Ο κόσμος καίγεται και το Υπουργείο προχωρά στον προγραμματισμό του: “Να αλλάξει τα φώτα στη Δημόσια Εκπαίδευση”
Ομιλία στην Επιτροπή Μορφωτικών Ν/Σ Υπ. Παιδείας - "Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Ιονίου" - 3η συνεδρίαση

«Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά τις κατατοπιστικές τοποθετήσεις των φορέων, τόσο “των ευεργετούμενων” που βρήκαν στο σχέδιο νόμου τα πάντα καλά και ανθηρά, αφού εξασφάλισαν πολλοί την αυτόματη αναβάθμισή τους και παγίωσαν τον κρυφό τους πόθο, αλλά και των λοιπών φωνών που ακούστηκαν σαν παραφωνία που καταστρέφει το έργο ζωής ενός υπουργού που βάλθηκε να μείνει στην ιστορία ως ο ταχύτερος αναμορφωτής της Εκπαίδευσης στη Χώρα, τείνω να πεισθώ ότι το Υπουργείο Παιδείας επιμένει να χαραχτεί στη μνήμη μας ως –μια ‘Όαση κανονικότητας” στη χώρα του μεγάλου θρήνου.

Επι το λαϊκότερο, το Υπουργείο που ενώ ο κόσμος καίγεται, αυτό με στομφώδη σοβαρότητα, αφ’ υψηλού πραότητα και ούτε ίχνος σεμνότητας, προχωρά ακούραστα στον προγραμματισμό του, που δεν είναι άλλος από τα να αλλάξει τα φώτα στην Δημόσια Εκπαίδευση. Πριν αναφερθώ αναλυτικά επί των άρθρων, θέλω να ζητήσω την απόσυρση όλων των άρθρων που δεν υπήρχαν στην διαβούλευση και αποτελούν το μισό νομοσχέδιο.

Άρθρο 1&2

Έχουμε ουσιαστικά τον ενταφιασμό της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της χώρας με τις ευλογίες του Υπουργειου Παιδείας. Κατάργηση της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ίδρυση νέων Πανεπιστημιακών Σχολών μόνο και μόνο γιατί ακούγονται πιο εύηχα στα αυτιά των ψηφοφόρων.

Γιατί την Κυβέρνηση μόνο αυτό την ενδιαφέρει. Ο επικοινωνιακός χειρισμός του θυμικού του πολίτη.

Χωρίς μελέτες σκοπιμότητας, χωρίς ανάλυση των κοινωνικών αναγκών, χωρίς ένταξη στον εθνικό χάρτη Αν. Παιδείας.- Αυτά αποτελούν ασήμαντες λεπτομέρειες.

Άρθρο 3

Για τα νεοϊδρυόμενα Τμήματα απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με το άρθρο 16/5 του Συντάγματος το οποίο προβλέπει και κατοχυρώνει πλήρες αυτοδιοίκητο στα ΑΕΙ.

Η παράκαμψη της Συγκλήτου προβλέπεται από το νόμο μόνο για συγχώνευση και κατάτμηση Τμημάτων, όχι για ίδρυση νέων.

Καμία πειστική απάντηση στο:

Γιατί πρέπει να στηθεί Το νέο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας, με έδρα την Ηγουμενίτσα, μια μικρή επαρχιακή πόλη, όταν το αντίστοιχο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας λειτουργεί από το 1986 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 1 ώρα μακρύτερα; Τι ακριβώς εξυπηρετεί; Το μόνο σαφές είναι ότι προχωρά τη προτροπή του κ. Υπουργού. Το αν υπάρχει τόση μεγάλη ζήτηση για εκπαιδευμένους μεταφραστές και διερμηνείς είναι άλλη κουβέντα.

Καμία πειστική απάντηση στο:

Πως προκύπτει ότι μπορούν να λειτουργήσουν με 8 καθηγητές μόνο, τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Γεωπονίας και Διατροφής; Τα πολυτεχνικά Τμήματα είναι γνωστό ότι εκτός από καθηγητές απαιτούν σημαντικά κονδύλια και για εργαστήρια. Κάτι ψελλισε ο Πρύτανης αλλά μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει καμιά μελέτη από που θα αντληθούν αυτά τα κονδύλια και βάση ποίου προγραμματισμού. Η συνταγή είναι βλέποντας και κάνοντας.

Καμία πειστική απάντηση στο:

Για ποιο λόγο δημιουργούνται νέες μόνο τμηματικές Σχολές; Π.χ. ίδρυση Σχολής Εφαρμογών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με ένα μόνο ομώνυμο τμήμα, όταν υπάρχει Πολυτεχνική σχολή.

Ο λόγος όμως είναι προφανής για όσους ασχολούνται και γνωρίζουν. Το Πολυτεχνικό τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής και συνολικά η Πολυτεχνική Σχολή, αντέδρασε στην ενσωμάτωση του τμήματος ΤΕΙ. Για το λόγο αυτό βρέθηκε η φόρμουλα αυτή, δηλαδή δημιουργία ανεξάρτητης σχολής που στην ουσία διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά του ΤΕΙ, ήτοι 4 χρόνια αντί 5 κλπ).

Άρθρο 4

Παρ. 2η : Με ποιο επιστημονικό σκεπτικό τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάσσονται στο Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;

Η κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης ένταξη των καθηγητών ΤΕΙ Ηπείρου σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, παραβιάζει την αρχή της ισονομίας και της ισότητας, όπως αυτή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη στο άρθρο 4(παρ. 1&2) του Συντάγματος.

Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκλέχτηκαν και διορίστηκαν με διαφορετικά κριτήρια από αυτούς του ΤΕΙ Ηπείρου. Κατά συνέπεια η ένταξη των τελευταίων χωρίς την στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι αντισυνταγματική.

Ειδικότερα το εδάφιο στ) αναφέρεται ότι: “στ) Η ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η υπαγωγή στο ακαδημαϊκό καθεστώς των μελών Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ίδια διαδικασία κρίσης, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ειδικής διάταξης.” Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το ανωτέρω εδάφιο να υπερισχύσει της συνταγματικής αρχής της ισονομίας και της ισότητας.

Η συλλογιστική δε του Υπουργείου όπως αναλύεται στην Αιτιολογική Έκθεση αποτελεί μνημείο αυθαιρεσίας, διαστρέβλωσης του νοήματος της συνταγματικής πρόβλεψης και ευθεία προσβολή του Συντάγματος.

Άρθρο 5

Παρ 5: Εχουμε παραβίαση της αρχής της ισότητας λόγω της ένταξη φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πρόκειται για φοιτητές που δεν κατόρθωσαν να περάσουν μέσω εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και μετά την ψήφιση του να, καθίστανται αυτοδίκαια φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι πρόδηλη η παραβίαση της αρχής της ισότητας σε σχέση με τους νυν φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και με μαθητές που απέτυχαν να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, πέτυχαν όμως βαθμολογίες που τους επέτρεπαν την εισαγωγή σε τμήματα ΤΕΙ με υψηλότερες βάσεις από το ΤΕΙ Ηπείρου και μένουν εκτός Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όταν συνάδελφοί τους με χαμηλότερες βαθμολογίες καθίστανται εν μια νυκτί φοιτητές του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων.

Το σ/ν προβλέπει ότι η Γενική Συνέλευση των νέων τμημάτων θα αποφασίσει μέχρι την 31η-6-2019 τα επιπλέον μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές του τμήματος ΤΕΙ ώστε να λάβουν πτυχίο του αντίστοιχου Πανεπιστημιακού τμήματος.

Είναι προφανές ότι η πρόβλεψη αυτή είναι εικονική. Μέσα σε 10 μήνες από την ένταξη των τμημάτων ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο και τη μετονομασία τους σε Πανεπιστημιακά τι θα έχει αλλάξει; Πως θα ενταχθούν νέα μαθήματα στο πρόγραμμα σπουδών χωρίς την πρόσληψη νέων μελών ΔΕΠ και μία σοβαρή άρα χρονοβόρα αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών;

Άρθρο 6

Το εδάφιο 6 παραβιάζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Για οποιαδήποτε μετακίνηση εξοπλισμού, εργαστηρίων, κλπ απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου και δεν νοείται να υπάρχει απλή διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη.

Το εδάφιο 8 που αφορά την αυτοδίκαιη μετακίνηση καθηγητών του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας (ΦΠΨ) στο νέο Τμήμα Ψυχολογίας επίσης παραβιάζει το αυτοδιοίκητο:

  • Αφενός γιατί για την οποιαδήποτε εσωτερική μετακίνηση καθηγητών, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Σύγκλητος με την έκφραση γνώμης των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων υποδοχής και προέλευσης, και
  • αφετέρου όλοι οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που σημαίνει πως και οι υπόλοιποι καθηγητές αν θέλουν να μετακινηθούν εσωτερικά, σε άλλα τμήματα, οφείλουν να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους καθηγητές του ΦΠΨ.

Άρθρο 7: Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΕΚ)

Η δυνατότητα κατάληψης θέσης Διευθυντή ή Προέδρου του υπό ίδρυση ΠΕΚ (Άρθρο 7), από πρόσωπα που κατέχουν άλλη μονοπρόσωπη θέση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους, που καθορίζουν ότι οι μονοπρόσωπες θέσεις ευθύνης, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ώστε να ασκούνται απρόσκοπτα τα διοικητικά καθήκοντα που απαιτεί η κάθε θέση ευθύνης. Είναι παράλογο εν ενεργεία Πρύτανης/Αντιπρύτανης ή Κοσμήτορας/Πρόεδρος Τμήματος να είναι ταυτόχρονα και Διευθυντής/Πρόεδρος στο ΠΕΚ.

Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα που ιδρύονται δεν εντάσσονται στον εθνικό ερευνητικό ιστό, ενισχύουν τον κατακερματισμό αντί για τις συνέργειες, δημιουργούν επικαλύψεις σε θεματικά αντικείμενα, ενισχύουν την εσωστρέφεια, απαιτούν χρηματοδότηση μέσω του τακτικού προϋπολογισμού και λειτουργούν με διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο από τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο για την Έρευνα. Δεν ικανοποιούν ανάγκες και ερευνητικά κενά, δεν είναι συμβατές με την υλοποίηση μιας εθνικής ερευνητικής πολιτικής, ούτε έχουν εξειδικεύσεις.

Χαρακτηριστικά:

  • Ιδρύεται ινστιτούτο βιοεπιστημών με εξειδίκευση σε θέματα λειτουργικής γονιδιωματικής, βιολογίας της ανάπτυξης, καθώς και έρευνας σχετικής με τη διάγνωση ή τη θεραπεία ανθρώπινων νόσων. Όταν υπάρχει και λειτουργεί στο χώρο του Παν. Ιωαννίνων Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών του ΙΤΕ.
  • Ιδρύεται ινστιτούτο ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών με «εξειδίκευση»: στις νεοελληνικές σπουδές, στην ελληνική γραμματεία, την εκπαίδευση, την ιστορία, τις τέχνες και τη γλωσσολογία.

Άρθρο 14: Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο Ιονίου Πανεπιστημίου

Παρομοίως στο Ιόνιο Παν. Ιδρύεται Ινστιτούτο «βιοεπιστημών, βιοτεχνολογίας, επιστήμης τροφίμων και περιβάλλοντος» με εξειδίκευση: στη βιοτεχνολογία τροφίμων, στην περιβαλλοντική βιοτεχνολογία, στις εφαρμογές της βιοπληροφορικής στην βιοϊατρική, στην ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών και στις χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων, στη μετεωρολογία και την κλιματική αλλαγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη χημεία και τον έλεγχο ποιότητας περιβάλλοντος και στη διαχείριση περιβάλλοντος και την οικολογία. (δηλαδή εξειδικεύεται περίπου στα πάντα)

Άρθρο 18: Ζητήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το εδάφιο 5: “Στην κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο ίδρυμα, η Σύγκλητος οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραιότητα τα Τμήματα μέχρι τη συμπλήρωση των οκτώ (8) μελών Δ.Ε.Π.”. Είναι αντισυνταγματικό γιατί παραβιάζει το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ. Αρμόδια για την κατανομή θέσεων καθηγητών στα Τμήματα του οικείου ΑΕΙ είναι αποκλειστικά η Σύγκλητος του ΑΕΙ.

Κεφάλαιο Δ’: Λοιπές Διατάξεις Α’Βαθμιας & Β’βάθμιας Εκπαίδευσης

Άρθρο 23

Επιχειρείται τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 79/2017.

Το ΠΔ 79/2017 προωθήθηκε το καλοκαίρι του 2017, εντελώς αιφνιδιαστικά και πάλι χωρίς διάλογο και προσπάθεια επίτευξης στοιχειώδους συναίνεσης. Πάλι αναγκάζεστε καλοκαιριάτικα να τροποποιήσετε διατάξεις. Είχατε προβλέψει σειρά ρυθμίσεων που αναφέρονταν σε αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων. Φέτος το καλοκαίρι πάλι αιφνιδιαστικά, τους καταργήσατε με τη διαδικασία του επείγοντος και με όλη την αντιπολίτευση αντίθετη.

Δεν ξέρατε κύριε Υπουργέ πέρυσι τέτοια εποχή τι νομοθετικές αλλαγές προωθούσατε; Δεν ξέρατε τι συνέπειες θα είχαν ένα χρόνο αργότερα, όταν όλη η αντιπολίτευση σας τις επισήμαιναν;

Στις διατάξεις του άρθρου 23 αποτυπώνεται η προχειρότητα, η ιδεοληψία, η υποκρισία και ο συγκεντρωτισμός της εκπαιδευτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Αρμοδιότητες που είχαν με το Π.Δ 79/17 οι Σχολικοί Σύμβουλοι, με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου μοιράζονται στους:

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου που είναι στην έδρα (πλην Αττικής) κάθε Περιφέρειας ΚΑΙ ΣΤΟΝ

Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων της κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης .

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:Σε μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης τα Εβδομαδιαία και Ωρολόγια Προγράμματα των σχολείων τα ήλεγχε και θεωρούσε ένας ικανός αριθμός Σχολικών Συμβούλων. Τώρα θα τα «ελέγχει» και θα τα θεωρεί ένας άνθρωπος (Ο Προϊστάμενο Εκπαιδευτικών Θεμάτων). Αυτός δεν έχει επιλεγεί με τέτοιο πλαίσιο αρμοδιοτήτων ώστε να έχει τις αναγκαίες ικανότητες και γνώσεις για κάτι τέτοιο.

Είναι δυνατόν κύριε Υπουργέ;

Κατά τα άλλα καταργήσατε το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου γιατί είστε κατά των μονοπρόσωπων οργάνων και θέλετε συλλογικές διαδικασίες.

Ξέρετε τι θα συμβεί;

Τα προγράμματα θα θεωρούνται χωρίς να ελέγχονται. Είτε γιατί δεν θα γνωρίζει να τα ελέγξει ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων είτε γιατί είναι ανθρωπίνως αδύνατον ένας άνθρωπος να κάνει τη δουλειά που έκανε ένας ικανός αριθμός Σχολικών Συμβούλων.

Επίσης ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων θα ελέγχει τους προγραμματισμούς των Σχολείων, τις εφημερίες των εκπαιδευτικών, την ίδρυση τμημάτων Πρόωρης Υποδοχής και τέλος θα εισηγείται για τις πλεονάζουσες ώρες στα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ. Ότι δηλαδή έκαναν μερικές δεκάδες Σχολικοί Σύμβουλοι.

Θα σας κάνω μια πρόβλεψη το Σεπτέμβριο θα ψάχνετε να βρείτε εκπαιδευτικούς για να καλύψετε τις κενές ώρες. Φοβάμαι πως δε σας έχουν ενημερώσει σωστά οι σύμβουλοί σας και θα βρεθείτε προ εκπλήξεων…

ΠΡΟΦΑΝΏΣ γνωρίζετε πόσα σχολεία έχει μια μεγάλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπως της Αθήνας ή της Πάτρας ή της Θεσσαλονίκης. Πότε θα προλάβει να πάει σε σχολεία που δεν τα «βρίσκουν» οι σύλλογοι διδασκόντων, σχετικά με την ανάθεση των τάξεων και μάλιστα στην αρχή του σχολικού έτους;

Επιπλέον αναθέτετε στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου την ευθύνη διοργάνωσης σεμιναρίων στην αρχή τους σχολικού έτους και στο τέλος όπως είχαν οι Σύμβουλοι.

Ερώτηση: Ας υποθέσουμε ότι ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου εδρεύει στη Λαμία. Θα πηγαίνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί της Στερεάς και της Εύβοιας στη Λαμία ή θα πηγαίνει ο Συντονιστής στην Θήβα, στη Λιβαδειά, στην Χαλκίδα, στην Κάρυστο;;; Αλήθεια έχετε προβλέψει κονδύλια για αυτές τις μετακινήσεις ή θα γίνετε με τηλεδιάσκεψη γιατί χθες μιλήσατε και για νέα μοντέλα Διοίκησης; Όταν σας λέμε ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι ήταν κοντά στα Σχολεία, ενώ οι Συντονιστές με τους οποίους τους αντικαταστήσατε είναι στη Περιφέρεια και κατά συνέπεια μακριά από τα Σχολεία εσείς το προσπερνάτε αδιάφορα.

Κύριε υπουργέ,

Εμείς δεν ψηφίσαμε το ν.4547/2018 για τις νέες δομές και δεν θα στηρίξουμε διατάξεις ερμηνευτικές ή υποβοηθητικές ενός αντι-αξιοκρατικού, αντιπαιδαγωγικού και αντι-εκπαιδευτικού νομοθετήματος, που δεν θα λειτουργήσει και θα υποβαθμίσει την δημόσια εκπαίδευση της πατρίδας μας.

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΛΛΆΖΕΤΕ ΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.

Το επαναλαμβάνω για να το αντιληφθούμε όλοι. Αλλάζετε την δομή του Λυκείου με ένα άρθρο!

Αυτό που είχατε εξαγγείλει για τα Μνημόνια, ότι θα τα καταργούσατε με ένα άρθρο, το κάνετε στην Β’βάθμια Εκπαίδευση! Αυγουστιάτικα, σε μια χώρα που ζει μια τρομερή εθνική καταστροφή, έρχεστε μόνος με την παρέα των σοφών σας, να αλλάξετε τα φώτα στην Β’βάθμια Εκπαίδευση για να πουλήσετε λίγο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη. ΝΤΡΟΠΗ!

Αποσπασματικές αποφάσεις κάθε τρεις και λίγο. Ρυθμίζετε θέματα Λυκείου ενώ εξαγγέλλετε ότι στο τέλος του μήνα θα θέσετε σε διαβούλευση το σχέδιο σας για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αλήθεια οι ρυθμίσεις που αφορούν το περιεχόμενο του Λυκείου δεν σχετίζεται με το σύστημα εισαγωγής;

Τίποτε ολοκληρωμένο, τίποτε με σχέδιο όλα ανακατεμένα. Σκοπίμως κατά την άποψή μας διότι έτσι μπορείτε να ρυθμίζετε μικροσυμφέροντα συντεχνιών αλλά και γιατί δεν έχετε κανένα όραμα για την εκπαίδευση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Λυκείου θα υπάρχει μόνο ως φανταχτερό περιτύλιγμα.

Νομοθετείτε κ.Υπουργέ, την δυνατότητα με απόφαση δική σας, να μπορεί ο εκάστοτε Υπουργός Παιδείας να αφαιρεί ή να προσθέτει τη διδασκαλία ενός μαθήματος. Πιο παρεμβατικός καίγεστε!

Έχω πραγματικά μια απορία. Γιατί δεν μπορείτε να δώσετε ολοκληρωμένες λύσεις και αφήνετε πάντα ξέφτια;;;; Δείτε τι λέτε για τα μαθήματα σχεδίου γραμμικό ή ελεύθερο. Σωστό να διδάσκονται μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολογίου προγράμματος. Γιατί όμως μόνο το ένα. Την κολοκυθιά θα παίζουμε; Το άλλο; Δεν θα διδάσκεται καθόλου;».

Δείτε το σχετικό video: