Διακοπή ενίσχυσης της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας για δαπάνες προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα
Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Επίκαιρη ερώτηση (με αρ.πρωτ.1134) κατέθεσε την Τρίτη 12 Ιουλίου η βουλευτής Δράμας, Χαρά Κεφαλίδου, προς τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο, σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα εξαιτίας των οφειλών προς τους Διερμηνείς Ε.Ν.Γ. που εργάζονται στο Πρόγραμμα.

Παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας (ΟΜ.Κ.Ε.) έχει προβεί, από το 2015, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι η διαδικασία για αύξηση του εγγεγραμμένου ποσού της επιχορήγησης, για το έτος 2016, έχει ξεκινήσει, τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί.

Η Βουλευτής καλεί την Κυβέρνηση να λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί το δικαίωμα των Κωφών-Βαρηκόων στην πρόσβαση στην επικοινωνία και την ενημέρωση, στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την υγειονομική περίθαλψη, τη δημόσια διοίκηση κ.λ.π.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο

Θέμα: «Διακοπή ενίσχυσης Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδας για δαπάνες προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα».

Με έκτακτη ανακοίνωση της ΟΜ.Κ.Ε. την 07/07/2016 πληροφορηθήκαμε τη διακοπή λειτουργίας του προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα εξαιτίας των οφειλών προς τους Διερμηνείς Ε.Ν.Γ. που εργάζονται στο Πρόγραμμα.

Σε εφαρμογή του άρθρου 15 ν.3106/2003 το Υπουργείο σας με την Αριθ.Π3β/φ.ΘΕΣΜ/ οικ.134606/7/11/2006 Υ.Α. έχει αναθέσει την εφαρμογή των προγραμμάτων διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα στην Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου.

Παρά το ότι από τα μέσα του 2015 η ΟΜ.Κ.Ε. έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος.

Παρά τις επανειλημμένες επαφές, συναντήσεις, έγγραφες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου (βλ. Αρ. Πρωτ.159,163/05-05-2016) για το έτος 2016 ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία για αύξηση του εγγεγραμμένου ποσού των 30.000,00€ σε πίστωση επιπλέον 50.000,00€ επιχορήγησης, τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί.

Καλά τα ωραία λόγια σχετικά με τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου προάσπισης ζωής, υγείας αξιοπρέπειας και κοινωνικής προστασίας των ΑμΕΑ αλλά δε φτάνουν.

Ουσιαστικά, καταργείτε το δικαίωμα των Κωφών-Βαρηκόων στην επικοινωνία και συνέπεια αυτής την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την υγειονομική περίθαλψη, τη δημόσια διοίκηση κ.λ.π. Παραβαίνοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση της Πολιτείας να καλύπτει τις επικοινωνιακές ανάγκες των Κωφών-Βαρηκόων, βάσει των άρθρων 4 και 21 του Συντάγματος της χώρας μας και των διατάξεων της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκε με το ν.4074/2012.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο ώστε και να είναι δυνατή η συνέχιση του Προγράμματος Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα και η Πολιτεία να πληροί τις νόμιμες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξες του άρθρου 9 για την “Προσβασιμότητα” της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, την οποία η χώρα μας επικύρωσε με το  ν.4074/2012;

Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Χαρά Κεφαλίδου