Πρόσληψη υπαλλήλου, που είχε απολυθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού
Κατάθεση Αναφοράς προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατέθεσε Αναφορά προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ (ημερ. 24.11.2018), για την πρόσληψη σε θέση ειδικού συμβούλου στο Πολιτικό της Γραφείο, ατόμου που είχε απολυθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

Αναφορά

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μ. Ζορμπά

Θέμα: «Πρόσληψη υπαλλήλου, που είχε απολυθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού»

Σας καταθέτω δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ (ημερ. 24.11.2018) σχετικά με την πρόσληψη σε θέση ειδικού συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ατόμου που είχε πριν λίγους μήνες απολυθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως παρανόμως προσληφθέν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι λόγοι της απόλυσης, όπως αυτοί περιγράφονται στην Απόφαση του κ. Στ. Κοντονή, αφορούν στον τίτλο σπουδών που κατάθεσε ο πρώην υπάλληλος, ο οποίος δεν είναι αναγνωρισμένος ως ισότιμος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, καθώς και ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισε δεν επαρκούν για να τεκμηριωθεί η τετραετής εμπειρία του από τον χρόνο κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών.
Ο εν λόγω υπάλληλος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 46882/32694/27551/8203/25-09-18 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού διορίσθηκε ως ειδικός σύμβουλος στο Πολιτικό Γραφείο της.

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με το θέμα.

Η Αναφέρουσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Δείτε το σχετικό δημοσίευμα εδώ.