Η Χαρά παραιτείται από βουλευτικά προνόμια
Πρωτοβουλία της Χαράς Κεφαλίδου

Με επιστολή της στον Πρόεδρο της Βουλής η Χαρά Κεφαλίδου γνωστοποιεί ότι επιστρέφει το βουλευτικό της αυτοκίνητο και ζητάει να κατατίθενται στον Λογαριασμό Αλληλεγγύης του Κοινοβουλίου τα χρήματα από τις συμμετοχές της στις Επιτροπές της Βουλής.