Κατάθεση νέας ερώτησης σχετικά με την Ανάθεση εργασιών σε εργολάβο για τη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων Δράμας
Ερώτηση-ΑΚΕ προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής

Νέα ερώτηση (αρ.πρωτ.2755/214/20.01.2017) προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής του Νομού Δράμας Χαρά Κεφαλίδου, σχετικά με την ανάθεση σε εργολάβο των εργασιών διαμόρφωσης της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεφαλίδου, μετά την ασαφή απάντηση που έλαβε (στις 04.01.2017) από τον κ. Ιωάννη Μουζάλα, επανήλθε σήμερα εκ νέου και ζητά να ενημερωθεί για τη σχετική αναλυτική Οικονομοτεχνική Μελέτη, με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, ο αναλυτικός προϋπολογισμός, το ακριβές χρονοδιάγραμμα εργασιών και παράδοσης του έργου, η συντήρησή του και πώς αυτή έχει προβλεφθεί να γίνει μετά την παράδοσή του.

Επίσης, η Βουλευτής Δράμας ρωτά τον Υπουργό πόσες εταιρείες/ κοινοπραξίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις ή πρόσωπα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το Διαγωνισμό του έργου, πόσες τελικά συμμετείχαν και με τί ποσοστό έκπτωσης.

Τέλος, η κ. Κεφαλίδου ρωτά σχετικά με τον τρόπο που ενημερώθηκε η Τοπική Κοινωνία, τα Επιμελητήρια και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της Δράμας για την προκήρυξη του Διαγωνισμού, καθώς και πού έγινε η ηλεκτρονική δημοσίευση-ανάρτηση της τελικής σύμβασης ανάθεσης του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι η Βουλευτής Δράμας είχε καταθέσει (06.12.2016) αρχικά ερώτηση, με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί για τη διαδικασία και την προκήρυξη, βάσει της οποίας ανατέθηκε στον εργολάβο το συγκεκριμένο έργο, καθώς και για το σχετικό χρονοδιάγραμμα εργασιών. Ο Υπουργός στην απάντησή του ουσιαστικά «νίπτει τας χείρας του», διευκρινίζοντας ότι την ευθύνη για το συγκεκριμένο έργο έχει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και όχι το Υπουργείο του.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ – Α.Κ.Ε.
Προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κο Ιωάννη Μουζάλα

Θέμα: “Νέα Ερώτηση για την Ανάθεση εργασιών διαμόρφωσης της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας”.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 6860/2016/ 04.01.2017 Απάντησή σας στην υπ’ αριθμ. 1763/06.12.2016 Ερώτηση – Α.Κ.Ε. μου, αναφορικά με την τήρηση – ή μη – των διαδικασιών ανάθεσης της κατασκευής του έργου «Διαμόρφωση του χώρου της δομής Φιλοξενίας Προσφύγων στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας», επανέρχομαι με νέα ερώτηση, με δεδομένο ότι η απάντησή σας αφήνει αναπάντητα σημαντικά ερωτήματα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Για την κατάθεση της σχετικής αναλυτικής Οικονομοτεχνικής Μελέτης του έργου (τεχνικά χαρακτηριστικά, προϋπολογισμός, χρονοδιάγραμμα εργασιών και παράδοσης του έργου, συντήρηση έργου μετά την παράδοσή του κλπ).
2. Πόσες εταιρείες/κοινοπραξίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις ή πρόσωπα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τον εν λόγω Διαγωνισμό;
3. Πόσες εταιρείες/ κοινοπραξίες ή άλλης νομικής μορφής επιχειρήσεις ή πρόσωπα τελικά συμμετείχαν στον εν λόγω Διαγωνισμό;
4. Ποιό είναι το ποσοστό έκπτωσης που τελικά επετεύχθη;
5. Ποιά ήταν η επιτροπή που αξιολόγησε τις προτάσεις που κατατέθηκαν;
6. Με ποιό τρόπο (π.χ. τοπικά ΜΜΕ) ενημερώθηκε η Τοπική Κοινωνία της Δράμας σχετικά με την προκήρυξη του διαγωνισμού;
7. Πού έχει πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική ανάρτηση της τελικής σύμβασης (π.χ. Διαύγεια, Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων κλπ);

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου