Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Κατάθεση Ερώτησης - ΑΚΕ στην Υπουργό Πολιτισμού

Η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και υπεύθυνη Πολιτισμού κατέθεσε σήμερα Ερώτηση – ΑΚΕ προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μ. Ζορμπά αναφορικά με την έλλειψη διαφάνειας και χρηστής διοίκησης στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης – ΑΚΕ:

ΕΡΩΤΗΣΗ – Α.Κ.Ε.

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Μυρσίνη Ζορμπά

Θέμα: «Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων του ΟΠΙ»

Μέσα από σειρά δημοσιευμάτων διαπιστώνεται η παντελής έλλειψη διαφάνειας και χρηστής διοίκησης στην Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ) του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Η αδιαφάνεια αυτή μπορεί να συγκριθεί μόνον με την ‘περίοδο ΑΕΠΙ’ όπου δεν γνώριζε κανείς ούτε αμοιβές, ούτε έξοδα. Η διαφορά είναι ότι τότε τα έξοδα καταβάλλονταν από χρήματα των δημιουργών. Σήμερα καταβάλλονται από χρήματα ολόκληρου του ελληνικού λαού. Στο κλίμα αυτό της αδιαφάνειας, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι, μέχρι σήμερα (τελευταίος έλεγχος 27.11.2018  και ώρα 14:10), η Ειδική Υπηρεσία δεν έχει προχωρήσει σε καμία ανάρτηση απόφασής της στη ‘Διαύγεια’ (https://et.diavgeia.gov.gr/f/EYED) ως οφείλει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3861/2010 οι Πράξεις που δεν αναρτώνται στη ‘Διαύγεια’ όχι απλώς δεν εκτελούνται, αλλά δεν έχουν νομική ισχύ, ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα. Επίσης, η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που τις εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση (παρ. 5 άρθρου 3 Ν. 3861/2010 όπως προστέθηκε με τη παρ.4 του τρίτου άρθρου του Ν.4057/2012).

Παράλληλα, σύμφωνα δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών (21/10/2018) περίληψη μισθωτηρίου του κτηρίου της ΑΕΠΙ, μέσω του οποίου η ΕΥΕΔ ενοικίασε το κτήριο, αναρτήθηκε στο Taxis. Ωστόσο, οι αναρτήσεις στο Taxis σχετίζονται με φορολογικές υποχρεώσεις. Στα έγγραφα αυτά όμως δεν έχουν πρόσβαση οι πολίτες παρά μόνον οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τους σχετικούς κωδικούς. Συνεπώς, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που σας καταθέτω Ερώτηση σχετική με την αδιαφάνεια, τη  μη χρηστή διοίκηση και τις σοβαρές παραλείψεις που παρατηρούνται σε φορείς διαχείρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στις 04.09.2018 σας είχα καταθέσει ακόμη μια Ερώτηση σχετικά με την αύξηση της αμοιβής του Προέδρου του ΟΠΙ της τάξης των 9.500%, η οποία ισοδυναμεί με μισθό 4.800 Ευρώ το μήνα. Τότε είχατε απαντήσει (με το υπ’ αριθμ. 432002/1461/12.10.2018) ότι η αποζημίωση του Προέδρου του ΟΠΙ ορίζεται με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, η οποία μέχρι τότε δεν είχε εκδοθεί ακόμη. Αλήθεια τι έχει γίνει με αυτήν την Απόφαση;

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΥΕΔ λειτουργεί ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων, με χρονική διάρκεια τα δυο έτη. Δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2018 μετά από σχετική υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2085,τ.Β/07.06.2018) της προκατόχου σας, είναι αυτοτελής υπηρεσία του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Εποπτικές αρμοδιότητες ασκεί στην ΕΥΕΔ ο εκάστοτε Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

  • Γιατί μέχρι σήμερα (τελευταίος έλεγχος 27.11.2018 και ώρα 14:10) η ΕΥΕΔ δεν έχει αναρτήσει καμία Απόφαση ή Διοικητική Πράξη της στη ‘Διαύγεια’, παρ’ ότι έχει το δικό της χωριστό ιστότοπο;
  • Πώς λειτουργεί μέχρι σήμερα η ΕΥΕΔ ενώ οι Αποφάσεις – Πράξεις της δεν έχουν νομική ισχύ;
  • Ενημερώστε μας για τις ενέργειες στις οποίες έχετε προβεί για τον πειθαρχικό έλεγχο όσων έχουν παρανομήσει λόγω της μη ανάρτησης ή της μη έγκαιρης ανάρτησης των Πράξεων της ΕΥΕΔ στη Διαύγεια.
  • Παρακαλούμε προσκομίστε μας κατάλογο των δαπανών – πληρωμών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από την ΕΥΕΔ, παρά τη μη ανάρτησή τους στη ‘Διαύγεια’.
  • Ερωτάσθε πότε έγινε η ανάρτηση του μισθωτηρίου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών (21.10.2018) στο Taxis και για ποιο λόγο δεν έγινε δημόσια γνωστή η μίσθωση;
  • Παρακαλώ όπως μας καταθέσετε το μισθωτήριο και γνωρίστε μας:

α. Πως είναι δυνατόν ενώ η ΑΕΠΙ οφείλει στον ΟΠΙ 750.000 ευρώ να της υπόσχεται η ΕΥΕΔ μίσθωμα; Υπάρχει στο μισθωτήριο όρος συμψηφισμού του μισθώματος με τις οφειλές της ΑΕΠΙ προς τον ΟΠΙ;

β. Προσκομίστε μας αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. βάσει του οποίου εγκρίθηκε η εν λόγω μίσθωση.

γ. Γνωρίστε μας αν ελήφθησαν προσφορές και για άλλα ακίνητα και στη βάση ποιας λογικής θεωρήθηκε η συγκεκριμένη προσφορά ως η προσφορότερη;

δ. Πως κρίθηκε ότι το μίσθωμα των 10.000 Ευρώ είναι ένα λογικό μίσθωμα για το εν λόγω κτήριο; Ποια στοιχεία λήφθηκαν υπόψη και έχουν αναφερθεί στα πρακτικά του Δ.Σ.;

ε. Γνωρίστε μας αν το κτήριο στο οποίο στεγαζόταν η ΑΕΠΙ αποτελεί μέρος της πτωχευτικής περιουσίας και αν υπάρχει κίνδυνος να βγει σε πλειστηριασμό. Εξηγήστε μας πώς είναι δυνατόν η ΕΥΕΔ να επιλέξει να νοικιάσει κτήριο το οποίο κινδυνεύει να βγει στον πλειστηριασμό και να πετάξει στον αέρα όλη την υποδομή που θα έχει δημιουργηθεί ως τότε;

  • Στην περίληψη του μισθωτηρίου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών φαίνεται ότι το μίσθωμα έχει κατασχεθεί από δικαιούχους μέλη της ΕΥΕΔ τη στιγμή μάλιστα που η ΑΕΠΙ οφείλει χρήματα στον ΟΠΙ! Πώς έλαβαν γνώση του μισθωτηρίου οι εν λόγω δικαιούχοι, αφού το μισθωτήριο ήταν αναρτημένο μόνον στο Taxis και ποιοι δικαιούχοι έχουν κάνει κατάσχεση και για ποιά ποσά;
  • Τέλος, ερωτάσθε τι προτίθεστε να πράξετε για όλα τα ανωτέρω (και ιδίως για τα χρήματα τα οποία όφειλε να λάβει ο ΟΠΙ και δεν έλαβε λόγω παραλείψεων) και αν προτίθεσθε να λάβετε τουλάχιστον διοικητικά μέτρα εναντίον όσων είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση αυτή.

 Η Ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου