Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) για βαμβακοκαλλιέργειες
Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου, κατέθεσε σήμερα Τετάρτη 26 Απριλίου η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας, σχετικά με το αίτημα της Ένωσης Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΕΑΣ) Δράμας για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά για διάστημα 120 ημερών φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) για χρήση στις βαμβακοκαλλιέργειες.

Σύμφωνα με την ΕΑΣ Δράμας, η Ένωση είχε αρχικά (στις 13.04.2017) ενημερωθεί ότι αποφασίσθηκε να δοθεί η έγκριση από το Υπουργείο για τη διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος και ανέμεναν την ανάρτηση της σχετικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Παρόμοια άλλωστε Απόφαση (με ΑΔΑ: 7ΔΩΕ4653ΠΓ-ΒΒΧ) είχε εκδοθεί και πέρσι από τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό.

Στις 21.04.2017 και προς έκπληξη όλων, η ΕΑΣ Δράμας ενημερώθηκε ότι μετά από παρέμβαση του Γραφείου του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ζητήθηκε να αναιρεθεί η σχετική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα και να μη δοθεί η απαιτούμενη έγκριση. Και όλο αυτό χωρίς καμία τεκμηριωμένη αιτιολογία και επιφέροντας τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στους βαμβακοκαλλιεργητές όχι μόνο της Δράμας αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Απαιτείται η άμεση επίλυση του προβλήματος αφού η εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου στις βαμβακοκαλλιέργειες πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης του βαμβακιού και όχι με καθυστέρηση γιατί τότε δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα.
Στην αναφορά της η βουλευτής ζητά να ενημερωθεί για τις ενέργειες του Υπουργείου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς:

Αναφορά

Προς τον Υπουργό:
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου

Θέμα: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά για διάστημα 120 ημερών φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) για βαμβακοκαλλιέργειες»

Σας υποβάλλω επιστολή της Ένωσης Αγροτικός Συνεταιρισμός Δράμας (ΕΑΣ) σχετικά με το αίτημά  της για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά, για διάστημα 120 ημερών συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου), για χρήση στο βαμβάκι.

Σύμφωνα με την ΕΑΣ Δράμας είχαν αρχικά (13.04.2017) ενημερωθεί ότι αποφασίσθηκε να δοθεί η έγκριση από το Υπουργείο σας για τη διάθεση στην αγορά του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος και ανέμεναν την ανάρτηση της σχετικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Παρόμοια άλλωστε Απόφαση (ΑΔΑ: 7ΔΩΕ4653ΠΓ-ΒΒΧ) είχε εκδοθεί και πέρσι από τον Αναπληρωτή Υπουργό.
Στις 21.04.2017 και προς έκπληξη όλων, η ΕΑΣ Δράμας ενημερώθηκε ότι μετά από παρέμβαση του Γραφείου σας ζητήθηκε να αναιρεθεί η σχετική Απόφαση του Γενικού Γραμματέα και να μη δοθεί η απαιτούμενη έγκριση. Και όλο αυτό χωρίς καμία τεκμηριωμένη αιτιολογία και επιφέροντας τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις στους βαμβακοκαλλιεργητές όχι μόνο της Δράμας αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Παρακαλώ όπως επιληφθείτε του ζητήματος και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.

Η Αναφέρουσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αίτημα της Ένωσης Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΕΑΣ) Δράμας εδώ.