Με ποιες διαδικασίες έγιναν οι διορισμοί των Διευθυντών στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου;
Ερώτηση στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λυδία Κονιόρδου κατέθεσε σήμερα Πέμπτη 2 Μαρτίου η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη του Τομέα Πολιτισμού της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, σχετικά με τις διαδικασίες που τηρήθηκαν για το διορισμό τριών Διευθυντών στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

Συγκεκριμένα, στην ερώτησή της η Χαρά Κεφαλίδου αναφέρει ότι αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (στις 03.02.2017 και 06.02.2017) οι Αποφάσεις της Γενικής Διευθύντριας του Ε.Κ.Κ., περί διορισμού στις Θέσεις των Διευθυντών Ανάπτυξης και Παραγωγής, Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών και Προώθησης, μετά από τη δημοσίευση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (10.10.2016).

Σύμφωνα με το Νόμο 3905/2010 που διέπει το Ε.Κ.Κ. προβλέπεται ρητά η κατάρτιση και έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου σύμφωνα με τον οποίο, καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες των οργάνων Διοίκησης, η εσωτερική διάρθρωση, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.

Στη χθεσινή Συνέντευξη Τύπου η Υπουργός ανακοίνωσε ότι «το νέο Δ.Σ. κατέθεσε μόλις το Σχέδιο του παραπάνω Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας» στο Υπουργείο. Ο Κανονισμός όμως αυτός θα έπρεπε να είχε καταρτισθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, λαμβάνοντας μάλιστα υπ΄οψιν ότι ο Νόμος 3905/2010 έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ήδη από το Δεκέμβριο 2010. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό Διευθυντών του Ε.Κ.Κ. και συνακόλουθα ο διορισμός τους, χωρίς να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ή έστω χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου;

Τέλος, η βουλευτής ερωτά την Υπουργό βάσει ποιάς διαδικασίας αποφασίστηκαν οι διορισμοί των Διευθυντών του Ε.Κ.Κ., πώς αποτυπώθηκε η αιτιολογία της κατά περίπτωση επιλογής ή απόρριψης και πώς εξασφαλίστηκε η σαφής και πλήρης γνώση των συμμετεχόντων όπως απαιτεί ο Νόμος.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την: Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λυδία Κονιόρδου

Θέμα: «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και Αποφάσεις Διορισμών».

Ο Νόμος 3905/2010 (ΦΕΚ 219/τ.Α’/23.12.2010), με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» στα άρθρα του 9 έως 20, αναφέρεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (Ε.Κ.Κ.). Συγκεκριμένα, στο άρθρο 9 προβλέπεται ρητά η κατάρτιση και έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και οι αρμοδιότητες των οργάνων Διοίκησης, η εσωτερική διάρθρωση και ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Κ.Κ.. Η Υπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα ότι έχει ήδη κατατεθεί το Σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Ειδικότερα, στο άρθρο 20 παρ. 5 του παραπάνω Νόμου καθορίζονται τα προσόντα που θα πρέπει να πληρούν οι τέσσερις Διευθυντές:
ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο του ελληνικού ή του παγκόσμιου κινηματογράφου,
ο Διευθυντής Διεθνώς Οπτικοακουστικών Παραγωγών και ο Διευθυντής Προώθησης διαθέτουν σπουδές ή επαγγελματική εμπειρία συναφείς με το αντικείμενο των οικείων Διευθύνσεων και
ο Διευθυντής Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης θα πρέπει να πληροί τα προσόντα της παρ. 2 του άρθρου 19 (να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, με σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, κατά προτίμηση στο χώρο του κινηματογράφου).

Επίσης, όλοι οι Διευθυντές του Ε.Κ.Κ. επιλέγονται ύστερα από Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Στις 03.02.2017 και 06.02.2017 αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» οι Αποφάσεις της Γενικής Διευθύντριας του Ε.Κ.Κ., περί διορισμού στις Θέσεις των Διευθυντών Ανάπτυξης και Παραγωγής, Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών και Προώθησης, μετά από τη δημοσίευση της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ημ. δημοσίευσης 10.10.2016).

Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες διορισμού κάθε Διευθυντή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο πρέπει να διέπονται από τη νομιμότητα και τη διασφάλιση της αξιοκρατίας με απώτερο σκοπό το δημόσιο συμφέρον.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Γιατί δεν έχει εδώ και τόσο καιρό καταρτισθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ε.Κ.Κ. από την 23.12.2010, οπότε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 3905/2010;
2. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ορισμό Διευθυντών του Ε.Κ.Κ. και συνακόλουθα ο διορισμός τους, χωρίς να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ή έστω χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου;
3. Με ποιά διαδικασία αποφασίστηκαν οι διορισμοί των Διευθυντών του Ε.Κ.Κ.;
4. Σε κάθε περίπτωση με ποιόν τρόπο εκρίθη ότι οι παραπάνω Διευθυντές πληρούσαν τα κριτήρια του Νόμου και των σχετικών προσκλήσεων για την πλήρωση των ως άνω διευθυντικών θέσεων και με ποιόν τρόπο απερρίφθησαν οι άλλοι υποψήφιοι;
5. Τέλος, υπήρξαν εκθέσεις αξιολόγησης για τους υποψηφίους και πώς αποτυπώθηκε η αιτιολογία της κατά περίπτωση επιλογής ή απόρριψης και πώς εξασφαλίστηκε η σαφής και πλήρης γνώση των συμμετεχόντων όπως απαιτεί ο Νόμος;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου