Χαρά Κεφαλίδου: Αποκλεισμός μαθητών από την αξιολόγηση για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
Κατάθεση Αναφοράς προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, Αρ. Πρωτ.:1185/10-02-2023

Αναφορά κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, με αφορμή την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Χολαργού, με την οποία διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό έκδοσης αξιολογικής έκθεσης για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου του σχολείου τους, εξαιτίας της καθυστερημένης γνωστοποίησης του νέου νομοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:  Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Αποκλεισμός μαθητών από την αξιολόγηση για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες»

Με επιστολή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Χολαργού προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, διαμαρτύρεται για τον αποκλεισμό έκδοσης αξιολογικής έκθεσης για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες μαθητών της Β΄ και Γ΄ Λυκείου του σχολείου τους, εξαιτίας της καθυστερημένης γνωστοποίησης του νέου νομοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, ο νέος νόμος (ν. 4823/3-8-2021, ΦΕΚ 136/Α/3-8-2021) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», αρ. 53 Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3699/2008), δεν γνωστοποιήθηκε εγκαίρως από το ΥΠΑΙΘ ούτε στους διευθυντές των σχολείων ούτε στις Ενώσεις Γονέων και Κηδεμόνων. Η ενημέρωση έγινε εκ των υστέρων, με Εγκύκλιο η οποία εκδόθηκε στις 21-9-2022 και κοινοποιήθηκε ηλεκτρονικά στα σχολεία στις 5-10-2022, στην οποία οριζόταν ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης σχετικής αίτησης στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., από τυχόν ενδιαφερόμενους γονείς, η 31η-08-2022, δηλαδή κοινοποιήθηκε όταν η προθεσμία είχε πια λήξει. Εξαιτίας της καθυστερημένης αυτής ενημέρωσης, τυχόν μαθητές που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, δεν υπέβαλαν έγκαιρα αίτηση αξιολόγησής τους με αποτέλεσμα να χάσουν το δικαίωμα εξέτασής τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, έχοντας την ίδια αφετηρία με τους συμμαθητές τους.

Στο εν λόγω σχολείο υπάρχουν δύο μαθητές, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αξιολόγησης στο 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β΄ Αθήνας στις 21-9-2022 και 28-9-202, ο ένας εκ των οποίων διαθέτει και σχετική γνωμάτευση από το Γ. Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία», που δεν αρκεί όμως για τις εξετάσεις.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Χολαργού ζήτησε τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, καταθέτοντας σχετικό αίτημα, προκειμένου με τη βοήθειά του να πετύχουν την άρση της αδικίας σε βάρος των μαθητών του, το οποίο έγινε αποδεκτό από το Δημοτικό Συμβούλιο, εκδόθηκε σχετικό ψήφισμα (αρ. απόφασης 125/2022) και διαβιβάστηκε στους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου που διέπουν τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και δη την Αρχή της Χρηστής Διοίκησης και την Αρχή της Προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου απέναντι στη διοίκηση, η Διοίκηση και συγκεκριμένα το ΥΠΑΙΘ δεν μπορεί αιφνιδιαστικά και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση για την τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, να φέρει τους γονείς προ τετελεσμένων γεγονότων και να μην τους επιτρέπει να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά τους.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή τους, δεν υπήρξε ικανός χρόνος ως τη λήξη της προθεσμίας για την ενημέρωση της σχολικής κοινότητας, όπως ισχυρίζεται το ΥΠΑΙΘ, αφού δεν ενημέρωσε ποτέ τα σχολεία και τους γονείς για τις αλλαγές που επέφερε το άρθρο 53 του ν. 4823/2021, παρά μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας και έφερε προ τετελεσμένου γονείς και μαθητές με την εγκύκλιό του και ειδικότερα μαθήτρια που φοιτά στ Γ΄ Λυκείου, η οποία θα κληθεί να συμμετέχει στις Πανελλήνιες 2022-2023.

Σας επισυνάπτω την επιστολή των Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Χολαργού και το με αρ. απόφασης 125/2022 ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ζητώντας να τα λάβετε υπόψη και να προβείτε στις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να αποκατασταθεί εγκαίρως η αδικία και να δοθεί το δικαίωμα στους δύο μαθητές του εν λόγω Λυκείου, αλλά και στους τυχόν άλλους ανά την Επικράτεια, να υποβάλλουν αίτηση προς τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την αξιολόγησή τους, εφόσον αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες ειδικού τύπου.

Η αναφέρουσα βουλευτής

 Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε την επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Χολαργού εδώ και το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού εδώ.

Μπορείτε να δείτε την Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ.