«Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων εφαρμογής προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
Κατάθεση Ερώτησης - ΑΚΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτή Δράμας, μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ.Ι.Δραγασάκη σχετικά με την «επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και των προϊσταμένων της Κ.Υ. της ΜΟΔ Α.Ε.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης – ΑΚΕ:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ.Ι.Δραγασάκη

ΘΕΜΑ: «Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και των προϊσταμένων της Κ.Υ. της ΜΟΔ Α.Ε.»

Κύριε Υπουργέ,
Η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και των προϊσταμένων της Κ.Υ. της ΜΟΔ Α.Ε., όπως καθορίζεται στο ΦΕΚ Β/4273 της 6ης Δεκεμβρίου 2017, προβλέπει στο άρθρο 5 την διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης με τους υποψηφίους, η οποία μοριοδοτείται με έως 350 μόρια έναντι 175 μορίων για τα εκπαιδευτικά προσόντα, 175 μορίων για την εργασιακή εμπειρία και την εμπειρία σε θέση ευθύνης, 250 μορίων για την αξιολόγηση του ν.4314 και 300 μορίων για την γραπτή εξέταση. Είναι προφανές, ότι η δομημένη συνέντευξη μοριοδοτείται με σκανδαλωδώς μεγαλύτερη βαρύτητα απ’ό,τι τα υπόλοιπα κριτήρια, και μάλιστα χωρίς να τηρούνται ούτε καν υποτυπώδη εχέγγυα αντικειμενικότητας, όπως τήρηση πρακτικών, βιντεοσκόπηση, ηχογράφηση, κατά τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η βαθμολογία των υποψηφίων στη δομημένη συνέντευξη να μην τεκμηριώνεται με αξιόπιστα ή αντικειμενικά δεδομένα, και να υπόκειται σε διαρκή αμφισβήτηση, δεδομένου μάλιστα του γεγονότος ότι στελέχη με ακαδημαϊκά προσόντα και μακρά εργασιακή εμπειρία «καταποντίζονται» στη συνολική βαθμολογία.

Ο αντίκτυπος όλης αυτής της διαδικασίας, δεν αφορά μόνο προσωπικά στους υποψηφίους, αλλά και συνολικά στην ΜΟΔ Α.Ε., η οποία καταλήγει να στελεχώνει θέσεις κρίσιμες για την ορθή διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ με κομματικούς «φίλους» και «στρατευμένους», αντί για επιστήμονες εγνωσμένης εμπειρίας και με αξιόλογο ακαδημαϊκό προφίλ, όπως καταγγέλλεται, και όλα αυτά στο «παρά πέντε» των εκλογών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ.Υπουργός:

1. Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους ενώ η αρχική καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ήταν η 10/01/2018 με συνεχείς τροποποιήσεις ως τελική καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίστηκε η 22/03/2018;

2. Υπήρχαν άτομα που στο ανωτέρω μεσοδιάστημα απέκτησαν πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα και που είχε σαν αποτέλεσμα αυξημένη μοριοδότηση; (π.χ. πτυχίο ξένης γλώσσας, μεταπτυχιακό κλπ) και αν ναι πως εξασφαλίσατε την τήρηση της αρχής για ίση μεταχείριση;
3. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σε διαγωνισμό, όπου ουσιαστικά ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2017, έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα προϊστάμενοι στο 10% περίπου, από τις 283 προκηρυχθείσες θέσεις;

4. Πως διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διεξαγωγής των συνεντεύξεων αφού αντίθετα με την ισχύουσα διεθνώς πρακτική στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει πρόβλεψη για βιντεοσκόπηση ή τουλάχιστον μαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων.

5. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προκήρυξη η μοριοδότηση στη συνέντευξη είναι συγκριτική. Για ποιο λόγο δεν είναι διαθέσιμη η βαθμολογία ανά κριτήριο του συνόλου των υποψηφίων, στους έχοντες νόμιμο συμφέρον συνυποψήφιους για την ίδια θέση, να ασκήσουν ένσταση;

6. Πως δικαιολογείται το γεγονός ότι ο ίδιος υποψήφιος σε συνεντεύξεις για δυο διαφορετικές θέσεις βαθμολογείται με διαφορά 100 μορίων στα 350. Πόσο αξιόπιστο λοιπόν είναι το σύστημα διεξαγωγής συνεντεύξεων που για το ίδιο άτομο και για θέματα διερεύνησης της διοικητικής ικανότητας του παρουσιάζει τόσο μεγάλες αποκλίσεις;

7. Πόσο αξιόπιστο μπορεί να θεωρηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης που «όλως τυχαίως» επιλέγει τους ήδη υπηρετούντες στις θέσεις αυτές ακόμα και αν η διαφορά στα αντικειμενικά κριτήρια (ακαδημαϊκά προσόντα και προϋπηρεσία) από τους ανταγωνιστές τους συνυποψήφιους κυμαίνεται από 50 έως 115 μόρια σε βάρος τους;

8. Θα προχωρήσετε στην αναθεώρηση της μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων των ειδικών υπηρεσιών διαχείρισης, ελέγχου και συντονισμού του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΕΟΧ και των προϊσταμένων της Κ.Υ. της ΜΟΔ Α.Ε.;

Επίσης, καλείται ο κ.Υπουργός να καταθέσει στη Βουλή την αναλυτική βαθμολογία όλων των υποψηφίων που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την εν λόγω προκήρυξη.

Αθήνα, 22.04.2019

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΙΛΧΑΝ ΑΧΜΕΤ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ