Χαρά Κεφαλίδου: Κύριο θύμα το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
Μήνυμα για την Πανελλήνια Ημέρα κατά του εκφοβισμού και της σχολικής βίας (bullying)

«Το σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο του εκφοβισμού και της σχολικής βίας δεν έχει θύτες παρά μόνο θύματα, με κύριο θύμα το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Χρειάζονται βαθιές και τολμηρές μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Χρειάζεται αλλαγή του κλίματος του σχολείου. Χρειάζονται αλλαγές στη διδακτική και στα περιεχόμενα. Χρειάζεται ανάδειξη του θετικού  πρότυπου του εκπαιδευτικού. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό και όχι ένα απαξιωμένο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Μόνο αναδεικνύοντας το πρόβλημα, υπάρχει περίπτωση να το θεραπεύσουμε. Πρέπει όμως όλοι να διατυπώσουμε ξεκάθαρα την πολιτική μας βούληση και να δείξουμε έμπρακτα ότι θα την εφαρμόσουμε στα σχολεία μας».