Χαρά Κεφαλίδου: Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα οι απόφοιτοι των Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πατρών, Πελοποννήσου, Ελληνικού Μεσογειακού, Δυτικής Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας.
Κατάθεση Ερώτησης προς τους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Αρ. Πρωτ.: 2802/21-03-2023

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά, σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα που δικαιούνται οι απόφοιτοι των Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πατρών, Πελοποννήσου, Ελληνικού Μεσογειακού, Δυτικής Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, και η Κυβέρνηση δεν τους αναγνωρίζει.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:   Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

              Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά

 Θέμα: «Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα οι απόφοιτοι των Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης των Πανεπιστημίων Ιωαννίνων, Θεσσαλίας, Πατρών, Πελοποννήσου, Ελληνικού Μεσογειακού, Δυτικής Μακεδονίας και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας».

Σε απόγνωση βρίσκονται χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτοι Γεωπονικών Σχολών που η κυβέρνηση δεν τους αναγνωρίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα που δικαιούνται.

Σύμφωνα με επιστολές και δημοσιεύματα στον τύπο φοιτητικών συλλόγων, Προέδρων των Τμημάτων των Σχολών Γεωπονικών Επιστημών και τις πολλαπλές διαμαρτυρίες των αποφοίτων τους, που δικαίως διαμαρτύρονται, γιατί παρότι απόφοιτοι των Γεωπονικών Τμημάτων 5ετούς φοίτησης δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα Π. Ε. Γεωπόνου στα κάτωθι Πανεπιστημιακά Τμήματα:

  1. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας,
  2. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας,  Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας,
  3. Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών: Τμήμα Γεωπονίας,
  4. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας,
  5. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
  6. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,
  7. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας.

Τα Τμήματα αυτά, που μετεξελίχθηκαν σε πενταετή με τους Νόμους 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, αποκτώντας νέα προγράμματα σπουδών Πανεπιστημιακού Επιπέδου, κατατεθειμένα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), δέχθηκαν τους πρώτους εισακτέους το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Σε αυτά τα Γεωπονικά Τμήματα υλοποιούνται σύγχρονα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Γεωπονίας, το οποίο ισοδυναμεί με ενιαίο και αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master), ενώ λειτουργούν ήδη και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με πλήθος φοιτητών και εκπονούνται Διδακτορικές Διατριβές.

Επειδή τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών καθορίστηκαν από το ΥΠΑΑΤ για πρώτη φορά με το Π. Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α/29-12-2000) «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού» (Α’ 297), ενώ με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014 (Α’ 114) τροποποιήθηκε το παραπάνω άρθρο του Π. Δ. το 2014 και καθορίστηκε η προέλευση των συγκεκριμένων πτυχιούχων/δικαιούχων. Με βάση τα παραπάνω, η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωπόνου επιτρέπεται μόνο στους πτυχιούχους Γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής του άρθρου 41 του Ν. 4262/2014, όμως τα ανωτέρω Τμήματα, όπως και τα υπόλοιπα νέα Γεωπονικά Τμήματα, που προήλθαν από τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ της χώρας με τα Πανεπιστήμια, όλα τα τότε τμήματα Τεχνολόγων Γεωπόνων, μετεξελίχθηκαν σε 5ετή σύγχρονα Τμήματα Γεωπονίας σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, με αποτέλεσμα η παλαιότερη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Π. Δ. 344/2000 – (ΦΕΚ 297/Α/29-12-2000), να μη συμπεριλαμβάνει αυτά τα Πανεπιστημιακά Τμήματα στο άρθρο 41 του ν. 4262/2014 και έκτοτε δεν υπήρξε η απαραίτητη και αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.

Επειδή οι απόφοιτοι των τμημάτων Γεωπονίας που ιδρύθηκαν μετά το 2014, παραμένουν σε ομηρία χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα Π. Ε. Γεωπόνου και δεν μπορούν να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), να εκδώσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να εργαστούν στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στερούμενοι τη δυνατότητα αξιοκρατικής και ισότιμης διεκδίκησης θέσεων μέσω διαγωνισμών και προκηρύξεων του δημοσίου. Αδυνατούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε θέση αφορά το πτυχίο τους ως Π. Ε. Γεωπόνοι/Γεωτεχνικοί, στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, όπως π.χ. ως εκτιμητές ζημιών στον ΕΛΓΑ.

Επαγγελματικά δικαιώματα, που δικαιωματικά θα έπρεπε να τους παρέχονται από την Πολιτεία, και αντ’ αυτού υφίστανται επαγγελματική ανισότητα και κοινωνικό αποκλεισμό.

Επειδή οι πτυχιούχοι των ως άνω Τμημάτων Γεωπονίας (συνολικά 17 Γεωτεχνικά Τμήματα) θα αποκτούν Πτυχία (Διπλώματα επιπέδου Master πλέον) από τον Μάρτιο του 2023, χωρίς κανένα απολύτως αντίκρισμα.

Επειδή το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με σχετικές επιστολές προς τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη επιτάχυνσης και άμεσης ολοκλήρωσης των παραπάνω νομοθετικών ρυθμίσεων, δεδομένου ότι έχει ήδη γίνει δέκτης αιτήσεων εγγραφής σε αυτό ως Μελών των Διπλωματούχων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων που ιδρύθηκαν μεταγενέστερα της υπάρχουσας σχετικής νομοθεσίας.

Μετά τα ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την κατάθεση της αναγκαίας νομοθετικής ρύθμισης, που θα τροποποιεί την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π. Δ. 344/2000 (Α΄ 297), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114), ώστε να συμπεριληφθούν όλα τα ανωτέρω Γεωπονικά Τμήματα και να κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα Π. Ε. Γεωπόνου στους αποφοίτους τους και να μπορούν να εγγραφούν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.;
  2. Είναι στις προθέσεις σας να δώσετε συνολική λύση στο χρόνιο πρόβλημα και δίκαιο αίτημα των φοιτητών και των γονέων τους, και να επεκτείνετε με τη νομοθετική αυτή ρύθμιση το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του Π. Ε. Γεωπόνου στους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Γεωπονικής Κατεύθυνσης, τα οποία ιδρύθηκαν μετά το 2014 και λειτουργούν σήμερα στα Πανεπιστήμια της χώρας μας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χαρά Κεφαλίδου

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Βασίλης Κεγκέρογλου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του www.pasok.gr.