Ερωτήματα γύρω από την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου
Κατάθεση Ερώτησης προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστα Γαβρόγλου κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, μαζί με άλλους δύο βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ως μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά με την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: «Ερωτήματα γύρω από την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου»

Η Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ) εξέδωσε πρόσφατη ανακοίνωση με αφορμή τις αλλαγές στις δομές της εκπαίδευσης και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση-καταγγελία, οι κρίσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ), που ολοκληρώθηκαν με την επικύρωση των πινάκων από τον Υπουργό Παιδείας στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, ανέδειξαν μέρος των συνεπειών των προβληματικών περιοχών του νέου θεσμικού πλαισίου υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (νόμος 4547/2018).

Έντονα προβλήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας παρουσιάστηκαν στις κρίσεις για την επιλογή Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου που πραγματοποιήθηκαν από τα Δεκατρία (13) Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής (ΠΣΕ) με Προέδρους τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και μέλη τα οποία, σε αρκετές περιπτώσεις, είχαν επιστημονικά προσόντα που υπολείπονταν των προσόντων των υποψηφίων.

Πιο συγκεκριμένα φαίνεται ότι:
α) ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έγινε από τα μέλη των Συμβουλίων αλλά από υπαλλήλους των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) και Εκπαιδευτικούς,

β) οι Εκπαιδευτικοί αποκλείστηκαν δήθεν για τυπικούς λόγους (π.χ. επειδή δεν είχαν επισυνάψει μετάφραση του πτυχίου της γλωσσομάθειάς τους, παρότι είχαν μεταπτυχιακούς τίτλους από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και είχαν επισυνάψει τις αντίστοιχες αναγνωρίσεις από το ΔΙΚΑΤΣΑ και τον ΔΟΑΤΑΠ),

γ) σημειώθηκαν λανθασμένες μοριοδοτήσεις διδακτικής υπηρεσίας μέσω των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών (ΠΥΜ) που εξέδωσαν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,

δ) υπήρξε διαφορετική ερμηνεία και μοριοδότηση των κριτηρίων του ν.4547/18, με αποτέλεσμα ένας Εκπαιδευτικός που δεν επιλέχτηκε ως ΣΕΕ από το ΠΣΕ σε μια ΠΔΕ, αν είχε υποβάλει υποψηφιότητα σε άλλη ΠΔΕ, να είχε ενδεχομένως επιλεγεί, ε) στις συνεντεύξεις η μοριοδότηση έφτασε να ξεπεράσει ακόμα και το μέγιστο επιτρεπτό όριο των 14 μονάδων,

στ) στις συνεντεύξεις, σε κάποια ΠΣΕ, οι ερωτήσεις προς υποψήφιους που ήταν Σχολικοί Σύμβουλοι δεν είχαν καμιά σχέση με το πλαίσιο της διεκδικούμενης θέσης (π.χ. τους ζητήθηκε να τοποθετηθούν υπέρ ή κατά του ν.4547/2018).

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

1. Έχετε λάβει γνώση για τις παρατυπίες που σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου;

2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για να θεραπευτεί άμεσα η αμφισβήτηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Χαρά Κεφαλίδου

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος