Το έκτακτο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ομηρία
Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μπαλτά (με αρ.πρωτ.345) κατέθεσε την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου η Βουλευτής Δράμας Χαρά Κεφαλίδου, για το ζήτημα αποκατάστασης του έκτακτου προσωπικού, κυρίως στον τομέα φύλαξης Αρχαιοτήτων.

Η τακτοποίηση του εν λόγω προσωπικού, το οποίο έχει δικαιωθεί δικαστικά πρωτόδικα ή εφετειακά, με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει, θα συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση των σοβαρών ελλείψεων που παρατηρούνται στους τομείς φύλαξης και καθαριότητας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Παράλληλα, για το τρέχον έτος έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη δαπάνη για τη μισθοδοσία του, χωρίς να προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Η Βουλευτής, ρωτά τον Υπουργό για τις ενέργειες επίλυσης του θέματος τακτοποίησης αυτού του προσωπικού, πώς προτίθεται να καλύψει τις κενές οργανικές θέσεις του κλάδου των Αρχαιοφυλάκων, καθώς και ποιες είναι γενικά οι ανάγκες σε φύλακες Αρχαιοτήτων σήμερα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον
Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μπαλτά

Θέμα: “Το έκτακτο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ομηρία”.

Στο Υπουργείο υπάρχει σε εκκρεμότητα ζήτημα τακτοποίησης έκτακτου προσωπικού, κυρίως στον τομέα φύλαξης Αρχαιοτήτων, το οποίο παρότι έχει δικαιωθεί δικαστικά πρωτόδικα ή εφετειακά, βρίσκεται σε κατάσταση εργασιακής ομηρίας.

Η αποκατάσταση του εν λόγω προσωπικού, με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει, θα συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση των σοβαρών ελλείψεων που παρατηρούνται στους τομείς φύλαξης και καθαριότητας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και σε αυτόν της ασφάλειας.

Για το τρέχον έτος έχει προβλεφθεί η απαιτούμενη δαπάνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού και την αποκατάστασή του, λύνοντάς σας τα χέρια ως προς την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση που θα προκαλούταν.

Με την τακτοποίησή τους, η ανάγκη για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, το οποίο προσλαμβάνεται από το Υπουργείο, μειώνεται και ως εκ τούτου δεν θα υπάρχει επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιες οι ενέργειες του Υπουργείου:
i. για την επίλυση του θέματος τακτοποίησης αυτού του προσωπικού, που έχει δικαιωθεί δικαστικά πρωτόδικα ή εφετειακά;
ii. για την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του κλάδου των Αρχαιοφυλάκων, ώστε να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία των Μουσείων και των Αρχαιολογικών χώρων;
2. Ποιες οι ανάγκες σε φύλακες Αρχαιοτήτων σήμερα; Πώς έχουν καλυφθεί;

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Χαρά Κεφαλίδου