Κρίσιμα ερωτήματα για την πανεπιστημιακή Διατριβή της Γεν. Γραμ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κατάθεση Ερώτησης - Α.Κ.Ε. προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ερώτηση – Α.Κ.Ε. προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λ. Κονιόρδου κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Τομέα Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δημοκρατικής Συμπαράταξης σχετικά με πρόσφατο δημοσίευμα (Κυριακάτικη Ελευθερία 01.10.2017) για την εγκυρότητα του διδακτορικού τίτλου της Γ.Γ. του ΥΠΠΟΑ, κ. Μαρίας Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη που απέκτησε από το Universite Clermont – Ferrand II στη Γαλλία.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι: “Η διατριβή της κυρίας Βλαζάκη δεν έχει αναρτηθεί στην Εθνική Βάση Δεδομένων της Γαλλίας (Atelier National de Reproduction des Theses), στην οποία αναρτώνται όλες οι διατριβές των τελευταίων 100 χρόνων και η Πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. εξεδόθη στο όνομα Μαρία Ανδρεαδάκη (και όχι Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη) και σε χρόνο μεταγενέστερο, δηλαδή όταν πλέον η κυρία Βλαζάκη ήταν ήδη διορισμένη Διευθύντρια, κερδίζοντας επιπλέον μόρια λόγω κατοχής διδακτορικού, υποσκελίζοντας έτσι άλλους συναδέλφους της, επίσης κατόχους διδακτορικού”.

Με στόχο την ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και την αποσαφήνιση του θέματος, η Χαρά Κεφαλίδου αιτείται τη χορήγηση του πλήρους Φακέλου (μαζί με τυχόν επισυναπτόμενα) που κατέθεσε η Γ.Γ. του ΥΠΠΟΑ, στο Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., νυν ΔΟΑΤΑΠ), του απαντητικού εγγράφου και της Πράξης Αναγνώρισης που εξέδωσε ο ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και του Πορίσματος του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης μετά τη σχετική καταγγελία που έχει γίνει.

Καθαρός ουρανός ερωτήσεις δε φοβάται!!

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης- Α.Κ.Ε.:

ΕΡΩΤΗΣΗ – ΑΚΕ
Προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λ. Κονιόρδου

Θέμα: «Κρίσιμα ερωτήματα για την πανεπιστημιακή Διατριβή της Γεν. Γραμ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα (Κυριακάτικη Ελευθερία 01.10.2017) κρίσιμα ερωτήματα εγείρονται για την πανεπιστημιακή διατριβή της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Μαρίας Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη, ενώ δημιουργούνται βάσιμες αμφισβητήσεις σχετικά με την εγκυρότητα του διδακτορικού της τίτλου που απέκτησε από το Universite Clermont – Ferrand II στη Γαλλία.

Επιπλέον, ακόμη ένα ερώτημα προκύπτει από το ότι η διατριβή της κυρίας Βλαζάκη δεν έχει αναρτηθεί στην Εθνική Βάση Δεδομένων της Γαλλίας (Atelier National de Reproduction des Theses), στην οποία αναρτώνται όλες οι διατριβές των τελευταίων 100 χρόνων.

Επιπρόσθετα, η Πράξη Αναγνώρισης του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. εξεδόθη στο όνομα Μαρία Ανδρεαδάκη (και όχι Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη) και σε χρόνο μεταγενέστερο, δηλαδή όταν πλέον η κυρία Βλαζάκη ήταν ήδη διορισμένη Διευθύντρια, κερδίζοντας επιπλέον μόρια λόγω κατοχής διδακτορικού, υποσκελίζοντας έτσι άλλους συναδέλφους της, επίσης κατόχους διδακτορικού. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα, εάν ανατρέξει κανείς στον ιστότοπο του παραπάνω Πανεπιστημίου θα διαπιστώσει ότι δεν απονέμει διδακτορικούς τίτλους σπουδών, παρά μόνο master.

Όπως γίνεται κατανοητό για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το κρίσιμο αυτό θέμα είναι απαραίτητο να έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα σχετικά έγγραφα.

Ως εκ τούτου, με στόχο την ενημέρωση του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και την αποσαφήνιση του θέματος, αιτούμαι τη χορήγηση του πλήρους Φακέλου (μαζί με τυχόν επισυναπτόμενα) που κατέθεσε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη στο Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., νυν ΔΟΑΤΑΠ), του απαντητικού εγγράφου και της Πράξης Αναγνώρισης που εξέδωσε ο ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και του Πορίσματος του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης μετά τη σχετική καταγγελία που έχει γίνει.

Η αιτούσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Σχετικά δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα liberal.gr