Ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της αξιολόγησης των αιτήσεων σε διαγωνισμό προσλήψεων προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Κατάθεση Ερώτησης - ΑΚΕ προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λυδία Κονιόρδου

Ερώτηση-ΑΚΕ προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λυδία Κονιόρδου κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δημοκρατικής Συμπαράταξης σχετικά με την ανάθεση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμό για την πρόσληψη προσωπικού στο ΤΑΠ μέσω ΑΣΕΠ, σε μια ιδιωτική εταιρεία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης-ΑΚΕ:

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ

Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λυδία Κονιόρδου

Θέμα: «Ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία της αξιολόγησης των αιτήσεων σε διαγωνισμό προσλήψεων προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων»

Σύμφωνα με Απόφαση Ανάθεσης που αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΓΑΟ469ΗΔΞ – ΙΟ3) το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) παραχώρησε τη διαδικασία της αξιολόγησης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμό για την πρόσληψη προσωπικού στο ΤΑΠ μέσω ΑΣΕΠ σε μια ιδιωτική εταιρεία. Το ποσό που δεσμεύτηκε και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του φορέα ανέρχεται στα 24.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με αμοιβή 5 ευρώ ανά αίτηση.

Με απλά λόγια, για πρώτη φορά στην ιστορία της δημόσιας διοίκησης, τη δουλειά που θα μπορούσαν να κάνουν οι υπάλληλοι του ΤΑΠ ή το εξειδικευμένο προσωπικό της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή του ΑΣΕΠ – χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Κράτος – εσείς την παραχωρήσατε σε μια ιδιωτική εταιρεία.

Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η διαδικασία της αξιολόγησης αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ απαιτεί εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία. Η διαδικασία πέρα από την αξιολόγηση των στοιχείων των αιτούντων περιλαμβάνει τη σωστή καταχώρησή τους σε εξειδικευμένο ηλεκτρονικό σύστημα. Βάσει της ηλεκτρονικής αυτής επεξεργασίας διαμορφώνονται οι αρχικοί πίνακες κατάταξης, οι τελικοί πίνακες διοριστέων και άρα τα τελικά αποτελέσματα.

Επειδή το θέμα εγείρει πολλά ερωτήματα και έχει σοβαρές νομικές προεκτάσεις ερωτάται η κα Υπουργός:

1. Ποιος έχει την τελική νομική ευθύνη για την αξιολόγηση των αιτήσεων; Το ΤΑΠ ή η ιδιωτική εταιρεία;
2. Εάν για παράδειγμα κάποιος από τους ενδιαφερόμενους επιθυμεί να ασκήσει ένσταση ή να προχωρήσει σε άλλη νομική ενέργεια σε ποιόν θα πρέπει να απευθυνθεί: στο ΤΑΠ ή την ιδιωτική εταιρεία;
3. Γιατί δεν τηρήθηκε το αποκλειστικό 10ημερο των ενστάσεων όπως ρητά ορίζει ο Νόμος και ξεκινήσατε τη διαδικασία των προσλήψεων και ενημέρωσης των διοριστέων;
4. Γιατί το ΥΠΠΟΑ επέλεξε μια ιδιωτική εταιρεία για την αξιολόγηση των αιτήσεων;

Τέλος, με στόχο την ενημέρωση τόσο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και των ενδιαφερομένων που έχουν καταθέσει αίτηση στο διαγωνισμό του ΤΑΠ, αιτούμαι τη χορήγηση του συνόλου των εγγράφων και στοιχείων που αφορούν στην παραπάνω Προκήρυξη και τη συγκεκριμένη Απόφαση Ανάθεσης.

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου