Χαρά Κεφαλίδου: Επιβεβλημένη η παράταση των προθεσμιών υποβολής των φακέλων Α και Β της ανοικτής πρόκλησης για το leader 2023-2027.
Κατάθεση Αναφοράς προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αναφορά κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Γεωργαντά, με θέμα την παράταση των προθεσμιών υποβολής των φακέλων Α και Β της ανοικτής πρόσκλησης για το leader 2023-2027, προκειμένου να προετοιμαστούν άρτια τα τοπικά προγράμματα και να αναδειχθούν μέσω αυτών οι πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.    

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

 Προς:   Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γεώργιο Γεωργαντά        

Θέμα: «Επιβεβλημένη η παράταση των προθεσμιών υποβολής των φακέλων Α και Β της ανοικτής πρόκλησης για το leader 2023-2027».

 Με επιστολές τους προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Ελληνικό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) LEADER/CLLD, η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε.- Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. και η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., ζητούν την παράταση των προθεσμιών υποβολής των φακέλων Α και Β της ανοικτής πρόκλησης για το leader 2023-2027, προκειμένου να προετοιμαστούν άρτια τα τοπικά προγράμματα και να αναδειχτούν μέσω αυτών οι πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Όπως επισημαίνουν, η προκήρυξη των εθνικών εκλογών, σε κρίσιμο σημείο της προετοιμασίας των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης, καταργεί την τόσο πολύτιμη για το LEADER bottom up προσέγγιση της διαμόρφωσης των τοπικών στρατηγικών, δεδομένης της ενασχόλησης Φορέων και πολιτών με τις εθνικές εκλογές, γεγονός που δυσχεραίνει τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται και είναι απαραίτητες για την ιεράρχηση των αναγκών των τοπικών προγραμμάτων, στον καθορισμό των τοπικών στρατηγικών και της συλλογής των στοιχείων.

Κατά συνέπεια, η εν λόγω παράταση θα συμβάλλει αποφασιστικά στην καλύτερη προετοιμασία κατάρτισης των νέων τοπικών προγραμμάτων, εφόσον η εν λόγω πρόσκληση συμβαίνει εν μέσω της προεκλογικής περιόδου και επηρεάζεται σημαντικά, τόσο σε επίπεδο συμμετοχής των απαιτούμενων ομάδων δυνητικών δικαιούχων στις ενέργειες διαβούλευσης όσο και στην ουσία ιεράρχησης των αναγκών και προτεραιοτήτων που πρέπει να εξυπηρετηθούν από τα τοπικά προγράμματα στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα της ποιοτικής διάστασης της εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων φάσεων και απαιτούμενων Φακέλων υποβολής.

Σας επισυνάπτω τις επιστολές τους, ζητώντας να τις λάβετε υπόψη και να προβείτε στις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημά τους, για να προετοιμαστούν άρτια τα τοπικά προγράμματα, ώστε να αναδειχθούν μέσω αυτών οι πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής παρέμβασης.

Η αναφέρουσα Βουλευτής

 Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε τις σχετικές επιστολές εδώ, εδώ και εδώ.