Ανάκληση αποφάσεων παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων στο Νομό Δράμας
Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης (με αρ. πρωτ. 585) κατέθεσε την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου η Βουλευτής Δράμας Χαρά Κεφαλίδου, μετά τη δήλωσή του στη Βουλή για την ανάκληση αποφάσεων παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων ιδιοκτησίας του Υπουργείου, που παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες και δημόσιους φορείς, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για υπογραφή 17 αποφάσεων ανάκλησης τέτοιου είδους παραχωρήσεων εκ των οποίων 12, η πλειοψηφία, αφορούν το Νομό Δράμας (συνολική έκταση 177 στρέμματα). Δόθηκαν σε σκανδαλωδώς χαμηλές τιμές, δεν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της παραχώρησης, και αφορούν την περίοδο 2003-2008. Επιπλέον, δεν δόθηκαν με σκοπό την αξιοποίησή τους για γεωργική χρήση αλλά για την ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων που δεν κατασκευάστηκαν ποτέ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, και χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες.

Η Βουλευτής, ρωτά τον Υπουργό πότε, πώς και με ποια κριτήρια παραχωρήθηκαν οι εκτάσεις αυτές, ποιες περιοχές της Δράμας αφορούν και πώς σχεδιάζει το Υπουργείο να τις παραχωρήσει εκ νέου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ε. Αποστόλου

Θέμα: Ανάκληση αποφάσεων παραχώρησης δημοσίων εκτάσεων στο Νομό Δράμας.

Σε απάντησή του στην με αριθ. πρωτ. 53/10.10.2016 Επίκαιρη Ερώτηση που συζητήθηκε στη Βουλή, ο Υπουργός αναφέρθηκε στην υπογραφή αποφάσεων ανάκλησης παραχώρησης εκτάσεων ιδιοκτησίας του Υπουργείου, που παραχωρήθηκαν σε ιδιώτες και δημόσιους φορείς, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ.

Συγκεκριμένα, έκανε λόγο για υπογραφή 17 αποφάσεων ανάκλησης τέτοιου είδους παραχωρήσεων συνολικής έκτασης 260,5 στρεμμάτων, εκ των οποίων 12, η πλειοψηφία, αφορούν το Νομό Δράμας (συνολική έκταση 177 στρέμματα). Τονίστηκε μάλιστα πως χαρακτηριστικό των εν λόγω περιπτώσεων είναι ότι δόθηκαν σε σκανδαλωδώς χαμηλές τιμές (π.χ. για 150 με 170 ευρώ το στρέμμα) και ότι σε καμία δεν πραγματοποιήθηκε ο σκοπός της παραχώρησης, παρότι μεσολάβησαν από 8 έως και 13 χρόνια από το έτος της παραχώρησης (περίοδος 2003-2008). Μάλιστα δεν δόθηκαν με σκοπό την αξιοποίησή τους για γεωργική χρήση αλλά για την ίδρυση ξενοδοχειακών μονάδων που δεν κατασκευάστηκαν ποτέ, χωρίς οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, και χωρίς επίσης να τηρούνται οι νόμιμες διατάξεις, διαδικασίες.

Στόχος του Υπουργείου σήμερα είναι να διαχειριστεί όλα αυτά τα ακίνητα, τον εξοπλισμό που σχετίζεται με την αγροτική παραγωγή αλλά και τη δημόσια γη που είναι κατάλληλη για αγροτική εκμετάλλευση, ο νέος οργανισμός που ιδρύθηκε με το νόμο 4384/2016 «ΟΔΙΑΓΕ» (Οργανισμός Διαχείρισης Ακινήτων, Γαιών και Εξοπλισμών Α.Ε.).

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Πότε παραχωρήθηκαν αυτές οι εκτάσεις και πώς, με ποια διαδικασία;
2. Με ποια κριτήρια είχαν παραχωρηθεί οι εκτάσεις αυτές κατά το παρελθόν;
3. Ποιες περιοχές του Νομού Δράμας συμπεριλαμβάνονται στις εκτάσεις των 12 υπό ανάκληση αποφάσεων;
4. Πώς σχεδιάζει να αξιοποιήσει αυτές τις εκτάσεις το Υπουργείο;
5. Με ποιο κριτήριο και για ποια χρήση θα γίνει η εκ νέου παραχώρηση των εκτάσεων;
Πώς θα προστατέψει τη δημόσια περιουσία το Υπουργείο; Ποιος φορέας θα επιβλέψει/εποπτεύσει τη διαδικασία παραχώρησης και τη νομιμότητά της; Πώς θα επιτευχθεί η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος; Ποιος ο ρόλος του ΟΔΙΑΓΕ;

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Χαρά Κεφαλίδου