Χαρά Κεφαλίδου: Επιβεβλημένη και αναγκαία η μετατροπή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σε άγονο, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 131/1987 – ΦΕΚ 73/Α/25-5-1987.
Κατάθεση Αναφοράς προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη, Αρ. Πρωτ.: 238/25-10-2022

Αναφορά κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής,  προς τoν Υπουργό Υγείας,  κ. Αθανάσιο Πλεύρη, με αφορμή  δημοσίευματα του τοπικού τύπου Δράμας, σχετικά  με την αναγκαιότητα της μετατροπής του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σε ΑΓΟΝΟ, προκειμένου να θεσπιστούν κίνητρα για τους ιατρούς και ιδιαίτερα της ειδικότητας Ογκολόγων, με σκοπό να στελεχωθεί επιτέλους και να λειτουργήσει η Ογκολογική Μονάδα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Υγείας κ. Αθανάσιο Πλεύρη

Θέμα: «Επιβεβλημένη και αναγκαία η μετατροπή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σε άγονο, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 131/1987 – ΦΕΚ 73/Α/25-5-1987».

Κύριε Υπουργέ,

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις και Αναφορές μου στον προκάτοχό σας, έχω πολλάκις επισημάνει τα σοβαρότατα διαχρονικά προβλήματα υποστελέχωσης του Γ.Ν. Δράμας, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει στην αποδυνάμωση του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής σύγχρονων υπηρεσιών υγείας στους Δραμινούς πολίτες.

Είχα τονίσει την άμεση ανάγκη τροποποίησης του Οργανογράμματος του Γ.Ν. Δράμας, ώστε να προβλέπονται θέσεις ογκολόγων ιατρών και σχετικού νοσηλευτικού προσωπικού, διότι η Δράμα συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις, πανελλαδικά, σε ογκολογικούς ασθενείς. Παρότι σήμερα το Ογκολογικό Τμήμα είναι πλέον στο Οργανόγραμμα του Νοσοκομείου μας, με την υπογραφή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας και οι θέσεις ιατρών ογκολόγων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία και λειτουργία της Ογκολογική Μονάδας, παρόλα αυτά η έλλειψη κινήτρων οδηγεί στο να μην υπάρχει ενδιαφέρον και συμμετοχή ιατρών της ειδικότητας αυτής και όχι μόνο.

Σε δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο Δράμας, αναφέρεται ότι δεν υπάρχει συμμετοχή ιατρών στις αιτήσεις που ξεκίνησαν για την έγκριση ογκολόγων, για το Ογκολογικό Τμήμα του Γ.Ν. Δράμας, όπως τονίζει και η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας.

Με Αναφορά μου προς εσάς, με Αρ. Πρωτ. 3995/01-10-2021, σας είχα έγκαιρα επισημάνει το πρόβλημα της απροθυμίας ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων να στελεχώσουν το Γ.Ν. Δράμας και σας είχα θέσει ως βασικό αίτημα, μεταξύ άλλων, την μετατροπή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σε ΑΓΟΝΟ, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 131/1987 – ΦΕΚ 73/Α/25-5-1987, βάσει του οποίου η Δράμα, στην οποία εδρεύει το νοσοκομείο, να χαρακτηρισθεί άγονη, προβληματική – (κατηγορία Β΄), λόγω γεωγραφικών, συγκοινωνιακών και οικιστικών συνθηκών, ώστε να θεσπιστούν και οικονομικά κίνητρα ιατρών, για να στελεχώσουν το νοσοκομείο και να αρθούν τα προβλήματα στελέχωσης με το κατάλληλο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Συνημμένα σας επισυνάπτω τα σχετικά δημοσιεύματα του τοπικού τύπου Δράμας και ζητώ να προβείτε στις αναγκαίες και απαραίτητες ενέργειες για τη μετατροπή του Γ.Ν. Δράμας σε ΑΓΟΝΟ, προκειμένου να θεσπιστούν, μεταξύ άλλων και οικονομικά κίνητρα για τους ιατρούς και ιδιαίτερα της ειδικότητας Ογκολόγων, για να στελεχωθεί επιτέλους και να λειτουργήσει η Ογκολογική Μονάδα.

Η αναφέρουσα βουλευτής

 

Χαρά Κεφαλίδου

Μπορείτε να δείτε τα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο Δράμας εδώ και εδώ.

Απάντηση του Υπουργείου Υγείας εδώ.