Χαρά Κεφαλίδου: Την απόσυρση του νομοσχεδίου Υ.Π.ΕΝ. για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ζητά η Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας
Κατάθεση Αναφοράς προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Εσωτερικών, Αρ. Πρωτ.: 1497/15-03-2023

Αναφορά κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα και Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη, με αφορμή την απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας, την Ανακοίνωση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., την Ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Δ.Ε.Υ.Α. και τη θέση της Κ.Ε.Δ.Ε., όπου ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αποβλήτων και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής», προκειμένου να προστατευτούν οι καταναλωτές και να παραμείνει σε δημόσια διαχείριση το αγαθό του νερού, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:    Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα

              Τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη

Θέμα: «Την απόσυρση του νομοσχεδίου Υ.Π.ΕΝ. για την Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ζητά η Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας»

Στις 3 Μαρτίου 2023 στη Δράμα συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση  το Διοικητικό  Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Δράμας (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.), με Έκτακτο Θέμα την ενημέρωση και λήψη απόφασης για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αποβλήτων και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής».

Με ομόφωνη απόφαση υπ’ αριθμόν 81, το Δ.Σ της ΔΕΥΑΔ συντάσσεται με τις θέσεις που κατατέθηκαν από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και την Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), καθώς και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΠΟΕ ΔΕΥΑ) για την απόσυρση του σχεδίου νόμου.

Με ανακοίνωσή της η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει ότι η σχεδιαζόμενη αυτή ρύθμιση αποτελεί μία πολύ αρνητική θεσμική εξέλιξη για τον τομέα παροχής υπηρεσιών ύδατος συνεπώς και για τις Δ.Ε.Υ.Α., επειδή η υπαγωγή των υπηρεσιών ύδατος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Αποβλήτων και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.) δεν συνάδει με την υφιστάμενη κατάσταση του τομέα υπηρεσιών ύδατος της χώρας μας, αφού στον τομέα αυτόν δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πεδίο, δεν υπάρχει αγορά, όπως στην περίπτωση της ενέργειας, την οποία πρέπει να εποπτεύσει, να ελέγξει και να ρυθμίσει μια Ρυθμιστική Αρχή, προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο, και να προστατευθούν οι καταναλωτές.

Επειδή σε ό,τι αφορά στις Δ.Ε.Υ.Α., πρόκειται για κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές δημοτικές επιχειρήσεις που δρουν μονοπωλιακά στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, δηλαδή στον οικείο Δήμο σύμφωνα με το θεσμικό τους πλαίσιο (ν. 1069/80), όπως αυτό ισχύει σήμερα. Για το θέμα αυτό υπάρχει και πρόσφατη νομολογία, η Απόφαση 5/2022 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Επειδή για τους ανωτέρω λόγους δημιουργείται έντονη ανησυχία, αλλά και η υποψία ότι με τη θέσπιση της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. σχεδιάζονται παρεμβάσεις στον τομέα υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση των Δ.Ε.Υ.Α. και μάλιστα σε αντίθεση με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ υπέρ της δημόσιας διαχείρισης του νερού (190/2022, 191/2022 της Ολομέλειας και 1886/2022 του Δ’ τμήματος του ΣτΕ).

Επειδή οι Δ.Ε.Υ.Α., σύμφωνα με τον ν. 1069/80, όπως ισχύει σήμερα, είναι δημοτικές επιχειρήσεις, ιδρύονται από τους Δήμους, ανήκουν στους Δήμους και βρίσκονται σε εξάρτηση από αυτούς. Επομένως οι Δήμοι είναι αποκλειστικά αρμόδιοι να αποφασίσουν για την ύπαρξη και την λειτουργία τους.

Επειδή με τρόπο τελείως αντιθεσμικό το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδόν απουσιάζει από το νομοσχέδιο, ενώ αυτό είναι το καθ΄ ύλην αρμόδιο για τις Δ.Ε.Υ.Α., αφού οι Δ.Ε.Υ.Α. είναι επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ανήκουν στις τοπικές κοινωνίες.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. θεωρεί ότι αντί της θέσπισης Ρ.Α.Α.Ε. θα μπορούσε να ενισχυθεί και να αναβαθμισθεί η υφιστάμενη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να επιτελέσει αποτελεσματικά το έργο για το οποίο συστάθηκε, δηλαδή να συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων στη χώρα μας και σε μια σύγχρονη υδατική διακυβέρνηση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ε.Δ.Ε.Υ.Α., όπως εξάλλου και η Κ.Ε.Δ.Ε., ζητούν να αποσυρθεί άμεσα το νομοσχέδιο για τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Σας επισυνάπτονται η απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας, η Ανακοίνωση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α., η Ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Δ.Ε.Υ.Α. και η θέση της Κ.Ε.Δ.Ε. που ζητούν την απόσυρση του ανωτέρω νομοσχεδίου και ζητώ να τις λάβετε σοβαρά υπόψη και να προβείτε στις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να προστατευτούν οι καταναλωτές και να παραμείνει σε δημόσια διαχείριση το αγαθό του νερού, σύμφωνα και με τις αποφάσεις του ΣτΕ.

Η αναφέρουσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την απόφαση της Δ.Ε.Υ.Α. Δράμας εδώ, την Ανακοίνωση της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. εδώ, την Ανακοίνωση της Π.Ο.Ε.-Δ.Ε.Υ.Α. εδώ και τη θέση της Κ.Ε.Δ.Ε. εδώ.

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ.