Χαρά Κεφαλίδου: Προβλήματα ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου.
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Αρ. Πρωτ. : 2422/22-02-2023

Η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σε συνέχεια της συνάντησης του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο και εκπροσώπους της ελληνικής κοινότητας στην Κωνσταντινούπολη τον Ιανουάριο, κατέθεσε Ερώτηση μαζί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ομογενειακών σχολείων στην Κωνσταντινούπολη και την Ίμβρο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Προβλήματα ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου»

Τα ομογενειακά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη και την Ίμβρο αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα, τα οποία ετέθησαν υπόψιν του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατά την επίσκεψή του εκεί, για την εορτή των Θεοφανίων.

Το πιο σοβαρό πρόβλημα αφορά στο ζήτημα των απολυτηρίων για τους Έλληνες αποφοίτους των σχολείων αυτών και την ανάγκη ρύθμισης του θέματος με αναδρομική ισχύ.

Στο Άρθρο 16 του νόμου 4713/2020 «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις», που αφορά στα ζητήματα «των ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Ίμβρου», η παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206) τροποποιήθηκε ως εξής : «6. Τα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται στους μαθητές ελληνικής υπηκοότητας από τα ομογενειακά σχολεία Κωνσταντινούπολης και το Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ίμβρου από την έναρξη λειτουργίας τους, με τα οποία βεβαιώνεται η περάτωση σπουδών σε αυτά, είναι ισότιμα προς τα απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου της ημεδαπής».

Για τον λόγο αυτόν ζητείται να μπορούν οι μαθητές είτε αυτόματα μετά τη φοίτησή τους στα ομογενειακά σχολεία είτε μετά από κάποιου είδους εξετάσεις, να λαμβάνουν κανονικό ελληνικό απολυτήριο Λυκείου.

Ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και του Ελληνικού Γυμνασίου-Λυκείου Ίμβρου, είναι η έγκαιρη ανακοίνωση των ονομάτων των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην Τουρκία, διότι αυτοί διέπονται από το ειδικό καθεστώς που ορίζουν τα μορφωτικά πρωτόκολλα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες έως ότου δοθεί η άδεια να εργαστούν στα ομογενειακά σχολεία. Η τυχόν καθυστέρηση εισόδου στα σχολεία δημιουργεί και περαιτέρω σοβαρό ζήτημα στην έκδοση άδειας παραμονής τους στη χώρα.

Επίσης, ζητείται να διερευνηθεί από το Υπουργείο Παιδείας το περιθώριο ενίσχυσης των σχολικών υποδομών και κυρίως των εργαστηρίων τους.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να ισχύσει αναδρομικά η ρύθμιση του άρθρου 16 του νόμου 4713/2020, που ορίζει ότι: «τα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται στους μαθητές ελληνικής υπηκοότητας από τα ομογενειακά σχολεία Κωνσταντινούπολης και το Ελληνικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ίμβρου είναι ισότιμα προς τα απολυτήρια Γυμνασίου και Λυκείου της ημεδαπής», όπως ζητείται;
  2. Η λήψη απολυτηρίου των αποφοίτων των ομογενειακών σχολείων Κωνσταντινούπολης και Ίμβρου με το Ελληνικό απολυτήριο Γυμνασίου και Λυκείου θα τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Τουρκία ή και στις χώρες της ΕΕ;
  3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να γίνεται έγκαιρα η απόσπαση των εκπαιδευτικών στην Τουρκία, διότι αυτοί διέπονται από ειδικό καθεστώς και απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες έως ότου δοθεί η άδεια να εργαστούν στα ομογενειακά σχολεία και η καθυστέρηση εισόδου στα σχολεία δημιουργεί ζήτημα για την άδεια παραμονής τους στη χώρα;
  4. Προτίθεστε να εξετάσετε την ουσιαστική περαιτέρω ενίσχυση των σχολικών υποδομών και των εργαστηρίων των σχολείων που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαρά Κεφαλίδου

Μιχάλης Κατρίνης

Ευαγγελία Λιακούλη

Γεώργιος Αρβανιτίδης

Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης

Νάντια Γιαννακοπούλου

Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου

Ιλχάν Αχμέτ

Χρήστος Γκόκας

Γεώργιος Καμίνης

Χαράλαμπος Καστανίδης

Βασίλειος Κεγκέρογλου

Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Δημήτριος Κωνσταντόπουλος

Ανδρέας Λοβέρδος

Γεώργιος Μουλκιώτης

Μπουρχάν Μπαράν

Δημήτριος Μπιάγκης

Απόστολος Πάνας

Γεώργιος Παπανδρέου

Ανδρέας Πουλάς

Γεώργιος Φραγγίδης

Μπορείτε να δείτε την σχετική ανάρτηση στο www.pasok.gr.