Χαρά Κεφαλίδου: Αστοχίες στην πληρωμή του Μέτρου 22 στους δικαιούχους κτηνοτρόφους της ΑΜΘ.
Κατάθεση Αναφοράς προς τους κ.κ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομικών, Αρ. Πρωτ.:1238/15-02-2023

Αναφορά κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά και Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα, με αφορμή επιστολή των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της ΑΜΘ, με την οποία διαμαρτύρονται για τα προβλήματα και τις αστοχίες που παρατηρήθηκαν μετά την ανακοίνωση των δικαιούχων και των απορριπτέων του μέτρου 22, που έχει ως στόχο την ενίσχυση των κτηνοτρόφων, λόγω της μεγάλης και παρατεταμένης αύξησης της τιμής των ζωοτροφών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:   Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γ. Γεωργαντά

               Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χ. Σταϊκούρα

Θέμα: «Αστοχίες στην πληρωμή του Μέτρου 22 στους δικαιούχους κτηνοτρόφους της ΑΜΘ»

Σε επιστολή των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της ΑΜΘ προς τον αρμόδιο Υπουργό, που δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο της Δράμας, γίνεται αναφορά στα προβλήματα και τις αστοχίες που παρατηρήθηκαν μετά την ανακοίνωση των δικαιούχων και των απορριπτέων του μέτρου 22, που έχει ως στόχο την ενίσχυση των κτηνοτρόφων, λόγω της μεγάλης και παρατεταμένης αύξησης της τιμής των ζωοτροφών.

Όπως επισημαίνουν οι κτηνοτρόφοι, αρχικά διαπιστώθηκαν προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην επιλεξιμότητα πολλών συναδέλφων τους, οι οποίοι από πραγματικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης, βάσει της σχετικής ΚΥΑ, παρουσιάστηκαν ως απορριπτέοι.

Τα προβλήματα, όπως τονίζουν, προέκυψαν αφενός από το συνολικό ποσό ενίσχυσης που εγκρίθηκε – μικρό σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος και του αριθμού των πληγέντων κτηνοτρόφων που προσπαθεί να καλύψει – και αφετέρου από τον άδικο τρόπο κατανομής των ποσών ενίσχυσης σε κλίμακες αριθμού ζώων και όχι ανά ζώο.

Επίσης, δεν ελήφθησαν υπόψη – ή αυτό έγινε με τρόπο αποσπασματικό – σημαντικοί παράμετροι όπως η πραγματική μορφή της κάθε εκτροφής, το είδος και  η παραγωγική κατεύθυνση των ζώων, η περιοχή που εδρεύει η εκτροφή, οι νεοεισερχόμενοι στην κτηνοτροφία και η ανωτέρα βία σε σχέση με τον εκτροφέα και το ζωικό κεφάλαιο.

Όμως, όπως καταγγέλλουν, μετά τη δεύτερη επεξεργασία, που πραγματοποιήθηκε στις 30/01/2023, απορρίφθηκαν από την ενίσχυση ακόμα κάποιοι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κατά την πρώτη διαλογή ήταν δικαιούχοι, με το αιτιολογικό της μη πολλαπλής συμμόρφωσής τους το 2021, όπως ενημερώθηκαν.

Τελικά, η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε καθυστερημένα, με μεγάλα προβλήματα και με μειωμένους δικαιούχους του μέτρου 22. Επίσης, λόγω της λήξης της περιόδου ενστάσεων, πριν τον επανέλεγχο, οι κτηνοτρόφοι αυτοί δεν είχαν τη δυνατότητα  ένστασης και οι ενστάσεις κτηνοτρόφων που από την αρχή ήταν απορριπτέοι, δεν έγιναν δεκτές και δεν πληρώθηκαν.

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, όπως τονίζουν οι κτηνοτρόφοι της ΑΜΘ, είναι, κτηνοτρόφοι που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, που το Υπουργείο έθεσε για την πληρωμή τους, να βρίσκονται σε αδιέξοδο και να μην μπορούν να βρουν το δίκιο τους, επειδή το σύστημα έχει αστοχίες.

Σας επισυνάπτω τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, ζητώντας να τα λάβετε υπόψη και να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα των κτηνοτροφικών συλλόγων ΑΜΘ.

Η αναφέρουσα βουλευτής

 Χαρά Κεφαλίδου                 

Μπορείτε να δείτε:

Τα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο της Δράμας εδώ και εδώ.

Την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών εδώ.