Χαρά Κεφαλίδου: «Αδικία με τον διορισμό των αποφοίτων δασκάλων και νηπιαγωγών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης»
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ.Πρωτ.3961/12.02.2020

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, σχετικά με την αδικία εις βάρος των αποφοίτων δασκάλων και νηπιαγωγών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Αδικία με τον διορισμό των αποφοίτων δασκάλων και νηπιαγωγών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης»

Στις 24 Δεκεμβρίου 2019 με την προκήρυξη 1ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24-12-2019) προκηρύχθηκαν θέσεις διορισμού μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στο κεφάλαιο Β’ της προκήρυξης και στα απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό των δασκάλων και νηπιαγωγών που είναι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης, οι οποίοι απέκτησαν τα πτυχία τους προ του 1990, απαιτείται η προσκόμιση και πτυχίου εξομοίωσης του ΠΔ 130/1990 (ΦΕΚ52/6-4-1990), με το οποίο εξομοιώνονται με τους πτυχιούχους των Παιδαγωγικών τμημάτων κατεύθυνσης δασκάλων ή νηπιαγωγών ΑΕΙ, δηλαδή των σχολών τετραετούς φοιτήσεως.

Εδώ θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
α) Η συγκεκριμένη απαίτηση δεν υπάρχει ούτε στο νόμο 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α, 29-01-2019), γιατί αυτόματα θα δημιουργούνταν πρόβλημα σε όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της κατηγορίας αυτής, δάσκαλους και νηπιαγωγούς, που νομιμοποιήθηκαν στο παρελθόν και δεν διέθεταν το συγκεκριμένο πτυχίο εξομοίωσης.
Ουδέποτε δε στο παρελθόν και με κανένα νόμο μέχρι σήμερα δεν τέθηκε ως προαπαιτούμενο για τον διορισμό των εν λόγω εκπαιδευτικών η κατοχή του πτυχίου εξομοίωσης.

β) Το ζήτημα της εξομοίωσης για πρώτη φορά τέθηκε με το ΠΔ 130/1990 (ΦΕΚ 52/6-4-1990) για μισθολογικούς και μόνον λόγους.

Ειδικότερα στο ανωτέρω ΠΔ:

1) Ορίστηκε η δυνατότητα λήψης πτυχίου εξομοίωσης σε όσους εκπαιδευτικούς της παραπάνω κατηγορίας επιθυμούσαν να το λάβουν, πράγμα που αναφέρεται ρητά στο άρθρο 4 του ΠΔ.

2) Όσοι αποφοίτησαν από τις παραπάνω σχολές διετούς φοιτήσεως κατά το χρόνο απόκτησης του πτυχίου τους κατοχύρωσαν και επαγγελματικό δικαίωμα. Το γεγονός δε της ίδρυσης τμημάτων ΑΕΙ τετραετούς φοιτήσεως για τα ίδια αντικείμενα είναι αυτονόητο ότι δεν ανατρέπει το κεκτημένο αυτό με βάσει το οποίο μέχρι τότε (1990) είχε προσληφθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής.
Η μόνη διάκριση που μπορούσε να γίνει ήταν η μισθολογική και επειδή έγινε, γεννήθηκε η ανάγκη του θεσμού της εξομοίωσης, έτσι ώστε να μπορούν όσοι το επιθυμούν από τους απόφοιτους των σχολών διετούς φοιτήσεως να ενταχθούν στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο με αυτούς των τετραετούς φοιτήσεως.

3) Η ερμηνεία ότι οι πρώτοι έχασαν το επαγγελματικό τους δικαίωμα λόγω του ότι ιδρύθηκαν σχολές τετραετούς φοιτήσεως είναι αντισυνταγματική, και αυτό ισχύει πολύ περισσότερο διότι η εκπαιδευτική τους επάρκεια είναι δεδομένη και αναγνωρισμένη καθώς εργάζονται πάρα πολλά χρόνια ως αναπληρωτές ανελλιπώς στα δημόσια σχολεία, αφού προηγουμένως έχουν επιτύχει στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (του 2005 και 2008) και γιατί η εξομοίωση ποτέ μέχρι σήμερα δεν ήταν προϋπόθεση για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που αφορούσαν σε διορισμούς εκπαιδευτικών και έχουν γραφεί στους επικυρωμένους από τον ΑΣΕΠ πίνακες αναπληρωτών και μάλιστα έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα αφού κάθε χρόνο βρίσκονται σε άλλο σχολείο σε άλλη περιοχή.

Είναι εντελώς άδικο οι άνθρωποι αυτοί να τεθούν ξαφνικά εκτός εκπαίδευσης και πρέπει να αποκατασταθεί αμέσως η αδικία, η οποία δημιουργήθηκε.

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι:

Α) Σχεδόν όλοι τους είχαν αιτηθεί να συμμετάσχουν στο προαιρετικό πρόγραμμα, αλλά τα τμήματα δεν έφταναν και γινόταν κλήρωση και από το 2004 και μετά.Ειδικά για τους νηπιαγωγούς ήταν πολύ δύσκολο να βρουν τμήμα που να υλοποιεί πρόγραμμα εξομοίωσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι το τμήμα νηπιαγωγών Αθήνας έχει περίπου πάνω από 10 χρόνια που υλοποίησε το τελευταίο πρόγραμμα.

Β) Δεν αναγνωρίζεται ούτε καν το δικαίωμα της μεταβατικής περιόδου σε ανθρώπους που όλα τα χρόνια που υπηρετούν ως αναπληρωτές υποστήριξαν το εκπαιδευτικό έργο και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ταλαιπωρούμενοι, καθώς κάθε χρόνο βρίσκονταν σε άλλο σχολείο και συχνά μακριά από τις οικογένειές τους.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται άμεσα να προβεί το Υπουργείο σας για να αποκαταστήσει έγκαιρα την προαναφερόμενη μεγάλη αδικία και να μπορέσουν να διοριστούν και οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου