Αποκλεισμός αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. από τις Ανώτατες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ.Πρωτ.2283/29.11.2019

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, σχετικά με τον αποκλεισμό των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. από τις Ανώτατες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, την Πυροσβεστική Ακαδημία και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λ.Σ..

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

– Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως
– Εσωτερικών κ. Παν. Θεοδωρικάκο
– Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο

Θέμα: Αποκλεισμός των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. από τις Ανώτατες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές, την Πυροσβεστική Ακαδημία και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λ.Σ.

Με τις διαδοχικές τροποποιήσεις του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 βελτιώθηκαν οι διατάξεις για την πρόσβαση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και, μετά την κατάργηση των ΤΕΙ, προβλέπεται πλέον η πρόσβασή τους σε όλα τα συναφή με την ειδικότητά τους Πανεπιστημιακά Τμήματα σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού εισακτέων και κατ’ εξαίρεση σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής και των Τμημάτων Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας.

Ενώ έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί ως προς την πρόσβαση των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ. στα σχετικά με την ειδικότητά τους πανεπιστημιακά τμήματα για ανεξήγητο λόγο εξακολουθεί να παραμένει ο αποκλεισμός τους από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. που είναι ισότιμες με τις Σχολές των Πανεπιστημίων.

Με την υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 241 «Εισαγωγή αποφοίτων ΕΠ.Α.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους» του νόμου 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/ τ. Α΄/7-5-2019) που αντικαθιστά το άρθρο 13 του νόμου 4186/2013, παρέμεινε ο αποκλεισμός αυτός αφού αναφέρεται ότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στο «ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν».

Μετά τη δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ σε όλα τα σχετικά με την ειδικότητά τους Πανεπιστημιακά Τμήματα πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάφωρη αδικία και να αρθεί ο αποκλεισμός τους από τις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τις Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.

Στην κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί η υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 13 του νόμου 4186/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του νόμου 4610/2019 για να δοθεί η δυνατότητα και στους αποφοίτους των ΕΠ.Α.Λ, να εισάγονται στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.

Επίσης θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. και οι απολυτήριοι τίτλοι τους είναι ισότιμοι (σύμφωνα με το νόμο 3475/2006, άρθρο 6, παράγραφος 2 και τον νόμο 4186/2013, άρθρο 12, παράγραφος 1) με αυτούς των ΓΕ.Λ. και επιπλέον έχουν και πτυχίο ειδικότητας. Είναι λοιπόν δίκαιο για λόγους ίσης μεταχείρισης, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, αλλά και για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας, στην οποία υστερούμε σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., να δοθεί η δυνατότητα στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. να εισάγονται στις ως άνω Ανώτατες Σχολές.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η Υπουργός:

1. Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου η ουσιαστική αναβάθμιση και ενίσχυση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας και η καθιέρωση ισότιμης και ισάξιας μεταχείρισης των αποφοίτων των ΕΠΑ.Λ.;

2. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο σας, ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός των αποφοίτων αυτών και από την επόμενη σχολική χρονιά να μπορούν να εισάγονται και στις Σχολές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στις Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., ανεξάρτητα από τον τομέα και την ειδικότητα από την οποία αποφοιτούν;

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου