Σχόλιο για το διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ περί μετανάστευσης

Σήμερα, σχεδόν 70 χρόνια μετά, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτή υιοθετήθηκε από τη Γ.Σ. του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 1948 … Άρθρο 2: «Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπό εξουσία ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας».

H Χαρά Κεφαλίδου είναι μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας & Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής των Ελλήνων