Χαρά Κεφαλίδου: Συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.)
Συνάντηση με τις Πρυτανικές Αρχές του Πα.Δ.Α.

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, η βουλευτής και Τομεάρχης Παιδείας του ΚΙΝHΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ κα Χαρά Κεφαλίδου είχε συνάντηση με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.), κ. Παναγιώτη Καλδή, καθώς και με τις Αντιπρυτάνεις Γραμματή Πάντζιου, Ευσταθία Παπαγεωργίου και Κλειώ Σγουροπούλου. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο κ. Σταύρος Καμινάρης, Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ του Πα.Δ.Α.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Η βουλευτής επεσήμανε την αργοπορία στη θεσμική κατοχύρωση Εθνικού Διαλόγου για τα ζητήματα Παιδείας και την αποσπασματική ενημέρωση σε σχέση με το βασικό σχεδιασμό του Υπουργείου στα ζητήματα της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων. Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, όπως είπε η βουλευτής, πιστεύει ότι η χώρα έχει άμεση ανάγκη στιβαρής και ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης στα θέματα Παιδείας, αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός θεσμικού, τεκμηριωμένου και αποτελεσματικού διαλόγου και όχι με την έως τώρα αποσπασματική, με τροπολογίες, ασκούμενη εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης. Για αυτό το λόγο αποτελεί αναγκαιότητα η επανασύσταση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. Επίσης, η κα Κεφαλίδου εξέφρασε την αντίθεσή της στην επαγγελματική εξίσωση των κολλεγίων με τα Δημόσια Πανεπιστήμια, μέσω του άρθρου άρθρου 50 του Ν. 4653/2020.

Ο Πρύτανης και οι αντιπρυτάνεις του Πα.Δ.Α. παρουσίασαν στην κ. Κεφαλίδου αναλυτικά τις θέσεις και τις προτάσεις τους για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του πανεπιστημίου, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς επίσης και τις προτεραιότητες που έχουν για το άμεσο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα ο κ. Πρύτανης αναφέρθηκε στους άμεσους στόχους των πρυτανικών αρχών του Πα.Δ.Α. που αφορούν στην απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Μaster) για τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πα.Δ.Α., καθώς επίσης και στην έναρξη εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας.

Η ενημέρωση συνεχίστηκε με τις πρωτοβουλίες των πρυτανικών αρχών για την ενίσχυση των κτηριακών υποδομών του πανεπιστημίου, τη δημιουργία κτηριακής υποδομής για τη φοιτητική στέγαση και την ενίσχυση της εξωστρέφειας του πανεπιστημίου.

Ο κ. Σταύρος Καμινάρης, Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ του Πα.Δ.Α, αναφέρθηκε σε θέματα που απασχολούν μέλη ΔΕΠ του Πα.Δ.Α. όσον αφορά στην εξέλιξη και στην ένταξη των μελών ΔΕΠ σε προσωποπαγή θέση στο μισθολογικό καθεστώς των αντίστοιχων βαθμίδων των πανεπιστημιακών, στην τήρηση του κανόνα 1:1 στις αποχωρήσεις/προσλήψεις προσωπικού, στο θέμα της ενίσχυσης του πανεπιστημίου σε προσωπικό με νέες θέσεις (διοικητικό, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ), καθώς επίσης και στην μέχρι σήμερα καθυστέρηση της απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε μια σειρά αποφοίτων τμημάτων ΑΕΙ και των απόφοιτων μηχανικών ΤΕ.

Η κα Κεφαλίδου δήλωσε ότι η ίδια και το σύνολο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, θα συνεισφέρει στην προώθηση των καίριων επισημάνσεων που έγιναν κατά τη συνάντηση, ώστε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να καταστεί ένα έντονα εξωστρεφές, καινοτόμο εκπαιδευτικό και ερευνητικό πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Από το Γραφείο Τύπου της Χαράς Κεφαλίδου