Χαρά Κεφαλίδου: Μεγάλα προβλήματα δυσλειτουργίας και ασφάλειας στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Νέου Ηρακλείου Αττικής.
Κατάθεση Αναφοράς προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως, Αρ. Πρωτ.: 267/25-10-2022

Αναφορά κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022, η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγήςπρος την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Ν. Κεραμέως, σχετικά με τα σοβαρά θέματα δυσλειτουργίας του Ειδικού Νηπιαγωγείου Νέου Ηρακλείου Αττικής και τα θέματα ασφάλειας των παιδιών, όπως επισημαίνουν οι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών με επιστολή τους προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς: 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: «Μεγάλα προβλήματα δυσλειτουργίας και ασφάλειας στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Νέου Ηρακλείου Αττικής».

Οι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών του Ειδικού Νηπιαγωγείου Νέου Ηρακλείου Αττικής, με επιστολή τους προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καταγγέλλουν σοβαρά θέματα δυσλειτουργίας του σχολείου και θέματα ασφάλειας των παιδιών τους που αντιμετωπίζουν, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσής τους.

Όπως επισημαίνουν, στις Σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Προγράμματα συστηματικής παρέμβασης όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών, αξιολόγηση και παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξή τους, πρέπει να παρέχονται μέσα από τις ΣΜΕΑΕ και επικουρικά από τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.).

Η Πολιτεία οφείλει να μεριμνά για την παροχή Ειδικής Εκπαίδευσης και Αγωγής στα παιδιά που την έχουν ανάγκη, καθώς είναι καθοριστική για τη διαμόρφωσή τους ως ανεξάρτητα μέλη της κοινωνίας και αποτρέπει την κοινωνική απομόνωση και περιθωριοποίησή τους. Είναι απαραίτητο να προσφέρεται μέσα σε ένα σχολικό πλαίσιο και καθ’ όλη τη σχολική ζωή του παιδιού.

Παρά την αναγνώριση της αξίας της Ειδικής Αγωγής στην Εκπαίδευση, η Πολιτεία δυστυχώς δεν έχει φροντίσει να παρέχεται με ισότητα και επάρκεια σε όλους τους μαθητές που αποδεδειγμένα την έχουν ανάγκη.

Τα κενά που καταγράφονται και καταγγέλλονται στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Σχολικοί Νοσηλευτές, κ.ά.) και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό στα σχολεία και ιδιαίτερα στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ν. Ηρακλείου Αττικής, είναι πολλά και μεγάλα και δημιουργούν προβλήματα στη  φοίτηση των παιδιών και στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων.

Επειδή όλοι οι μαθητές με αναπηρία ή με επιβεβαιωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν αναφαίρετο δικαίωμα στην εκπαίδευση, όπως κάθε άλλο παιδί στην ελληνική επικράτεια και αποτελεί υποχρέωση του κράτους να παράσχει το κοινωνικό αυτό αγαθό, με ισότητα και δικαιοσύνη, σε όλους τους πολίτες.

Επειδή υπάρχουν πολλοί μαθητές των οποίων οι γονείς έχουν λάβει τις προβλεπόμενες Εκθέσεις Αξιολόγησης – Γνωματεύσεις από τις υπηρεσίες ΚΕΔΑΣΥ, σύμφωνα με τις οποίες η επιστημονική ομάδα τους προτείνει Πλήρη Παράλληλη Στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής.

Επειδή, η προσφορά ποιοτικής σύγχρονης εκπαίδευσης στα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, σημαίνει να τους δίνεται η ευκαιρία να μπορούν να αντιμετωπίσουν τη ζωή ισότιμα με τους άλλους, είναι βασική υποχρέωση της πολιτείας, και πρέπει να αποτελεί τη βάση κάθε κοινωνίας που θέλει να έχει ελπίδα στο μέλλον.

Επειδή, για την αποτελεσματική εφαρμογή του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) και των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) του κάθε παιδιού, ο νομοθέτης προέκρινε τον περιορισμένο αριθμό μαθητών ανά τμήμα, κατ` ελάχιστον τέσσερις (4) έως κατ` ανώτατο όριο επτά (7) μαθητές, ανά τμήμα.

Στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Νέου Ηρακλείου καταγγέλλεται ότι:

α. Υπάρχουν ήδη δεκαεπτά (17) μαθητές, και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, ο αριθμός τους δύναται να αυξηθεί καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

β. Οι μαθητές στριμώχνονται σε δύο τάξεις. Μάλιστα σε μία τάξη, συνυπάρχουν δύο τμήματα που ο αριθμός τους αθροιστικά αγγίζει τα δώδεκα άτομα, με συνέπεια να καταλύεται ο εκ του νόμου περιορισμός των επτά μαθητών στο μέγιστο κατά τμήμα, διότι όταν ο νόμος αναφέρεται σε «τμήμα» εννοεί, κατά τα «συναλλακτικά ήθη» και την «καλή πίστη», τον αυτοτελή, χωριστό χώρο που οριοθετείται με κτίσμα-τοίχο και όχι με κατασκευαστικές πατέντες τύπου «παραβάν», διότι  τότε, όπως στην περίπτωση του Ειδικού Νηπιαγωγείου, καταχρηστικά  δημιουργείται ένα υβριδικό υπέρ τμήμα, χωρισμένο σε δυο υπό-τμήματα, χωρίς να εξασφαλίζεται ο σκοπός του περιορισμένου αριθμού μαθητών, που είναι η αποτελεσματική και απρόσκοπτη  εφαρμογή των Ε.Π.Ε., η γνωστική πρόοδος και ψυχοσυναισθηματική ευημερία των μαθητών.

γ. Το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών έχει διαγνωσθεί με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και σύνοδες αναπτυξιακές και συναισθηματικές διαταραχές, ενώ πολλά από αυτά αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας όπως ο ινσουλινοεξαρτώμενος Διαβήτης, η επιληψία, ή κινητικές δυσκολίες. Τα υπάρχοντα προβλήματα υγείας των παιδιών, αλλά και η δυσκολία στην αυτοεξυπηρέτηση (σίτιση, τουαλέτα κτλ.) πολλών παιδιών,  καθιστούν τη μία υπάρχουσα σχολική νοσηλεύτρια και τα δύο μέλη που υπάρχουν ως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό για τρία πολυπληθή τμήματα, ανεπαρκή για την ασφάλεια και τη λειτουργική διευκόλυνση διαβίωσης μαθητών και διδασκόντων στη σχολική τάξη.

δ. Από το πρόγραμμα παρέμβασης που υλοποιείται ή όφειλε να υλοποιείται βάσει νομοθεσίας σε κάθε  ειδικό νηπιαγωγείο, εκλείπει στο Ειδικό Νηπιαγωγείο σχεδόν παντελώς η εργοθεραπεία.

Σας επισυνάπτω την επιστολή των Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Νηπιαγωγείου Νέου Ηρακλείου Αττικής και σας ζητώ να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες ικανοποίησης των αιτημάτων τους και κάλυψης των πολλών κενών που υπάρχουν στο σχολείο.

Η αναφέρουσα βουλευτής

 

Χαρά Κεφαλίδου 

Μπορείτε να δείτε την επιστολή των Γονέων και Κηδεμόνων του Ειδικού Νηπιαγωγείου Νέου Ηρακλείου Αττικής εδώ.

Μπορείτε να δείτε την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ.