Χαρά Κεφαλίδου: Καταστρατήγηση του δικαιώματος της δωρεάν σίτισης φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Κατάθεση Αναφοράς προς τους Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών, Αρ. Πρωτ.: 1036/24-01-2023

Αναφορά κατέθεσε σήμερα, Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως και Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, με αφορμή διαμαρτυρίες γονέων φοιτητών που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σχετικά με την καταστρατήγηση του δικαιώματος της δωρεάν σίτισης φοιτητών.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:   Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

              Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Θέμα: «Καταστρατήγηση του δικαιώματος της δωρεάν σίτισης φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας».

Ζήτημα καταστρατήγησης του δικαιώματος της δωρεάν σίτισης στα ελληνικά πανεπιστήμια θέτουν γονείς φοιτητών που φοιτούν στο  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Σύμφωνα με επιστολή τους, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, δωρεάν σίτιση δικαιούνται 4.000 φοιτητές περίπου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/2012, (ΦΕΚ 1965/B/18-6-2012), στην οποία ορίζονται οι όροι, οι  προϋποθέσεις και τα εισοδηματικά κριτήρια των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Όμως, όπως τονίζεται, παρόλη τη βούληση του νομοθέτη,  μόνο 1.911 φοιτητές από τους παραπάνω θα ευεργετηθούν από τις προβλέψεις του σχετικού ΦΕΚ, αφού ΔΕΝ επαρκεί η χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας, που το ύψος της ανέρχεται σε 1.079.000 ευρώ (ήτοι 1,79 ευρώ ημερησίως για τους 1.911 φοιτητές).

Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πολιτικής είναι το γεγονός ότι 2.100 φοιτητές, ενώ πληρούν τα κριτήρια, δεν σιτίζονται δωρεάν κι οι οικογένειες τους επιβαρύνονται 110 ευρώ μηνιαίως. δηλαδή 1.100 ευρώ ετησίως ( πολύ περισσότερο δηλαδή από το μέσο μηνιαίο μισθό) αν επιθυμούν να τρώνε στο φοιτητικό εστιατόριο.

Επίσης, ένα ακόμα παράδοξο είναι ότι με τα κριτήρια επιλογής οι περισσότεροι από τους 1.911 θα σιτίζονται δωρεάν για τέσσερα χρόνια, ενώ οι υπόλοιποι 2.100 δεν θα ωφεληθούν ποτέ κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους θητείας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, στο άρθρο 4 παρ. 1 αναφέρεται ότι: «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» και στο άρθρο 16 παρ. 4: «Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια».

Όμως, στην περίπτωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι διατάξεις αυτές καταστρατηγούνται εφόσον μόνο οι 1.911 φοιτητές έχουν δικαίωμα στη δωρεάν σίτιση ενώ οι 2.100  όχι.

Σας επισυνάπτω τη σχετική επιστολή ζητώντας να τη λάβετε υπόψη και να προβείτε στις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να τύχουν της ευεργετικής διάταξης του νόμου στο δικαίωμα της δωρεάν σίτισης όλοι οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η αναφέρουσα βουλευτής

 Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε:

Τη σχετική επιστολή γονέων εδώ.

Την απάντηση τουΥπουργείου Οικονομικών εδώ.