Περικόπτονται παρανόμως οι άδειες Ανατροφής Τέκνου στους νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων Αρ.Πρωτ.9333/07.09.2020

Σύμφωνα με πρόσφατη διευκρινιστική εγκύκλιο (αριθμ. πρωτ. 108357/Ε3/21.08.2020) το Υπουργείο Παιδείας στερεί ή περιορίζει δραστικά από τους νεοδιορισμένους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής το εδώ και δεκαετίες κατοχυρωμένο δικαίωμα άδειας ανατροφής τέκνου που ισχύει για όλους τους άλλους συναδέλφους τους και για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Με σχετική Ερώτησή της η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής ζητά να ενημερωθεί από την Υπουργό Παιδείας αναφορικά με τις άμεσες ενέργειές της ώστε να αρθεί αυτή η κατάφωρη αδικία. “Είναι απαράδεκτο και αδιανόητο σε μια χώρα όπου η υπογεννητικότητα είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, η επίσημη Πολιτεία να εξαντλεί την αυστηρότητά της και να στερεί το νόμιμο δικαίωμα της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου από αυτούς τους εκπαιδευτικούς” δήλωσε η Χαρά Κεφαλίδου. 

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Ν. Κεραμέως

Θέμα: «Περικόπτονται παρανόμως οι άδειες Ανατροφής Τέκνου στους νεοδιόριστους Εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής»

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (αρθιμ. πρωτ. 108357/Ε3/21-08-2020), που εκδόθηκε λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων, ορίζεται ότι: «… η διάρκεια της άδειας ανατροφής στην περίπτωση υπάλληλου ο οποίος κατά τον χρόνο του διορισμού του έχει ήδη τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών ποσοτικώς περιορίζεται, και έχει τόση διάρκεια σε μήνες όση είναι το άθροισμα των ωρών του μειωμένου ωραρίου που θα ελάμβανε ο γονέας μέχρι τη συμπλήρωση των ετών διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου του τέκνου του».

Βάσει της εγκυκλίου αυτής εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που κατά την ημερομηνία διορισμού του/ της έχει τέκνο άνω των δύο ετών δεν δικαιούται άδειας ανατροφής. Συγκεκριμένα εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που κατά την ημερομηνία διορισμού έχει τέκνο κάτω των δύο ετών δικαιούται τμήμα της εννεάμηνης άδειας ανατροφής, το οποίο υπολογίζεται αναλογικά. Η διάταξη αυτή έχει ως συνέπεια εκατοντάδες νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής να στερούνται το εδώ και δεκαετίες κατοχυρωμένο δικαίωμα άδειας ανατροφής τέκνου για όλους τους άλλους συναδέλφους τους.

 Επειδή, ο εν ισχύ Υπαλληλικός Κώδικας (Ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 A’/9-2-2007) ορίζει στο άρθρου 53 (Διευκολύνσεις Υπαλλήλων με οικογενειακές Υποχρεώσεις) ότι «Ο χρόνος εργασίας του υπάλληλου που είναι γονέας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου», χωρίς να κάνει διακρίσεις μεταξύ των υπαλλήλων.

Επειδή, στον πιο πρόσφατο Ν. 4674/2020, «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 47 (Ρυθμίσεις Θεμάτων Αδειών) ορίζεται ότι «η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 αντικαθίσταται ως εξής: Ο χρόνος εργασίας του υπάλληλου που είναι γονέας μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών, και κατά μία (1) ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από δύο (2) έως τεσσάρων (4) ετών. Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο. Επομένως και οι Εκπαιδευτικοί ως υπάλληλοι που είναι γονείς μικρών παιδιών έως 2 ετών δικαιούνται μειωμένο ωράριο, διαφορετικά μπορούν να πάρουν συνεχόμενη άδεια εννέα μηνών, την οποία έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσουν μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Επειδή το Σύνταγμα μας στο άρθρο 21 «Προστασία οικογένειας, γάμου, μητρότητας και παιδικής ηλικίας, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες» στην παράγραφο 1 ορίζει ρητά ότι « Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους» και με το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 επιβάλει την Αρχή της Ισότητας για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, συνάγεται ότι και οι διευκολύνσεις ανατροφής τέκνου ισχύουν για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους άρα και για όλους τους εκπαιδευτικούς.

Επειδή, το υπουργείο αδίκως και παρανόμως  αφαιρεί νόμιμα καθιερωμένο, όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, δικαίωμα των εκπαιδευτικών στην εννεάμηνη άδεια ανατροφής, επικαλούμενο γνωμοδοτήσεις (με αριθμ. 64/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους) που όμως δεν μπορούν να υπερισχύουν Νόμων του κράτους και του ίδιου του Συνάγματος.

Επειδή, είναι απαράδεκτο και αδιανόητο σε μια χώρα όπου η υπογεννητικότητα είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, η επίσημη Πολιτεία να εξαντλεί την αυστηρότητά της και να στερεί το νόμιμο δικαίωμα της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός: 

  1. Προτίθεστε να άρετε την αδικία σε βάρος των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και να ανακαλέσετε την εγκύκλιο με αριθμό 108357/Ε3/21-08-2020 του Υπουργείου Παιδείας;
  2. Προτίθεστε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υπάρχει ισότητα στην παροχή διευκολύνσεων για την προστασία της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π., όπως άλλωστε ρητά ορίζει και το Σύνταγμα της χώρας μας;

Η Ερωτώσα βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου