Χαρά Κεφαλίδου: Επέκταση του δικαιώματος εξαγοράς κατεχομένων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου σε παραμεθόριες περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα
Κατάθεση Τροπολογίας στη Βουλή με Αρ. Πρωτ.: 1612/234/21-02-2023

Η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας, κατέθεσε μαζί με βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής,  Τροπολογία  με θέμα: «Επέκταση του δικαιώματος εξαγοράς κατεχομένων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου σε παραμεθόριες περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα»  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 1612/234/21-02-2023

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ρυθμίσεις για την εξαγορά κατεχομένων
ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας,
λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Θέμα: «Επέκταση του δικαιώματος εξαγοράς κατεχομένων της ιδιωτικής περιουσίας του
Δημοσίου σε παραμεθόριες περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα»

Αιτιολογική Έκθεση

Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται η επίλυση ενός διαχρονικού κοινωνικού προβλήματος που
αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κατεχομένων δημόσιων ακινήτων του Υπουργείου
Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό, εξυπηρετούνται σκοποί δημοσίου συμφέροντος, όπως η
οριστική διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ιδιωτικής περιουσίας του
Δημοσίου και η αποκατάσταση προσώπων που διατηρούν στα ακίνητα αυτά την κατοικία
τους ή τον τόπο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Ωστόσο ύψιστος
σκοπός δημόσιου συμφέροντος είναι και η ενίσχυση των πληθυσμών ειδικά σε
παραμεθόριες περιοχές όπου υπάρχει ταχεία συρρίκνωση του πληθυσμού όπως
αποτυπώνεται από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 που διενεργήθηκε η
Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Για αυτό τον λόγο με την προτεινόμενη τροπολογία προκρίνεται η συμπερίληψη στο πεδίο
εφαρμογής του νομοσχεδίου και η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία πολιτών που βρίσκεται
σε «παραμεθόριες περιοχές ειδικού δημογραφικού ενδιαφέροντος» ήτοι σε
χαρακτηρίζονται στοιχεία έντονου δημογραφικού μαρασμού. Ο καθορισμός αυτών των
περιοχών θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βασιζόμενη στα ευρήματα της
Απογραφής.

Τροπολογία – Προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Ρυθμίσεις για την εξαγορά
κατεχομένων ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, ακινήτων του Ταμείου
Εθνικής Άμυνας, λοιπές διατάξεις για την ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

Άρθρο μόνο
Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων για την εξαγορά κατεχομένων
ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου σε περίπτωση που αυτά βρίσκονται σε
περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα και ειδικά αν είναι
παραμεθόριες.
1. Στο άρθρο 3 του σχεδίου νόμου προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως εξής:
«ιδ. «παραμεθόριες περιοχές ειδικού δημογραφικού ενδιαφέροντος»: ονομάζονται οι
παραμεθόριες περιοχές που χαρακτηρίζονται στοιχεία έντονου δημογραφικού μαρασμού
που ορίζονται με την Υπουργική Απόφαση της παρ.8 του άρθρου 19.».
2. Η περίπτωση βα στην παράγραφο 1 του του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου αντικαθίσταται
ως εξής:
«βα) βρίσκεται η κύρια κατοικία του, η οποία καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου ή
της οικογένειάς του, ή βρίσκεται η πρώτη δευτερεύουσα κατοικία σε περίπτωση που αυτή
εμπίπτει στα όρια «παραμεθόριας περιοχής ειδικού δημογραφικού ενδιαφέροντος», η
οποία καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες του ιδίου ή της οικογένειάς του, ή».
3. Στο άρθρο 19 του σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι «παραμεθόριες περιοχές ειδικού
δημογραφικού ενδιαφέροντος».

Οι προτείνοντες βουλευτές
Χαρά Κεφαλίδου
Γεώργιος Αρβανιτίδης
Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης
Αντωνία (Τόνια) Αντωνίου
Ανδρέας Λοβέρδος
Ιλχάν Αχμέτ
Μπουρχάν Μπαράν

Μπορείτε να δείτε την Τροπολογία όπως κατατέθηκε στη Βουλή εδώ.