Χαρά Κεφαλίδου: Αδικαιολόγητος και άδικος αποκλεισμός της Δόξας Σιταγρών της ΕΠΣ Δράμας από τα ενεργά μέλη στο Μητρώο 2022.
Κατάθεση Ερώτησης προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Αρ. Πρωτ.: 1787/19-01-2023

Ερώτηση κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη (υπ΄όψιν  Υφυπουργού κ. Λευτέρη Αυγενάκη), με θέμα τον αδικαιολόγητο και άδικο αποκλεισμό της Δόξας Σιταγρών της ΕΠΣ Δράμας από τα ενεργά μέλη στο Μητρώο 2022.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς:  Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη

              Υπ΄όψιν: Υφυπουργού κ. Λευτέρη Αυγενάκη

 Θέμα: «Αδικαιολόγητος και άδικος αποκλεισμός της Δόξας Σιταγρών της ΕΠΣ Δράμας από τα ενεργά μέλη στο Μητρώο 2022».

 Με το άρθρο 142 του νόμου 4714/2020 «Ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων – Καταβολή ποσού οικονομικής ενίσχυσης στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία», θεσπίστηκε το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι: «Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται ηλεκτρονικό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)».

Στη συνέχεια, με την Υπουργική Απόφαση 60330/2022 – ΦΕΚ 746/Β/18-2-2022, στο Παράρτημα III «Πεδία Ελέγχου και αξιολόγησης αίτησης/εγγραφής», ορίζεται ότι:

9.Για κάθε άθλημα που δηλώνεται:

9.2 Μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας του αθλήματος (διαπίστωση αν το αθλητικό σωματείο είναι μέλος της αθλητικής ομοσπονδίας καθώς και αν είναι ενεργό μέλος ή όχι, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες ή οι αθλητικές ενώσεις – μόνο για το άθλημα του ποδοσφαίρου – για τα έτη 2021 και 2022).

Με επιστολή της η ΕΠΣ Δράμας στις 30-11-2022, με αριθμό πρωτ.: 1671, επισημαίνει ότι η ΕΑΓΣ ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ, με κωδικό μητρώου ΛΡ 86, που συμμετείχε την περίοδο 2020-21 και συμμετέχει το 2022-23 και άρα πληροί την προϋπόθεση συμμετοχής τα έτη 2021 και 2022, όπως στην ανωτέρω απόφαση αναφέρεται, παραδόξως και αδικαιολόγητα δεν συμπεριλαμβάνεται στα ενεργά μέλη και θεωρείται ανενεργό μέλος.

Με την επιστολή της η ΕΠΣ Δράμας ζητούσε την επικαιροποίηση/διόρθωση της αίτησης και επεσήμαινε ότι θεωρεί ότι το σωματείο είναι ενεργό, σύμφωνα με την ως άνω Υπουργική Απόφαση.

Μετά τα ανωτέρω ερωτάται η κα Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε ώστε να διορθωθεί η κατάφωρη αδικία και η μη συμπερίληψη του σωματείου ΔΟΞΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ, με κωδικό Μητρώου ΛΡ 86, στα ενεργά μέλη της ΕΠΣ Δράμας στο Μητρώο 2022;

Η ερωτώσα βουλευτής

 Χαρά Κεφαλίδου