Χαρά Κεφαλίδου: Προβληματισμός για την υποβάθμιση των ΤΕ Μηχανικών του Δημόσιου Τομέα.
Κατάθεση Ερώτησης προς τους κ. κ. Υπουργούς Εσωτερικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υποδομών & Μεταφορών και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Αρ. Πρωτ.: 1936/24-01-2023

Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων μαζί με βουλευτές της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη, Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως, Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη, σχετικά με το μείζον ζήτημα της μετονομασίας του κλάδου ΤΕ «Μηχανικών» σε κλάδο ΤΕ «Τεχνολογικών Εφαρμογών» και τα ερωτήματα που εγείρει η μετονομασία αυτή, αφενός ως προς την μεθοδολογία και την ακριβή αιτιολόγηση των λόγων βάσει των οποίων προκρίθηκε και αφετέρου για τις συνέπειες που δύναται να επιφέρει στα εργασιακά δεδομένα και δικαιώματα σε χιλιάδες Δημοσίους Υπαλλήλους του κλάδου ΤΕ Μηχανικών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

– Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη

– Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως

– Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή

– Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη

Θέμα: «Προβληματισμός για την υποβάθμιση των ΤΕ Μηχανικών του Δημόσιου Τομέα»

Αναστάτωση επικρατεί στους χιλιάδες Δημοσίους Υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Μηχανικών, μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 85/2022, ήτοι του νέου “Προσοντολογίου – Κλαδολογίου”.

Στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήσαμε την 23η Ιανουαρίου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.), αναδείχθηκε, μεταξύ άλλων, το μείζον ζήτημα της μετονομασίας του κλάδου ΤΕ «Μηχανικών» σε κλάδο ΤΕ «Τεχνολογικών Εφαρμογών». Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων χαρακτηρίζουν την επαναφορά της ονομασίας, που είχε ο κλάδος πριν είκοσι χρόνια, «αυθαίρετη και αναιτιολόγητη, ουσιαστικά μειωτική και προσβλητική», τονίζοντας ότι «αποτελεί ζήτημα ταυτότητας για τον κλάδο και απειλή για την εξειδικευμένη εργασία τους στο Δημόσιο».

Η μετονομασία εγείρει σειρά ερωτημάτων, αφενός μεν ως προς την μεθοδολογία και την ακριβή αιτιολόγηση των λόγων βάσει των οποίων προκρίθηκε, αφετέρου για τις συνέπειες που δύναται να επιφέρει στα εργασιακά δεδομένα και δικαιώματα των Υπαλλήλων, όπως –ενδεικτικά- αναφορικά με τα καθήκοντα που θα ασκούν, τις οργανικές μονάδες όπου θα μπορεί να μετακινούνται, το  δικαίωμα υπογραφής σειράς κατηγοριών διοικητικών πράξεων, την ανάληψη θέσεων ευθύνης ή ενδεχομένως το μισθολογικό καθεστώς τους.

Επιπροσθέτως, προβληματισμός γεννάται και για τη συνάφεια της νέας ονομασίας του κλάδου, με τους οριζόμενους κλάδους στην αριθμ. 2Γ/2022 Πρόσκληση/Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό σε πίνακα βαθμολογίας, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021 (πρώτο στάδιο).

Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου ΤΕ Μηχανικών επιτελούν καθημερινά έργο καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προσφέροντας με τις γνώσεις και την εμπειρία τους στην άσκηση κρίσιμων αρμοδιοτήτων.

Δεδομένου ότι γενικότερα οι Μηχανικοί στο Δημόσιο Τομέα βρίσκονται αντιμέτωποι με πληθώρα αδιεξόδων, όπως -για παράδειγμα- οι Μηχανικοί στις Δημοτικές Υπηρεσίες Δόμησης, με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., την Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και την Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. να έχουν κηρύξει απεργία – αποχή στις Υ.ΔΟΜ. από τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023, θέτοντας σειρά δίκαιων αιτημάτων, τα οποία η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής έχουμε επανειλημμένως αναδείξει σε σειρά κοινοβουλευτικών και δημόσιων παρεμβάσεών μας.

Δεδομένου ότι ο σεβασμός και η διαβούλευση με τους εργαζομένους, με την αποφυγή αιφνιδιασμών και πρακτικών τύπου “αποφασίζομεν και διατάσσομεν”, αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή και αποτελεσματική επεξεργασία και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Βάσει ποιας μεθοδολογίας, τεκμηρίωσης και αιτιολογίας, προκρίνατε τη μετονομασία του κλάδου ΤΕ «Μηχανικών» σε κλάδο ΤΕ «Τεχνολογικών Εφαρμογών», με το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022;
  • Προηγήθηκε διαβούλευση με τους συναρμόδιους θεσμικούς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πριν προχωρήσετε στην εν λόγω αλλαγή; Εάν ναι, με ποιους ακριβώς και ποια ήταν η γνώμη εκάστου Φορέα για την αλλαγή ονομασίας του κλάδου;
  • Ποιες συγκεκριμένες συνέπειες επιφέρει η ανωτέρω μετονομασία στο εργασιακό καθεστώς και στα πάσης φύσεως δικαιώματα των Υπαλλήλων του εν λόγω κλάδου;
  • Ποια η σχέση του περιεχομένου του Π.Δ. με την εν εξελίξει αριθμ. 2Γ/2022Πρόσκληση/Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, ως προς τον κλάδο ΤΕ Μηχανικών;
  • Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την άρση της αγωνίας που ευλόγως διακατέχει χιλιάδες Υπαλλήλους ΤΕ Μηχανικών;
  • Προτίθεστε να ανακαλέσετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση του Π.Δ.;
  • Ποιο είναι το σχέδιο της Κυβέρνησης, γενικότερα για τη στήριξη και αναβάθμιση των Μηχανικών του Δημόσιου Τομέα, ώστε να μπορούν επιτέλους να ασκούν τα σημαντικά καθήκοντά τους ακώλυτα και σε σύγχρονες εργασιακές συνθήκες αξιοπρέπειας;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Λιακούλη Ευαγγελία

Γκόκας Χρήστος

Κεφαλίδου Χαρά

Μουλκιώτης  Γεώργιος

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων εδώ και του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ.