τους τα επιδόματα, βοηθήματα, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που χορηγούνται από την Πολιτεία και έχουν χαρακτήρα προνοιακό και εν γένει προστατευτικό για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Άρθρο 5

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Είναι διαπιστωμένο ότι υπάρχει έλλειμμα πληροφόρησης των πολιτών, ιδίως εκείνων που έχουν ανάγκη κοινωνικής στήριξης, σχετικά με τις δράσεις κοινωνικής προστασίας στις οποίες μπορούν να ενταχθούν.

Τα ΚΕΠ είναι θεσμός  ευρύτατα διαδεδομένος, κοινωνικά αποδεκτός και επιτυχής. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο το έλλειμμα πληροφόρησης και συντονισμού που διαπιστώνεται, να αντιμετωπιστεί μέσα από το θεσμό των ΚΕΠ. Σκοπός είναι οι ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν αποτελεσματικά, χωρίς όμως να οδηγούνται σε περιθωριοποίηση και στιγματισμό. Πράγματι, σκοπός κάθε κοινωνικής και προνοιακής δράσης είναι η ένταξη με ομαλό και αποτελεσματικό τρόπο στην οικονομική και κοινωνική ζωή, με αποφυγή του στιγματισμού και της επιπρόσθετης περιθωριοποίησης.

Τα ΚΕΠ εφόσον στελεχωθούν με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, μπορούν να επιτύχουν τον στόχο αυτό, καθώς αποτελούν θεσμό ιδιαίτερα διαδεδομένο, του οποίου κάνει χρήση η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Έτσι, η χρήση των υπηρεσιών των ΚΕΠ δεν θα οδηγεί εκ των πραγμάτων σε στιγματισμό.

Εξάλλου, λόγω του διαμεσολαβητικού ρόλου που έχουν σήμερα τα ΚΕΠ, έχουν αποκτήσει τους αναγκαίους διαύλους επικοινωνίας με τους άλλους δημόσιους φορείς, και άρα η παροχή της αναγκαίας πληροφόρησης και η διευκόλυνση της πρόσβασης των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε κοινωνικές και προνοιακές δομές θα είναι ευχερέστερη,

Η προστιθέμενη αξία των ΚΕΠ αναδεικνύεται σε τρεις άξονες:

α)  Μέσα από την ενεργό υποστήριξη και διαμεσολάβηση για την υπαγωγή των ενδιαφερομένων σε κοινωνικά και προνοιακά προγράμματα. Τα ΚΕΠ δεν περιορίζονται σε έναν παθητικό ρόλο, αλλά βοηθούν ενεργά στην ανεύρεση του κατάλληλου προγράμματος, τη συμπλήρωση της αίτησης, τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, την υποβολή και εν συνεχεία την αποδοχή του αιτήματος.

β)     Μέσα από την ευρεία πληροφόρηση για όλες τις δράσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες και επωφελείς είτε αφορούν προγράμματα απασχόλησης, ανάσχεσης της ανεργίας και κατάρτισης, είτε αφορούν τη χορήγηση κοινωνικής προστασίας.

γ)   Μέσα από τη σύζευξη δράσεων του δημοσίου και  του ιδιωτικού τομέα (με ξεκάθαρο κοινωνικό προσανατολισμό).  Έτσι το ΚΕΠ γίνεται σημείο αναφοράς και πληροφόρησης για όλες τις δράσεις που μπορεί να αξιοποιήσει ο ενδιαφερόμενος.

Η ρύθμιση προδιαγράφει ένα αυστηρό, αξιακό, κανονιστικό πλαίσιο, που προσιδιάζει στην ευαίσθητη φύση του έργου που αναλαμβάνουν τα ΚΕΠ. Οι αρχές του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της κοινωνικής προστασίας, της ισότιμης πρόσβασης στην οικονομική και κοινωνική ζωή, του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, και της εχεμύθειας οριοθετούν τη δράση των υπαλλήλων και θέτουν ένα αυστηρό προστατευτικό, κανονιστικό περίγραμμα.

Τέλος, προβλέπεται η ενίσχυση των ΚΕΠ με ανθρώπινο δυναμικό – πέραν των υπαρχουσών δυνατοτήτων υπηρεσιακών μεταβολών εντός του οικείου ΟΤΑ-, μέσα από την  Εθελοντική Ενδοαυτοδιοικητική Κινητικότητα, των μετατάξεων, νέων απαραίτητων προσλήψεων  αλλά και την αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ώστε να ανταποκριθούν με επάρκεια στις σημερινές και στις νέες αρμοδιότητες.

Άρθρο 6

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η ανάκτηση της αυτοτέλειας των Κέντρων Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας τους, την αύξηση των εξυπηρετούμενων πολιτών και την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών με την ένταξή τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με τα άρθρα 10 & 11 του ν. 4025/2011 (Α’ 228), όλα τα Κέντρα Αποθεραπείας-Φυσικής & Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ), τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης & Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ), καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες αποκατάστασης εντάχθηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) ως Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ( ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.). Η ρύθμιση αυτή δικαιολογείται από τα διαθέσιμα στοιχεία. Συγκεκριμένα: Το ετήσιο κόστος λειτουργίας τους ανέρχεται σε € 2.274.660 και απασχολούν 353 άτομα προσωπικό (2 ιατρούς, 80 νοσηλευτές, 271 λοιπό προσωπικό). Επίσης, διαθέτουν 444 κλίνες και εξυπηρετούν 67 εσωτερικούς ασθενείς, ενώ τα στοιχεία για τους εξωτερικούς ασθενείς δεν είναι συγκρίσιμα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έστειλαν πρόσφατα στο Υπουργείο Υγείας τα 31 ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ., αυτά είτε δεν λειτουργούν, είτε υπολειτουργούν, με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους να απαξιώνονται και οι πολίτες να απευθύνονται σε ιδιωτικά κέντρα της περιοχής τους ή της περιφέρειάς τους, επιβαρύνοντας με το κόστος θεραπείας τους τον ΕΟΠΠΥ. Τα Κέντρα Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης διακρίνονται σε Κλειστής Περίθαλψης και σε Ανοικτής/Ημερήσιας Περίθαλψης. Τα Κλειστής παρέχουν υπηρεσίες σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς ασθενείς, ενώ τα Ανοικτής/Ημερησίας μόνο σε εξωτερικούς ασθενείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΠΠΥ, το ετήσιο κόστος για τα Κέντρα Ανοικτής Περίθαλψης ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ για τα Κέντρα Κλειστής Περίθαλψης ανέρχεται στα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επιπλέον με τη διάταξη του άρθρου αυτού συστήνεται Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Πελοποννήσου που είναι η μοναδική Περιφέρεια που σήμερα δεν διαθέτει.

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ 

«Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα – Ενίσχυση Κοινωνικής Προστασίας και  Ένταξης»

Άρθρο 1

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Δομή του προγράμματος

Το Πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα», που εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 13 Δήμους, βάσει της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και της ΚΥΑ 39892/ΓΔ1.2/7.11.2014 (Β’ 3018), επεκτείνεται από 1η Απριλίου 2016 σε όλους τους δήμους της χώρας και βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
(α). την εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων.
(β). την προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά.
(γ). την υποστήριξη των δικαιούχων για την ένταξη ή την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα:

(α). Εισοδηματική ενίσχυση:
Το ανώτατο ποσό της συνολικής εισοδηματικής ενίσχυσης περιλαμβάνει:

(αα) τη βασική εισοδηματική ενίσχυση που αντιστοιχεί για κάθε ωφελούμενη μονάδα με ένα άτομο σε 260 ευρώ ανά μήνα αν υπάρχει ιδιόκτητη κατοικία και 330 ευρώ αν υπάρχει μισθωμένη και  

(ββ) την αναλογική εισοδηματική ενίσχυση που αντιστοιχεί σε:

 • 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο, σύζυγο και κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος, και
 • 50 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος.

Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος, λογίζεται ως ενήλικος.
Τα ανήλικα Άτομα με Αναπηρία 67% και άνω λογίζονται ως ενήλικες.

(β). Προώθηση και διασφάλιση της πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και αγαθά:
Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα», στο πλαίσιο του Σχεδίου Ένταξης που εκπονείται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, προωθούνται, κατά περίπτωση, για ένταξη σε προγράμματα, δράσεις, παροχές και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως:\

 • Ενημέρωση, πληροφόρηση και ατομική συμβουλευτική υποστήριξη των δικαιούχων της εισοδηματικής ενίσχυσης ή /και των μελών της οικογένειας τους.
 • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
 • Χορήγηση βιβλιαρίου ανασφάλιστου (στην περίπτωση που δεν δικαιούται παροχών υγείας για οποιοδήποτε λόγο)
 • Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ ή άλλου φορέα παροχής ενέργειας
 • Κοινωνικό τιμολόγιο ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΔΕΥΑ κλπ.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων
 • Δωρεάν μετακίνηση με μαζικά μέσα μεταφοράς
 • Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης
 • Ένταξη σε πρόγραμμα Κοινωνικού Παντοπωλείου
 • Ένταξη στα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Άπορους (FEAD)
 • Ένταξη σε άλλα προγράμματα αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

(γ). Δράσεις ένταξης και επανένταξης στην εργασία:
Οι δικαιούχοι, εφόσον ανήκουν στον ενεργό πληθυσμό και δύνανται να εργαστούν και είναι κάτω των 67 ετών, προωθούνται, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, από τον ΟΑΕΔ, το ΕΙΕΑΔ, τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και περιλαμβάνουν:
-Νέες Θέσεις Εργασίας κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας στο ιδιωτικό τομέα
-Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
-Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης,
-Προγράμματα πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας
-Ένταξη ή επανένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα
-Προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενταγμένων στο πρόγραμμα, οι οποίοι δύνανται να εργαστούν.

2.ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

α)  Η Υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στην σχετική εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ από 1η Μαρτίου 2016 και

β)Υποστήριξη για την υποβολή των αιτήσεων δύνανται να παρέχουν η Κοινωνική Υπηρεσία και όλες οι δομές του Δήμου σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου, καθώς και τα ΚΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος.

γ)Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, και Εσωτερικών η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία  έως τέλος Φεβρουαρίου 2016 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, κα ι οι προϋποθέσεις ένταξης των δικαιούχων, όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του προγράμματος σε όλη τη χώρα από 1 Απριλίου του 2016.

Άρθρο 2

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ

1.Όλες οι διαδικασίες για την υλοποίηση του ΤΕΒΑ σε κάθε περιοχή ευθύνης των Κοινωνικών Συμπράξεων πραγματοποιούνται από 01-01-2016 από τις αντίστοιχες Κοινωνικές Συμπράξεις  και το ΝΠΔΔ που είναι επικεφαλής εταίρος (Περιφέρεια ή Δήμος κλπ).

2.Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται οι διαδικασίες μεταφοράς των αντίστοιχων ποσών του επιχειρησιακού προγράμματος: «Επισιτιστική Βοήθεια και βασική υλική συνδρομή» σε λογαριασμούς των επικεφαλής εταίρων των Κοινωνικών Συμπράξεων και κάθε σχετικό θέμα με την υλοποίηση του προγράμματος και των δράσεων.

΄Άρθρο 3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 3869/2010

Στο άρθρο 3 του ν. 4354/15 (Α’ 176) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:  «10. Οι ευνοϊκές για τον οφειλέτη  ρυθμίσεις λόγω υπαγωγής του στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 3869/2010, όπως ισχύει, δεν θίγονται λόγω της ανάθεσης της διαχείρισης ή της μεταβίβασης της απαίτησης σε άλλο φορέα ή λόγω οποιασδήποτε μεταβολής  στο πρόσωπο του δανειστή ή κάποιου από τους τυχόν περισσότερους δανειστές ή λόγω οποιασδήποτε μεταβολής στο κανονιστικό πλαίσιο εποπτείας επί του δανειστή ή κάποιου από τους τυχόν περισσότερους δανειστές ή επί του άλλου φορέα  στον  οποίο ανατίθεται η διαχείριση της απαίτησης ή μεταβιβάζεται η απαίτηση κατά του οφειλέτη».

Άρθρο 4

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ 1500 ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και  Προστασία προνοιακών, αναπηρικών επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε ευπαθείς ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. 

1. α. Η περίπτωση ε΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:

«Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.»

γ. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος του.

δ. Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: «3. Προνοιακά επιδόματα, αναπηρικά  ή άλλα βοηθήματα, ενιαίο επίδομα παιδιών  και ειδικό επίδομα τριτέκνων ή πολυτέκνων, οικονομική ενίσχυση του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος, επίδομα θέρμανσης, επίδομα ή οικονομική ενίσχυση αστέγου ή αποζημιώσεις του ΝΔ/53, άμεση οικονομική ενίσχυση ή βοήθημα ή αποζημίωση οικοσκευής για πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς, πυρόπληκτους ή ζημιωθέντες από ακραία καιρικά φαινόμενα, ή αποζημιώσεις που καταβάλλονται σε παραγωγούς με βάση τον κανονισμό ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ, δεν κατάσχονται, δεν συμψηφίζονται με άλλες τυχόν οφειλές, ούτε παρακρατούνται για οποιοδήποτε λόγο και δεν υπολογίζονται στο ακατάσχετο ποσό των 1.500 ευρώ των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.»»

Άρθρο 5

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 31 ν.3013/2002 (Α΄102) προστίθεται παράγραφος 1Α ως εξής:

«1α. Τα ΚΕΠ υποστηρίζουν την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και αποτελούν τοπικό σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τα Κοινωνικά Προγράμματα και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο της ειδικότερης αυτής αποστολής το ΚΕΠ αναλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Πληροφόρηση των πολιτών για τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα»).

β.    Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών στα ανωτέρω προγράμματα.

γ.   Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το  Πρόγραμμα του «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δομές και υπηρεσίες, που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

δ.   Συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε υπηρεσίες κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, (π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δομές Ψυχικής Υγείας, Δομές για ΑμεΑ, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί, Προγράμματα για Ηλικιωμένους, Προγράμματα για Ρομά, Προγράμματα για Μετανάστες), καθώς και σε  υπηρεσίες απασχόλησης για την ένταξη των ωφελουμένων σε προγράμματα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιμορφωτικά σεμινάρια.

Τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν τις σχετικές αιτήσεις, ελέγχουν την πληρότητα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών, διαβιβάζουν πλήρη φάκελο των δικαιούχων στην αρμόδια υπηρεσία, παραλαμβάνουν το τελικό έγγραφο από αυτήν και εν συνεχεία ενημερώνουν τον αιτούντα για την παραλαβή του ή το αποστέλλουν στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.

Κατά την διεκπεραίωση των ανωτέρω ενεργειών τα ΚΕΠ υποδεικνύουν τις υπηρεσίες ή τα προγράμματα που είναι κατάλληλα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των αιτούντων, τους βοηθούν να συμπληρώσουν με ορθό και πλήρη τρόπο την αίτηση, αναζητούν και παραλαμβάνουν τα ελλείποντα δικαιολογητικά, εφόσον είναι εφικτό, αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες υπηρεσίες με εξουσιοδότηση των αιτούντων, και επικοινωνούν με τους

ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική αλληλογραφία , συστημένη επιστολή).

ε.  Συνεργασία με το τοπικό υποκατάστημα του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, και την ενημέρωση των ανέργων  για τα διαθέσιμα προγράμματα απασχόλησης ή κατάρτισης και εν γένει τις δυνατότητες ένταξης των ανέργων στην τοπική αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον επαγγελματικό προσανατολισμό ατόμων με αναπηρία και χρονίως πασχόντων και προώθηση τους στην τοπική αγορά εργασίας μέσω κατάλληλης πληροφόρησης των επαγγελματικών ενώσεων της κοινότητας

στ.  Συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες για την ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες παροχής συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες. Ιδιαίτερη μέριμνα δίδεται στην παροχή συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης στα μέλη οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.

ζ.   Ενημέρωση για δράσεις δημιουργικής απασχόλησης και μαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, σε συνάφεια με τα προγράμματα εκπαίδευσης, που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευμάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.)

η.   Συνεργασία με τον Συνήγορο του Παιδιού και άλλες συναφείς υπηρεσίες και δομές, με στόχο την ενημέρωση για Προγράμματα  για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελματικός προσανατολισμός για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισμικές δραστηριότητες, προγράμματα νεανικής συμμετοχής και στήριξης.

θ.   Ενημέρωση για εκδηλώσεις με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο, όπως: οργάνωση ομάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση με φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί  σύλλογοι, επαγγελματικοί φορείς κλπ) για μεικτές πρωτοβουλίες δράσεων για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, για μεικτές δράσεις για την

κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά) για μαθητές ΑμεΑ, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, Ρομά και μετανάστες, για τη δυνατότητα παροχής νομικής βοήθειας (σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, σε νέους, κ.λ.π.), για τα δίκτυα και τις δράσεις Εθελοντισμού (π.χ. συγκέντρωση αγαθών).

Κατά  την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τηρούνται οι αρχές: του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της απαγόρευσης των διακρίσεων, της κοινωνικής προστασίας, της ισότιμης πρόσβασης των ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην οικονομική και κοινωνική ζωή, του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, και της εχεμύθειας.

Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των ως άνω υπηρεσιών των ΚΕΠ έχουν όλοι οι ΄Ελληνες πολίτες και πολίτες της Ε.Ε., καθώς και οι αλλοδαποί που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (προσφυγική ιδιότητα, επικουρική προστασία ή ανθρωπιστικό καθεστώς) ή έχουν υποβάλει  προς τούτο αίτηση ή που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για άλλο λόγο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε άλλο λεπτομερειακό ή τεχνικό ζήτημα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου».

Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2, στην παράγραφο 3 και την παράγραφο 4 του άρθρου 31 ν.3013/2002 μετά τη φράση «παράγραφο 1» προστίθεται η φράση «και 1α».

Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 31 ν.3013/2002 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Ειδικά για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1α τα ΚΕΠ μπορεί να ενισχύονται με προσωπικό προερχόμενο από:

α)   Το Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας (άρθρο 30 ν.4223/2013, Α’287).

β) Μετατάξεις

γ) Νέες προσλήψεις απαραίτητου προσωπικού

δ) Αξιοποίηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων με τις οποίες μπορεί να ενισχυθούν τα ΚΕΠ

σύμφωνα με τις ανωτέρω περιπτώσεις (α΄ και β΄) καθώς και κάθε άλλο διαδικαστικό, λεπτομερειακό ή τεχνικό ζήτημα για την εφαρμογή των ρυθμίσεων περιπτώσεων αυτών».

Η έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από την προηγούμενη παράγραφο ΚΥΑ και την στελέχωση των ΚΕΠ με το προβλεπόμενο προσωπικό.

Άρθρο 6

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Το τμήμα της δομής των υφιστάμενων Κέντρων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.), που εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας βάσει του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4025/2011, προερχόμενο από τα πρώην Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ), ανακτά την αυτοτέλειά του, μεταφέρεται και εντάσσεται από 1η Ιουλίου 2016 στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013, ως αποκεντρωμένη υπηρεσία αυτών (Παράρτημα) με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Αμεα). Συγκεκριμένα:

α) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Καβάλας», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Έβρου», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Ξάνθης» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης

Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Ροδόπης». Τα ανωτέρω τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση α, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

β) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Βέροιας», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Έδεσσας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Χαλκιδικής». Τα ανωτέρω τρία Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση β, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

γ) Το μέρος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου» και προήλθε από την κατάργηση του πρώην ΚΕΚΥΚΑμεΑ Φλώρινας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Φλώρινας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Καστοριάς». Τα ανωτέρω δύο Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες

(παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση γ, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

δ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Άρτας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Πρέβεζας». Τα ανωτέρω δύο Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση δ, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Καρδίτσας», λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσεται ως αποκεντρωμένη υπηρεσία (παράρτημα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση ε, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

στ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Κεφαλληνίας» λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσεται ως αποκεντρωμένη υπηρεσία (παράρτημα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση στ, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

ζ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και προήλθε από την κατάργηση του πρώην ΚΕΚΥΚΑμεΑ Αιτωλοακαρνανίας μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Αιτωλοακαρνανίας», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέα Παπανδρέου», μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Ηλείας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μονάδα Σπαστικών Παιδιών Πατρών» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «Καραμανδάνειο» μετονομάζεται σε «Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Πατρών». Τα ανωτέρω τρία Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και του ν.3730/2008 (Α΄262) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση ζ, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

η) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Φθιώτιδας», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Εύβοιας», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Άμφισσας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θηβών, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Βοιωτίας». Τα ανωτέρω τέσσερα Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση η, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

θ) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο» μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Λέσβου», το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Ο Άγιος Παντελεήμων» μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Σάμου» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Χίου». Τα ανωτέρω τρία Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση ι, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Δωδεκανήσου» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Κυκλάδων». Τα ανωτέρω δύο Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσονται ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση ια, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

ια) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνης, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Ρεθύμνου», λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2646/1998 (Α΄236) και εντάσσεται ως αποκεντρωμένη υπηρεσία (παράρτημα) στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης που συστήθηκε με την παράγραφο 3, περίπτωση ιβ, του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16).

ιβ) Τα δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ήτοι το «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Μεσσηνίας» και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης» που δυνάμει του άρθρου 11 του ν.4025/2011 (Α΄228) εντάχθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άργους, μετονομάζεται σε «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Αργολίδας», συγχωνεύονται και συνιστούν Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ» αποτελείται από δύο αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Μεσσηνίας» και «Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρίες (Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ) Αργολίδας». Η έδρα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Πελοποννήσου είναι ο Δήμος Άργους.

Το πάσης φύσεως προσωπικό που εξακολουθεί να υπηρετεί στις δομές της παραγράφου 1 και το οποίο είχε διαπιστωθεί ότι υπηρετούσε σε αυτές τις δομές, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4025/2011 μεταφέρεται αυτοδικαίως, με τις αντίστοιχες θέσεις που αυτό καταλαμβάνει, στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες που δημιουργούνται με την παρούσα παράγραφο. Η αυτοδίκαιη μεταφορά των θέσεων διενεργείται με διαπιστωτική πράξη που εκδίδεται από κοινού από τον Διοικητή του εκάστοτε νοσοκομείου και από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του εκάστοτε Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.

Οι δαπάνες λειτουργίας των δημιουργούμενων με το παρόν άρθρο Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικείων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στον οποίο εγγράφονται κάθε χρόνο σε ειδικούς κωδικούς αριθμούς, πιστώσεις για το σκοπό αυτό.

Η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και ο εξοπλισμός έκαστου Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ μεταφέρεται στο αντίστοιχο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας του οποίου αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία (παράρτημα). Έκαστο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του οικείου Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ και ειδικότερα όλες οι εμπράγματες και ενοχικές συναλλαγές που αφορούν στην κινητή και ακίνητη περιουσία και στον εξοπλισμό και έχουν συντελεστεί από την ημερομηνία που τα Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ εντάχθηκαν στο ΕΣΥ και εντεύθεν, χρήζει είτε επικύρωσης είτε ανάκλησης με αντίστοιχη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας. Για τη μεταβίβαση της περιουσίας συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας στο οποίο εντάσσεται το κάθε Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ και του Νοσοκομείου στο οποίο είχε υπαχθεί αντίστοιχα.

Αναφορικά με τη λειτουργία των Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμεΑ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 9 και 13 του ν.4109/2013, όπως ισχύει.

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Από 1η Ιουλίου 2016, οι διατάξεις του ν.4025/2011 (Α΄228) που αντίκεινται στο παρόν άρθρο καθώς και κάθε άλλη αντίθετη κατά περιεχόμενο διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης καταργούνται.

Άρθρο 7

Έναρξη Ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτές.

 

Οι προτείνοντες Βουλευτές

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ