Χαρά Κεφαλίδου: Τοπίο στην ομίχλη η εθνική κινηματογραφική πολιτική
Κατάθεση Ερώτησης στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Αρ.Πρωτ.6667/26.03.2019

Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μ. Ζορμπά κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη του Τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, με θέμα: “Τοπίο στην ομίχλη η εθνική κινηματογραφική πολιτική”. Στην ερώτησή της η βουλευτής επισημαίνει, μεταξύ άλλων, την παντελή απουσία εθνικής κινηματογραφικής πολιτικής.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μυρσίνη Ζορμπά

Θέμα: «Τοπίο στην ομίχλη η εθνική κινηματογραφική πολιτική»

 Εννέα Υπουργεία εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον ελληνικό κινηματογράφο. Περισσότερα από 25 πρόσωπα έχουν αλλάξει ή απομακρυνθεί από τη διοίκηση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) στα τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να έχει γίνει απολύτως τίποτα για τη χάραξη εθνικής κινηματογραφικής πολιτικής. Κανείς δεν γνωρίζει ποιός έχει την τελική ευθύνη, αφού στα θέματα κινηματογράφου εμπλέκεται άμεσα τόσο το Υπουργείο Πολιτισμού – που έχει βάσει του Νόμου την αρμοδιότητα- όσο όμως και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για τις διεθνείς παραγωγές μέσω του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ A.E.). Παράλληλα παρατηρείται ανισομέρεια μεταξύ των πόρων του ΕΚΚ και του ΕΚΟΜΕ, αφού το πρώτο έχει στη διάθεσή του ετησίως 1.500.000 ευρώ περίπου από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΠΟΑ και ό,τι δίδεται με έκτακτες, μη σταθερές, επιχορηγήσεις, ενώ το δεύτερο έχει σταθερό πόρο 25.000.000 ευρώ ετησίως.

Πέρα όμως από την συναρμοδιότητα πολλών διαφορετικών φορέων, δεν εφαρμόζεται το νομικό πλαίσιο που θα αποτελούσε ουσιαστική στήριξη για την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. Ο Νόμος 3905/2010 είχε ως κύριο μέλημα του την πολλαπλή και σταθερή χρηματοδότηση του ελληνικού κινηματογράφου. Σε αυτήν την κατεύθυνση, τακτοποίησε τη διανομή των εσόδων από τον ειδικό φόρο επί του κινηματογραφικού εισιτηρίου (που ως τότε μεγάλο μέρος του διανέμονταν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και φορείς, με αποτέλεσμα μόνο ένα μικρό μέρος να φτάνει στην παραγωγή των ταινιών), αλλά και την επένδυση των τηλεοπτικών καναλιών σε κινηματογραφικές ταινίες (1,5%).

Αυτές οι δυο ρυθμίσεις αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες του Νόμου και έδωσαν στον ελληνικό κινηματογράφο οικονομική αυτάρκεια και απεξάρτηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δυστυχώς, και οι δυο έχουν αποδομηθεί, καταργώντας έτσι την ουσία και το πνεύμα του νόμου.

Πιο συγκεκριμένα:

– Ο κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα σταθερός πόρος χρηματοδότησης του ΕΚΚ μέσω του κινηματογραφικού εισιτηρίου καταργήθηκε τον Αύγουστο του 2015, όταν κατά λάθος θεωρήθηκε φόρος υπέρ τρίτων. Ως αποτέλεσμα, η χρηματοδότηση του ΕΚΚ είναι ασταθής, αφού βασίζεται κυρίως σε έκτακτες επιχορηγήσεις – όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο από τον/την εκάστοτε Υπουργό Πολιτισμού – ενώ και ο τακτικός προϋπολογισμός του έχει περιοριστεί. Χαρακτηριστικό αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι πως εκκρεμούν ακόμη να απαντηθούν αιτήσεις χρηματοδότησης από τον Απρίλιο του 2017 (!). Η επαναφορά μιας αυτόματης πηγής χρηματοδότησης του ΕΚΚ, που θα βασίζεται σε ανταποδοτικά συστήματα, όπως ο αριθμός εισιτηρίων στις αίθουσες (boxoffice), θα δημιουργήσει ξανά την προϋπόθεση για τον προγραμματισμό των χρηματοδοτήσεων της ελληνικής καλλιτεχνικής παραγωγής από το ΕΚΚ. Κατ’ επέκταση, θα δώσει τη δυνατότητα αξιόπιστου προγραμματισμού των συμπαραγωγών και της χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων από τους Έλληνες κινηματογραφιστές. Θυμίζουμε πως πέραν του ΕΚΚ, ένα ποσοστό του ειδικού φόρου πήγαινε στον παραγωγό και τον αιθουσάρχη που αντίστοιχα παρήγαγε και πρόβαλε ελληνικές ταινίες. Παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων Υπουργείων ότι το «λάθος» της κατάργησης θα διορθωθεί, τρία χρόνια τώρα δεν έχει γίνει

– Η νομική υποχρέωση των τηλεοπτικών σταθμών να επενδύσουν σε κινηματογραφικές ταινίες (1,5%) δεν εφαρμόζεται (ακόμη και σήμερα που τα κανάλια έχουν πια νόμιμες άδειες) με διάφορες προφάσεις από μέρους τους, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού αδιαφορεί για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν, μεταξύ άλλων, σημαντικά εμπόδια για την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή και δυσχεραίνουν την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πηγών μέσω των συμπαραγωγών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός: 

  1. Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης;
  2. Πως και πότε θα αποκατασταθεί το λάθος της κατάργησης του ειδικού φόρου επί των εισιτηρίων ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση του ΕΚΚ και να εκπληρώσει αδιάλειπτα έναν από τους βασικούς του σκοπούς: τη ενίσχυση της  ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής;
  3. Πότε επιτέλους θα εφαρμοστεί ο Νόμος που προβλέπει ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα πρέπει να διαθέτουν ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών ή  των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή ή συμπαραγωγή κινηματογραφικών έργων;
  4. Ποια μέτρα έχει λάβει το Υπουργείο σας για την ουσιαστική και σταθερή στήριξη της εθνικής κινηματογραφικής παραγωγής;
  5. Τέλος, υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής και την προσέλκυση ξένων παραγωγών;

 Η ερωτώσα Βουλευτής 

Χαρά Κεφαλίδου