Έμπρακτη ενίσχυση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου
Κατάθεση Ερώτησης σε αρμόδιους Υπουργούς Αρ.Πρωτ.8255/15.07.2020

Ερώτηση σχετικά με τα ζητήματα των σχολικών τροχονόμων κατέθεσε σήμερα, μαζί με άλλους βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας προς τους αρμόδιους Υπουργούς. Με την ερώτησή τους οι βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν τα Υπουργεία, ώστε να ενισχυθεί εμπράκτως ο θεσμός των σχολικών τροχονόμων και για τις πρωτοβουλίες οι οποίες θα υπάρξουν προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνικο – ασφαλιστική κάλυψη των σχολικών τροχονόμων. Τέλος, εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς ρωτούν για τις ενέργειες που θα υπάρξουν ώστε να καλυφθούν οι σημαντικές ελλείψεις που υπάρχουν σε σχολικούς τροχονόμους.

Ακολουθεί το κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:  

  • Εσωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικάκο
  • Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως
  • Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα
  • Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι. Βρούτση

Θέμα: «Έμπρακτη ενίσχυση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου»

Κύριοι Υπουργοί,

Ο θεσμός του Σχολικού Τροχονόμου λειτουργεί από το 1997 και αξιολογείται ως ένας απαραίτητος θεσμός για την εξασφάλιση ασφαλούς μετάβασης και αποχώρησης των μαθητών προς και από τις σχολικές μονάδες.

Η λειτουργία του βασίζεται στην εργασία 2.000 ατόμων, που δουλεύουν υπό καθεστώς υποκρυπτόμενης εξαρτημένης εργασίας, η οποία βαφτίζεται ως εθελοντική, λαμβάνοντας μία μικρή μηνιαία αποζημίωση προερχόμενη από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους των Δήμων και Κοινοτήτων μέσω των Σχολικών τους Επιτροπών, η οποία σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 47455/16-8-2007 (1734 Β’) κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, από την έναρξη του σχολικού έτους 2007-2008 ορίστηκε σε 176,00 € μηνιαίως. Η αποζημίωση αυτή δε, δεν υπόκειται σε καμία κράτηση πλην του χαρτοσήμου αποδείξεως (1%) και (πρώην) ΟΓΑ (20% επί του χαρτοσήμου) και οι εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα.

Επειδή ο θεσμός του σχολικού τροχονόμου είναι απαραίτητος για την ασφαλή μετάβαση και αποχώρηση των μαθητών προς και από τις σχολικές μονάδες, λαμβάνοντας υπόψη και το δραματικό έλλειμμα κυκλοφοριακής αγωγής και τα ατυχήματα στους δρόμους,

Επειδή οι σχολικοί τροχονόμοι, για το διάστημα που ήταν κλειστά τα σχολεία λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του Covid-19, εξαιρέθηκαν από τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων λόγω μη ασφαλιστικής κάλυψης, ενώ παράλληλα εξαιρέθηκαν και από τη μέριμνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς δεν έλαβαν καμία απολύτως αποζημίωση,

Επειδή η παρεχόμενη εθελοντική εργασία δημιουργεί διάφορα προβλήματα, με κυριότερο την έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης των σχολικών τροχονόμων σε περιπτώσεις ατυχημάτων, κατά τις ώρες εργασίας τους,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να ενισχυθεί εμπράκτως ο θεσμός των σχολικών τροχονόμων; Εξετάζετε το ενδεχόμενο μετατροπής του «καθεστώτος εθελοντή» σε απασχόληση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης 4 ωρών ημερησίως;
  2. Ποιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβετε ώστε να διασφαλιστεί η κοινωνικο – ασφαλιστική κάλυψη των σχολικών τροχονόμων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους;
  3. Προτίθεστε να εκδώσετε οδηγία προς τους Δήμους, σύμφωνα με την οποία να διευκολυνθεί η καταβολή της αναλογίας της αποζημίωσής τους για το διάστημα που τα σχολεία παρέμειναν κλειστά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid-19;
  4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις σε σχολικούς τροχονόμους ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς;

 Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Μουλκιώτης

Ευαγγελία Λιακούλη

Χαρά Κεφαλίδου

Κώστας Σκανδαλίδης

Βασίλης Κεγκέρογλου